ANNAS ROM GUIDE
Foro della Pace = Templum Pacis

(kort fortalt)


blev bygget i år 71-75 efter Kristus for Kejser Vespasian som det tredie af de mange kejserfora, som var blev anlagt i Forumdalen i løbet af ca. 100 år.

Anlægget kaldes også FORO DI VESPASIANO, "Foro" på grund af den store, åbne plads, men egentlig var denne blot tilknyttet et Tempel, som var det vigtigste ved anlægget, der derfor også mere korrekt benævnes TEMPLUM PACIS (Fredens Tempel) eller på italiensk TEMPIO DELLA PACE. De mest brugte betegnelser på dansk er VESPANIANS TEMPEL eller FREDSTEMPLET

Det store kompleks, der bestod af et enormt grønt område omkranset af store buegange, blev anlagt ovenpå det sted, hvor der tidligere lå et stort fødevaremarked, Macellum, hvis aktiviteter var flyttet hen i det af Kejser Nero nybyggede Macellum MagnumCeliohøjen.

Templum Pacis kom til at ligge syd for Augustus' Forum og mellem de to komplekser løb den gamle vej Argiletum, der førte fra Palatin og tværs over Forumdalen op i Suburakvarteret.

Kejser Vespasian havde i år 69 formået at afslutte de voldsomme borgerkrige, som hærgede riget siden Nero's død i år 68, og til minde om dette dedikerede han sit nybyggede Tempel til den genoprettede fred og kaldte det Fredens Tempel, Templum Pacis.

Anlægget blev ødelagt af en brand i år 192, hvorefter det blev genopbygget af Kejser Septimius Severus. I år 408 blev det påny ødelagt, denne gang af et jordskælv. De få rester, der er tilbage i dag, er en del af af en firkantet exedra i muren omkring området. Oven på denne byggedes i Middelalderen tårnet Torre dei Conti, som står på hjørnet af Via Cavour og Via dei Fori Imperiali. Desuden er en del af selve Tempelmuren bevaret, indbygget i Kirken Santi Cosma e Damiano, der ligger på den modsatte side af Via dei Fori Imperiali. På denne væg var der ophængt en række marmortavler med et kort over Rom, det såkaldte Forma Urbis Romae. Krogene fra ophængningen kan stadig ses. Et stykke af en søjle i afrikansk marmor med et fragment af en arkitrav i hvidt marmor ses i bedet foran indgangen til Forum Romanum.

Plan af Templum Pacis i nutidens bybillede

Efter den sidste ødelæggelse af anlægget gik det delvist i glemmebogen, og det i den grad, at det i Middelalderen og højt op i tiden, blev forvekslet med den ved siden af stående ruin af Maxentius og Constantin's Basilica, der helt til 1800-tallet kaldtes Fredstemplet.

Plan over Templum Pacis
Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 15.4.2006 og sidst opdateret d. 13.6.2018