ANNAS ROM GUIDE
Istituto Magistrale Erminia Fuà Fusinato

Via IV Novembre / Largo Magnanapoli nr. 157


Den første højere kvindeskole, som efter Kirkestatens fald i 1870 ikke var underlagt denne, var Istituto Magistrale Erminia Fuà Fusinato, nogle steder også benævnt Scuola E. Fuà Fusinato, som blev indrettet i det tidligere Palazzo Florenzi og indviet den 8. Januar 1876.

Bygningen ligger med en lang fløj, sammensat af flere mindre bygninger, ud mod Via della Cordonata og med en kortere sidefacade på hjørnet ud mod Via delle Tre Cannelle ved trappens fod. Denne hjørnebygning stammer fra 1700-tallets Palazzo Florenzi. I den nederste del af huset, der fortsætter som en lav en-etages bygning med en bue ud mod Via IV Novembre og Largo Magnanapoli, er der indrettet biograf og bar: Cinema Bar Rialto.

Hvor den buede facade vender ud mod Largo Magnanapoli er der i nr. 157 indgang til Skolen, hvis hovedbygning her rejser sig i 3 etagers højde fra pladsen og mod nord til Via della Cordonata. Grunden støder på dette sted ind til det mod øst liggende Palazzo Antonelli.

Google Map:


View Larger Map

Istituto Magistrale Erminia Fuà Fusinato blev - som mange andre offentlige skoler, som blev oprettet i disse år - opkaldt efter prominente italienere, politikere, videnskabsmænd eller kunstnere. Erminia Fuà Fusinato var digterinde og levede fra 1834 til 1866.

Et "Istituto Magistrale" er er en slags gymnasieskole-seminarium til uddannelse af folkeskolelærere. I 1990 blev Skolen lagt ind under en anden af de efter 1870 grundlagte skoler: Istituto Superiore Statale "Vittoria Colonna", som i 1872 blev oprettet som det første statslige seminarium.

Læs mere om Istituto Magistrale Erminia Fuà Fusinato's foregående epoker:

--- som Casa Savelli, som Casa Florenzi og som: Palazzo Florenzi ---


Litteratur om Istituto Magistrale Erminia Fuà Fusinato:
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione II, Trevi. del 4 / Angela Negro: side 54-60, 74.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Roma, ieri, oggi, domani. Periodici Locali Newton. Anno V n.50, Novembre 1992.
- side 51.---- Se kort over Via IV Novembre ----- Læs om Via IV Novembre's historie -----


Detailkort over området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Kort over tur- området
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.5.2008