ANNAS ROM GUIDE
Foro Transitorio

En rundgang på Foro Transitorio

(også kaldet Foro di Domiziano eller Foro di Nerva)


Selve Forum-pladsen er meget smal og aflang, den målte ca. 45 x 120 meter og der var derfor ikke plads til at omgive den med de ellers til den slags anlæg anvendte søjlegange. I stedet for rejste man på begge langsider et smalt podium, der bar en række søjler tæt op ad murene. 2 af disse søjler på den sydøstlige side står endnu. De er er kannelerede og med korinthiske kapitæler og de bærer endnu et lille stykke af den rigt udsmykkede frise, som løb langs siderne. Den nederste smalle del af frisen er dekoreret med scener med kvindelige gøremål, mens der af den øverste bredere del er bevaret et relief af Gudinden Minerva, til hvem hele Forum var viet, da denne var af Kejser Domitian var valgt til skytsgudinde.

Hvis man kommer ind på pladsen fra Augustus' Forum, ses de 2 søjler ligefor. Men på ens venstre side ligger Forummets afslutningsvæg mod Suburakvarteret. Den var svagt konveks og startede sit buede forløb lige op til den store exedra på Augustus' Forum, som stadig står idag.

Midtvejs afbrødes den buede mur af trapperne op til det lille Minerva-Tempel, som afsluttede Forumpladsen på denne side. Det ligger ved siden af den store exedra og slutter ved den buede indgangssøjlegang mod Subura. Templet blev revet ned under Pave Paul V i 1606 og idag kan man kun se fundamentet og et stykke af den højre side af indgangspartiets podium og noget af den cementhvælving, der støttede Templets inderste rum, cella'en, der muligvis var forsynet med en apsis.

Man kan også se en høj mur, som buer indad mod Templets apsis. Det er fortsættelsen af den mur, som Kejser Augustus lod opføre for at skærme og afgrænse sit Forum mod Suburakvarteret. Muren var her forsynet med en søjlegang og omtales derfor Porticus Absidata. Gennem denne var der adgang fra Subura til Forum nedenfor.

På højre side af Templet lå en trapezformet, overdækket hal. Herigennem løb den forbindelsesvej, som forbandt Foro Transitorio - og tidligere gaden Argiletum - med det ovenforliggende Suburakvarter. Fra hallen var der også adgang til naboanlægget, Vespasian's Fredsforum.

På denne side står - mellem Templets podium og søjlemuren resterne af en bue, måske en slags triumfbue, som i Middelalderen kaldtes "Arco di Noè". Foran buen ses tydeligt en del af den gamle gadebelægning i peperino-sten. Den stammer fra gaden Argiletum og hvia man kigger efter, kan man se spor af vognhjul i stenene.

Det er på dette stykke, at Cloaca Maxima, der langt under vore fødder leder vandet fra det højereliggende Subura ud mod floden, deler sig i 2 kanaler, der løber langs hver sin side af pladsen. Det var tilstopningen af disse dræningsrør, der i Middelalderen forårsagede, at området nærmest omdannedes til en sump.

Fotos fra Foro Transitorio

Af den sydøstlige langsides søjlegang står som nævnt stadig 2 søjler lige til højre for resterne af Minerva-Templet. De er udført i pavonazzetto-marmor, kannelerede og med korinthiske kapitæler og bærer endnu et lille stykke af den rigt udsmykkede frise i hvid marmor, som løb langs siderne. Den nederste smalle del af frisen er dekoreret med scener med kvindelige gøremål, der sandsynligvis refererer til myten om Arachne.

Af frisen i den øverste bredere del ses bevaret et relief af Gudinden Minerva. Man må forestille sig hele langsidens søjlevæg med dette udseende: de kannelerede søjler stående tæt op af væggen og forbundet med denne med de 2 friser, det har løbet ud og ind mellem væg og søjler.

Den sydvestlige del af væggen er idag skjult under Via dei Fori Imperiali og på den anden side af denne har pladsens vestlige kortvæg stået. Også den dannede en konveks bue, så den kunne klemmes ind mellem Basilica Aemilia og Caesar's Forum. Den var opbygget på samme måde som muren i den modsatte side og skabte forbindelsen til Forum Romanum og Caesar's Forum, mens en sideindgang førte ind til Basilica Aemilia.

Midt for denne mur har man fundet rester af store fundamenter fra slutningen af det 1.århundrede efter Kristus, men man har tilsyneladende opgivet byggeriet før år 90-95, så forskerne tolker disse ruiner som en første plan om at opføre Minerva-Templet i denne ende af Forum. Planen er så blevet opgivet og Templet blev i stedet opført på stykket op mod Subura-adgangsmuren.

Et lille stykke af væggen op mod Basilica Aemilia kan ses fra Via del Salara Vecchia.

Næsten hele den nordvestlige langvæg ligger idag begravet under Via dei Fori Imperiali, men den har været opbygget på samme måde som den modsatte væg, med fritstående kannelerede søjler tæt på væggen og forbundet med denne med nogle gennemløbende friser ovenpå de korinthiske kapitæler.

På denne begravede del af pladsen skal Domitian også have ladet opføre en kopi af Janus-Buen fra Forum Romanum.


Fotos fra Foro Transitorio
Plan over Foro Transitorio
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 27.5.2006 og sidst opdateret d. 28.5.2006