ANNAS ROM GUIDE
Granaio Gregoriano

Pave Gregor XIII (1572-1585) nyorganiserede Roms kornforsyning "Prefettura dell'Annona", som skulle sørge for indkøb og opmagasinering af korn til at dække befolkningens behov. I denne forbindelse oprettede han byens første offentlige kornmagasin i nogle rum i de gamle Diocletian's Termer ved datidens Piazza dei Termini (nutidens Piazza della Repubblica).

Det drejer sig om 3 rum fra den sydligste fløj af det centrale kompleks i Termeanlægget på venstre side af midterrummet, "caldarium", hvori indgangen til Kirken Santa Maria degli Angeli er indrettet. Resterne af dette rums ene mindre sideapsis kan ses foran Seminariebygningen til venstre. Åbningen af Via Cernaia / Via Pietro Barbieri har gennemskåret den ene korte side af centralkomplekset og ud til gaden kan man se resterne af en apsis fra det gennemskårne rum ved siden af det bevarede ottekantede hjørnerum mellem Via Pietro Barbieri og Via Parigi.

Rummene blev indrettet ved at man lavede 3 indgange til dem ude fra pladsen, men man bibeholdt også de antikke passager mellem dem. Desuden blev de forsynet med "etageadskillelser" i forskellige niveauer. For at kunne tørre kornet ordentligt måtte man imidlertid også gennembryde murene flere steder for at åbne de nødvendige vinduer. Disse kan for en stor del stadig ses på facaden ud til Piazza della Repubblica og på husets bagside. Oprindeligt var vinduerne uden glas og blot forsynet med gitter. Bygningen kaldtes "Il Granaio Gregoriano".

Allerede i 1577 besluttede man at udvide kapaciteten med den ottekantede hjørnebygning og igen i 1609 og 1612 foretoges der udvidelser under Pave Paul V, denne næste bygning kaldtes "Il Granaio Paolino" og er idag nedrevet.

Idag er det facaden til Lærerseminariet Facoltà di Magistero dell'Università di Roma, der gengiver murene til den gamle Granaio Gregoriano.


Litteratur om Granaio Gregoriano:
Harder, Thomas og Hans Scheving: Rom. Gyldendals Bogklubber, 1990.
- side 265.
La Grande Guida dei rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 1087.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- . Rione I, Monti, Rione XV, Esquilino, Rione XVIII Castro Pretorio.
- side 46f.

cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d.6.12.2004