ANNAS ROM GUIDE
Biblioteker ved Trajan's Forum

Nord for Basilica UlpiaForumkompleksets tredie del: en mindre, firkantet, af buegange omgivet gårdsplads, hvori den store, næsten 40 meter høje Trajansøjle rejste sig.

På hver side af gårdspladsen lå en lukket bygning, hvori væggene var forsynet med nicher og dekoreret med søjler. Disse bygninger husede 2 biblioteker, et for litteratur på latin og et for litteratur på græsk, den klassiske biblioteksopdeling i Antikken.

Bibliotekerne omtales som Bibliotheca Ulpia eller Bibliotheca Templi Traiani og hertil førtes de materialer, som tidligere husedes i Bibliotheca Atrium Liberrtatis, i den gamle bygning Atrium Libertatis som blev revet ned, da bakkekammen, hvorpå den lå, blev gravet væk for at give plads til Forumbyggeriet.

Hele biblioteksanlægget var næsten lige så bredt som resten af Trajan's Forumkompleks, ca. 180 meter, men ikke nær så langt. Det afsluttedes mod nord af en mur, der tolkes som Forumanlæggets facade. Muren var åben ind mod gårdspladsen og sandsynligvis forsynet med en stor monumental fremskudt trappe og søjlegang som indgangsparti.

Trajan's Forum var anlagt efter en militærakitektonisk idé og afsluttedes ligesom de militære lejre af en basilicabygning med tilknyttede bygninger. Og som hærens arkiver var anbragt i disse bygninger, således har de 2 biblioteksbygninger i Rom sandsynligvis huset både de omtalte biblioteker og byens arkiver og statsarkivet.

Under de nye udgravninger på stedet har man fundet rester af trapper, som har ført op til i hvert fald 2 øvre etager, hvorfra man måske har haft mulighed for at studere Trajansøjlens relieffer på nærmere hold.

Bygningernes stueetage åbnede sig ud mod den lille gårdsplads og på grund af dette forhold og de store omgivende bygninger mener man, at lysforholdene hernede ikke har været særligt gode. Der hersker derfor nu tvivl om rummene virkelig har været brugt til bibliotek, således som man har udledt af de skrevne overleveringer. Nogle forskere har derfor foreslået, at rummene måske har været brugt i den kult af den afdøde, guddommeliggjorte Kejser Trajan, Divus Traianus, og dennes hustru Plotina, som deres adoptivsøn og efterfølger Kejser Hadrian havde grundlagt.

Rummene var meget rigt dekoreret med gulvbelægning i granit og søjler i marmortypen pavonazzetto op ad væggene, hvori der åbnede sig nicher mellem flade søjler, også disse udført i pavonazzetto. På endevæggen var der opbygget et lille tempel, en såkaldt "edicola". Forekomsten af disse små altre og rummenes opbygning, der har lighed med tempelceller, taler for forskernes nye udlægning af disse som tempel eller kultsted for det afdøde kejserpar.

Det vestlige bibliotek er meget fint bevaret og man kan komme ind til det udgravede rum fra den oprindelige indgang ud mod gårdspladsen omkring Trajansøjlen.

Rummet blev helt udgravet i 1930'erne, men overdækket igen for at skabe plads til gaden ovenover, der understøttes af nogle moderne cementsøjler midt i rummet. Dette er rektangulært og måler ca. 27x17 meter. Langs sidevæggene og endevæggen løber et 1,5 meter bredt podium afbrudt af trappetrin op til nicher i væggene. Man mener, at der i disse nicher, 7 på hver sidevæg og 4 på endevæggen, har været opstillet træreoler. Mellem trinene har der på podiet stået en række søjler med korinthiske kapitæler, der sandsynligvis har båret en balkon med adgang til endnu en etage med reoler. Det er endog muligt, at bygningen har haft 3 etager, men det vides ikke med sikkerhed. Bag selve biblioteksrummene ligger nogle små rum som antages at have været trapperum, som det kan ses på nogle af de fundne fragmenter af marmorkortet Forma Urbis.

Måske har bøgerne ikke været opbevaret i reoler i nicherne, men derimod i bogskabe med låger, som man mener at kunne udlede af et citat af Tacitus, der nævner et "armarium sextum", "det sjette skab", samt af tidligere arkæologiske beretninger om spor af hængsler.

Bibliotekerne ved Trajan's Forum omtales helt til det 5.århundrede, men hvor længe de herefter var i brug, vides ikke. (Læs mere om biblioteksrummenes indretning og mulige anvendelse i: Jeppe Tønsberg: Offentlige biblioteker i Romerriget, i det 2.århundrede e. Chr. Danmarks Biblioteksskole, 1976.)

Litteratur om Biblioteker ved Trajan's Forum:
Ankerfeldt, Carl: Vandringer i det antikke Rom. Schultz, 1976.
- side 56.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 408ff.
Guida archeologica di Roma. A cura di Adriano La Regina. Milano, Electa, 2004.
- side 150ff.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 4: side 34ff.
Harder, Thomas og Hans Scheving: Rom. Gyldendals Bogklubber, 1990.
- side 49, 124, 131.
Hintzen-Bohlen, Brigitte: Kunst & Arkitektur Rom. Könemann, 2001.
- side 126-129, 138-141.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Politikens kulturguide - Rom. Politikens Forlag, 2000.
- side 165f.
Politikens visuelle guide - Rom. Politikens Forlag, 1994.
- side 88f.
RomArcheologica : guida alle antichità della città eterna. 3. itinerario - . Elio de Rosa editore, 1999.
- side 20ff.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 242ff.
Tønsberg, Jeppe: Offentlige biblioteker i Romerriget, i det 2.århundrede e. Chr. Danmarks Biblioteksskole, 1976.
- side 45ff.
Capitolium.Org: Forum of Trajan.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Ordliste
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Restauranter
Hovedside
cop. Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 19.11.2006 og sidst opdateret d. 30.11.2006