ANNAS ROM GUIDE
Via delle Tre Cannelle

--- Kort over gaden --- Fotos fra gaden ---


Via delle Tre Cannelle er en lille gammel gade, som snor sig op ad
Montemagnanapolihøjsiden nede fra Forum-dalen og op til højtoppen ved Largo Magnanapoli.

Navnet stammer fra en gammel fontæne med 3 vandrør, som i 1500-tallet stod på den nu forsvundne Piazza delle Tre Cannelle.

Via delle Tre Cannelle starter sit forløb nede i dalen midtvejs på Via di Santa Eufemia, der løber fra Via Cesare Battisti i nord til Piazza della Colonna Traiana mod syd.

Foto af Via delle Tre Cannelle

På det venstre gadehjørne ligger et hus, som er blevet restaureret i 1879 i følge indskriften over indgangsdøren: "REST. A. D. MDCCCLXXIX". Facaden er pudset op i Roms jordbrune farver, den nederste del med stenflisepræg, og med enkle rammer om døre og vinduer. Ejendommen strækker sig langs gadens nordside op til den lille plads, hvorfra sidegaden Via del Carmine udgår.

På det modsatte gadehjørne (se foto), mod syd, ligger en anden enkel ejendom i lidt varmere nuancer. Her er de 2 nederste etager opbygget i stenkvadrer, mens de 3 øverste har muren pudset op i okkerrødt. En smal liste løber vandret mellem stue- og førsteetagen. Under denne er der lige efter gadehjørnet opsat en mindesten for sekondløjtnant Carlo Mazzaresi, som døde efter en heltemodig kamp ved Monte Rosso under Første Verdenskrig. (se foto).

Midtvejs åbner Via delle Tre Cannelle sig mod nord til en lille plads, hvorfra sidegaden Via del Carmine fører mod øst ind til en anden lille plads, Piazza Santa Maria del Carmine, og til Kirken Santa Maria del Carmine alle Tre Cannelle. (se foto).

Palazzo Grassi med de hvide stenkanter og den gule stukfacade (se foto) fylder området mellem Via del Carmine og Via IV Novembre. Det er bygget i slutningen af 1600-tallet, men senere ændret blandt andet med tilbygning af en ekstra etage ud mod Via delle Tre Cannelle og en ny moderne facade ud mod Via IV Novembre. (se foto).

På den modsatte side af Via delle Tre Cannelle finder vi et lille beboelseshus i 4 etager med rosa stuk og en hyggelig taghave (se foto). Den nederste, høje stueetage er forsynet med stenkvadrer. På gadehjørnet knejser Middelaldertårnet Torre dei Colonnesi, som på et tidspunkt hørte med til Molara-familien's ejendomme. På dette sted en mindre ejendom, den såkaldte "insula minor Molariae", modsat familiens større ejendom, der lå lidt højere oppe mod øst ved den nu forsvundne plads Piazza delle Tre Cannelle.

Da Via IV Novembre blev anlagt, blev Via delle Tre Cannelle skåret midt igennem og det meste af Piazza delle Tre Cannelle skåret væk. Idag må man krydse den stærkt trafikerede moderne gade (se foto) for at fortsætte ad Via delle Tre Cannelle.

På den anden side af Via IV Novembre ligger idag på hjørnet af Via delle Tre Cannelle Palazzo Campanari på det sted, hvor Palazzo Molara lå indtil omkring 1700. Dette palæ med den tilhørende have lå dog lidt nordligere end nutidens Palazzo Campanari, hvorved der på stedet dannedes en lille plads, som kaldtes Piazza delle Tre Cannelle.

På denne plads stod den fontæne, som har givet navn til området: Fontana delle Tre Cannelle. Den lille fontæne stod med sit kvadratiske bassin op ad muren ind til Palazzo Molara - skråt over for det sted hvor Via delle Tre Cannelle drejer skarpt mod syd.

Overfor Palazzo Molara lå engang et hus, som i 1500-tallet fik facaden bemalet af Pirro Ligorio. Senere blev det erstattet af Palazzino Stella. Idag ligger Palazzo Pignatelli på Via delle Tre Cannelle's sydside ud mod Via IV Novembre.

Efter et kort løb mod øst drejer Via delle Tre Cannelle skarpt mod syd (se foto), lige før trappegaden Via della Cordonata, som fører op til Quirinalhøjtoppen og Via XXIV Maggio. Til minde om den forsvundne fontæne har man idag opsat en lille, enkel og ret anonym vandpost i støbejern med 3 haner for foden af trappen (se foto).

Til højre for trappen ligger på Via delle Tre Cannelle's østside i nr.7 et 1700-tals hus med en smuk facade med store flade søjler og en portal indrammet af stenkvadrer (se foto). De ældre bygninger på denne strækning af gaden er efterhånden blevet sammenbyggede med den store bygning fra 1800-tallet, som huser Scuola Erminia Fuà Fusinato og efterhånden dækker hele hjørnet mellem Via della Cordonata og Via delle Tre Cannelle's sidste stykke ud mod Via IV Novembre.

I 1600-tallet havde familien Florenzi deres ejendom i området mellem nutidens Via XXIV Maggio og Via delle Tre Cannelle. Her lå adskillige småhuse, som familien lejede ud til flere forskellige andre familier. Familiens eget palæ lå på hjørnet ud mod Largo Magnanapoli, det kendes idag under navnet Palazzo Antonelli. En del af huset vender ud mod Via della Cordonata og trappen ned til Via delle Tre Cannelle.

På sydsiden af Via delle Tre Cannelle optages stykket mellem denne og Via IV Novembre ved Largo Magnanapoli af Palazzo Laurati, der idag er ombygget til Hotel Traiano (se foto).


Litteratur om Via delle Tre Cannelle:
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione II, Trevi. del 4: side 56, 58, 74, 76.
Roma, ieri, oggi, domani. Periodici Locali Newton. Anno V n.50, Novembre 1992.
- side 55, 57.


Fotos fra gaden
Kort over gaden
Kort over området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 13.12.2007 og sidst opdateret d. 8.11.2009