ANNAS ROM GUIDE
Casa Savelli

I begyndelsen til midten af 1500-tallet lå der på Monte Magnanapoli ud mod nutidens Via XXIV Maggio en ejendom, som ejedes af Savelli-familien. På Bufalinis bykort fra 1551 kan man se, hvorledes der her var et stort trekantet jordstykke afgrænset mod syd af den gade, som gik forbi Middelaldertårnet Torre delle Milizie (Via Magnanapoli). Dette gadestykke hedder idag Via IV Novembre og er betydeligt bredere end det var i sin tid, hvorfor Savelli-familiens ejendom sandsynligvis her er nået til omtrent midt på den moderne gade.

Mod øst afgrænses ejendommen ifølge Bufalinis kort af en gade, der løber mellem og forbi kirkerne San Salvatore (de Militiis) og San Silvestro (Via del Quirinale). Den første kirke er idag forsvundet, men gadens sydlige løb findes stadig under navnet Salita del Grillo og munder idag ud ved siden af Kirken Santa Caterina da Siena. På Bufalinis kort er gaden på dette sted blevet afbrudt af den smalle tværvej, Via Magnanapoli, og er derefter selv som en smal vej fortsat mod nord op til Via della Cordonata, som også idag ligger på dette sted, kort før Kirken San Silvestro.

Idag er området meget anderledes, ikke kun er Via IV Novembre blevet udvidet og planeret, men også hele toppen af Monte Magnanapoli er blevet omlagt, udvidet og planeret i forbindelse med anlægningen af Via Nazionale. De før så smalle gader er blevet til en stor plads (Largo Magnanapoli) og de brede gader Via IV Novembre (mod syd) og Via XXIV Maggio (mod øst) og en del af det område, hvor Savelli-familiens ejendom lå, er forsvundet, ligesom også en del af selve bygningen "Casa Savelli" havde måttet rives ned, hvis ikke den allerede tidligere var blevet det.

Huset var tilsyneladende 3-længet med en smal, lang længe mod øst og en bredere, lang længe parallelt hermed, men længere mod vest, omtrent ud for Torre delle Milizie. De 2 længer var forbundet af en mindre tværbygning mod syd således, at der derved dannedes en lille gårdsplads mod nord.

Jordstykket strakte sig både syd og nord for bygningerne, der mod øst lå ud mod Via del Quirinale. Mod vest strakte ejendommen sig i en trekantet spids ned til Via Biberatica til omtrent det sted, hvor der idag knejser Torre dei Colonnesi, der på dette tidspunkt ejedes af Molara-familien og derfor kaldtes Torre della Molara. Denne familie ejede forøvrigt også det jordstykke, som på den anden side af Via della Cordonata grænsede op til Savelli-familiens jord.

I slutningen af 1500-tallet overtog prælaten Marco Antonio Florenzi fra Perugia imidlertid Savelli-ejendommen og denne kaldtes herefter Casa Florenzi.

Læs mere om Casa Savelli's 4 følgende epoker:

--- som Casa Florenzi, som det nye Palazzo Florenzi, som Palazzo Widman og: som Palazzo Antonelli ---


Litteratur om Casa Savelli:
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 42f.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione II, Trevi. del 4 / Angela Negro: side 26, 30, 54-60, 62.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 482f.
Roma, ieri, oggi, domani. Periodici Locali Newton. Anno V n.50, Novembre 1992.
- side 55.---- Se kort over Via IV Novembre ----- Læs om Via IV Novembre's historie -----

Google Map over området:


View Larger Map


Detailkort over området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Kort over tur- området
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 27.4.2008 og sidst opdateret d. 4.5.2008