ANNAS ROM GUIDE
Mitreo di Via Giovanni Lanza

Via Giovanni LanzaColle OppioEsquilins nordside ligger der under et kloakdæksel i fortovet adgangen til en antik underjordisk bygning.

Man mener, at det drejer sig om et privat mithræum, indrettet i kælderen i en beboelsesejendom fra begyndelsen af det 4.århundrede efter Kristus.

Indtil nivelleringsarbejderne i 1880-90, hvor man udbyggede området og gjorde gaderne bredere og ligere og herved ødelagde mange gamle bygningsrester og monumenter, lå her resterne af en etageejendom med lejligheder, et Alter for Mercur indrettet ovenpå en gammel Argei-helligdom, et lararium og et mithræum, der alle blev enten helt nedrevet eller skåret ned til en vis højde for at brolægge den nye gade ovenover.

Mithræet er bevaret, fordi det allerede lå under jorden i Antikken, nemlig i husets kælder, mens larariet, der lå lige ved nedgangen til mithræet, blev ødelagt.

Når man idag besøger det, der er tilbage af mithræet, må man huske, at den første etage man stiger ned til og som idag ligger lige under gadeplanet, engang var i det daværende gadeplan og derfor stueetagen i huset.

Fra denne daværende stueetage gik der så en trappe ned til kælderen nedenunder. Trappen er opdelt i 2 dele, først kommer 9 trin og derpå en lille repos, mens de sidste 7 trin fører ind i selve mithræet. Væggene i den øverste del af huset (stueetagen) er i "opera reticolata", mens de i kælderen er i "opera laterizia", overalt i fin udførelse.

Det er et ganske lille mithræum, vi står i og det har givetvis kun været for husherren og hans familie, men det var udstyret med alt, hvad der hørte til Mithras-Kulten:

Over repos'en er der højt oppe på sidevæggene 2 nicher, hvor statuerne af Cautes og Cautopates stod, disse findes idag i Museo Capitolino.

Tyreofret var afbilledet på et ganske lille "taurobolium", der stod på en marmorplade, der lå på 2 konsoller udfra væggen på venstre side af kultrummet. Her var i lille format alle de personer, der karakteriserer Mithras-Kulten: Mithras der dræber Tyren, Solen, Månen, Skorpionen, Slangen og Hunden.

Omtrent midt i salen stod alteret, som var sammensat af de forhåndenværende sager: en ionisk kapitæl vendt på hovedet og ovenpå et stykke af en arkitrav.

I væggene ses nogle firkantede huller, hvori man satte olielamper til oplysning af rummet, oprindelig var hullerne beregnet til konsoller, der skulle bære hylder, måske af træ, til opbevaring af varer, da rummets oprindelige funktion var kælder/magasin/lagerrum og det først senere er blevet omdannet til mithræum. Olielamperne fandt man i nicherne ved udgravningen.

Selve ejendommen menes at stamme fra Kejser Constantin's tid eller måske lidt tidligere (begyndelsen af det 4.århundrede efter Kristus), dog baseret på murværk fra Kejser Antoninus Pius' tid (slutningen af det 2.århundrede efter Kristus), og at det uden tvivl har drejet sig om et rigt hjem kunne man også se af det lararium, som lå ved siden af kældertrappen til mithræet.

For at besøge mithræet skal man rette henvendelse til Roms Kommune, der har et kontor ved Portico d'Ottavia: Sovraintendenza Archeologica del Comune di Roma, X.Ripartizione, Portico d'Ottavia.


Litteratur om Mitreo di Via Giovanni Lanza:
Pavia, Carlo: Guida dei Mitrei di Roma Antica. Gangemi Editore, 1999.
- side 202.
Pavia, Carlo: Guida di Roma sotterranea. Gangemi Editore, 1999 (2.ed.).
- side 102ff.
Fotos fra Via Giovanni Lanza
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d.4.6.2003