ANNAS ROM GUIDE
Larario di Via Giovanni Lanza

Via Giovanni LanzaColle OppioEsquilins nordside ligger der under et kloakdæksel i fortovet adgangen til en antik underjordisk bygning. Man mener, at det drejer sig om et privat mithræum, indrettet i kælderen i en beboelsesejendom fra begyndelsen af det 4.århundrede efter Kristus.

Indtil nivelleringsarbejderne i 1880-90, hvor man udbyggede området og gjorde gaderne bredere og ligere og herved ødelagde mange gamle bygningsrester og monumenter, lå her resterne af en etageejendom med lejligheder, et Alter for Mercur indrettet ovenpå en gammel Argei-helligdom, et lararium og et mithræum, der alle blev enten helt nedrevet eller skåret ned til en vis højde for at brolægge den nye gade ovenover.

Mithræet er bevaret, fordi det allerede lå under jorden i Antikken, nemlig i husets kælder, mens larariet, der lå lige ved nedgangen til mithræet, blev ødelagt.

Selve ejendommen menes at stamme fra Kejser Constantin's tid eller måske lidt tidligere (begyndelsen af det 4.århundrede efter Kristus), dog baseret på murværk fra Kejser Antoninus Pius' tid (slutningen af det 2.århundrede efter Kristus), og det har uden tvivl har drejet sig om et rigt hjem.

Inden nivelleringsarbejderne og ødelæggelsen af bygningerne tegnede maleren Luigi Ronci nogle skitser fra stedet og af disse kan man se, at larariet lå i en indre gård i et rigt hus med en dør indtil rummet med nedgangen til kælderen (og dermed mithræet). Ved nedriviningen blev larariet tømt for sit indhold, der bestod af værdifulde statuer, som stod i nicher i rummet, der havde smukt udsmykkede vægge med arkitektoniske dekorationer. Teglstenene bærer for de flestes vedkomenmende stempler fra "Det Claudiske værksted", det samme som leverede sten til gulvet i "Ipogeo di Via Livenza".

Larariet's ydre var dækket af marmorplader, loftet var pyntet med stuk og måske med tegninger i forskellige farver, for enden af rummet var der en stor niche i hele rummets højde, hvor der stod en marmorstatue af Fortuna-Isis, den havde endnu rester af forgyldning i ansigtet og var i perfekt stand bortset fra en manglende finger på venstre hånd og spidsen af det overflødighedshorn, som gudinden bar.

I sidevæggene var der firkantede nicher, hvor der blandt andet stod statuer af guderne Jupiter-Serapis, Diana Triformis, Venus, Mars, Herkules, Ariadne og Horus. Desuden stod der mange statuer af larerne (husguderne).

Til højre i rummet fandtes indgangen til mithræet, som var indrettet i et tidligere magasinrum i kælderen og som stadig eksisterer og kan beses idag. Stedet er markeret med et kloakdæksel i gadebelægningen i Via Giovanni Lanza omkring nr.130.


Litteratur om Larario di Via Giovanni Lanza:
Pavia, Carlo: Guida dei Mitrei di Roma Antica. Gangemi Editore, 1999.
- side 202.
Pavia, Carlo: Guida di Roma sotterranea. Gangemi Editore, 1999 (2.ed.).
- side 102ff.

Fotos fra Via Giovanni Lanza
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - sidst opdateret 4.6.2003