ANNAS ROM GUIDE

La Certosa di Santa Maria degli Angeli

Kort om La Certosa di Santa Maria degli Angeli:

Til højre for og bagved Kirken Santa Maria degli Angeli ved Piazza della RepubblicaEsquilin ligger de bygninger, der idag huser blandt andet Museo Nazionale Romano, men engang var Karteuserklosteret "La Certosa di Santa Maria degli Angeli".

Det er bygget i årene efter 1561 og nogle mener, at Michelangelo, der stod for indretningen af Kirken, også har haft del i udformningen af klosteret. Han døde imidlertid i 1564 og man har ikke sikre beviser på hans deltagelse. Det blev hans elev Jacopo (eller Giacomo) Del Duca, som udførte tegningerne og som ledede byggeriet. Klosteret er opført efter samme skema, som alle Karteuserklostre:

"Il Chiostro Piccolo" ("Den lille klostergård") ligger til højre for Kirkens presbyterium i det der var det gamle Termeanlægs store åbne svømmebassin ("natatio"), mens "Il Chiostro Grande" ligger mellem Termernes centralkompleks og den nordlige ydermur, der gik rundt om hele Termeanlægget. I venstre side gik bygningen helt ud til den nuværende Via Cernaia og herfra kan man idag se ned i munkenes små haver. De ligger under nutidens gadeniveau, da det blev hævet ved anlægget af de nye gader.

De celler man kan se her fra gaden beboedes af de munke, som levede i størst afsondrethed, "i padri", de havde hver især deres lille "rækkehus" med adgang fra den fælles søjlegang i "Den store klostergård". Husene bestod af et "forhus" ud mod søjlegangen, det var i 2 etager og havde i stuetagen 2 rum med udgang til endnu en lille privat søjlegang, en lille gård med en brønd og en gårdhave med forskellige planter. På førstesalen var der endnu et lokale og en lille loggia. Have og gårdsplads var afgrænset af høje mure, så hvert hus, "cella", var helt afsondret fra naboen. Idag huser cellerne kontorerne til "Sovrintendenza ai Monumenti".

Den store Klostergård er meget smuk, buegangene består af slanke søjler og lette buer. Ovenover ses en lav første sal med små vinduer, hvert andet ovalt og hvert andet firkantet. Mod Kirken er der et lille klokketårn. I gården er der et lille haveanlæg, hvor munkene begravede deres afdøde medbrødre, og i midten en fontæne.

Mere om La Certosa di Santa Maria degli Angeli!


Plan over kirken i termeanlægget
Fotos fra Santa Maria degli Angeli
Læs om Kirken
Kort over området
Spise og bo i området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d.7.9.2003