ANNAS ROM GUIDE
Palazzo Florenzi

På et tidspunkt i 1600-tallet eller i begyndelsen af 1700-tallet blev Florenzi-familiens gamle hus, Casa Florenzi, på Quirinalhøjens skråning ved nutidens Largo Magnanapoli ombygget i så høj grad, at der ligefrem var tale om et nyt byggeri, som på Nolli's bykort fra 1748 kaldes Palazzo Florenzi.

Hvor den tidligere hovedbygning havde ligget mod øst langs datidens Via del Quirinale, kom det nye familiepalæ til at ligge nordvest på den grund, som i tidens løb var svundet mere og mere i størrelse efter familiens udstykning til lejeboliger på det jordstykke, der lå mellem Via delle Tre Cannelle og Via Biberatica overfor Torre dei Colonnesi.

Udskilningen af den vestlige del af ejendommen havde efterladt et lidt mindre trekantet jordstykke afgrænset mod vest af Via delle Tre Cannelle og mod nord af Via della Cordonata, der tidligere kaldtes Scesa degli Arcioni. Mod øst afgrænsedes ejendommen af Via del Quirinale, en gade der løb mellem og forbi kirkerne Santa Caterina da Siena (østsiden af Kirken) og San Silvestro. Gadens sydlige løb findes stadig under navnet Salita del Grillo, mens gadens midterste del idag udgør den østlige side af pladsen Largo Magnanapoli og gadens nordlige del er blevet til Via XXIV Maggio.

Mod syd afgrænsedes ejendommen af Via Magnanapoli, der nede fra Forumdalen gik op ad højen og krydsede Via Biberatica, hvorefter den fortsatte forbi det store kompleks af bygninger på ruinerne af Trajan's Marked, Torre delle Milizie og Klosteret og Kirken Santa Caterina da Siena (facaden) og frem til nutidens Via Panisperna.

Fra et tidspunkt i anden halvdel af 1600-tallet var ejendommen atter blevet opdelt: i en vestlig, trekantet del med Palazzo Florenzi og en østlig, rektangulær del med de gamle bygninger, som overtoges af Kardinal Cristoforo Widman, der lod Palazzo Widman anvende til alderdomshjem for fattige venetianske præster: Ospizio per i Vescovi Poveri dello Stato Veneto.

Det nye Palazzo Florenzi kom til at ligge med en lang fløj ud mod Via della Cordonata med en kort sidefacade på hjørnet ud mod Via delle Tre Cannelle, hvor denne mundede ud i Piazza delle Tre Cannelle overfor Palazzino Stella, og en kortere, men ret bred fløj vinkelret herpå. Mellem de 2 fløje lå mod sydvest og syd, ud mod Via delle Tre Cannelle, 2 mindre haveanlæg med bede og gange og måske en fontæne ellr dam midt i det vestlige anlæg og en vægfontæne i østmuren i sydanlægget, mens en lang, smal gårdsplads med en mur øst for tværfløjen synes at adskille Palazzo Florenzi fra Palazzo Widman.

De 2 palæer og grunde stod således, indtil området blev totalt forandret, da man i slutningen af 1800-tallet anlagde gaderne Via Nazionale, Via XXIV Maggio og Via IV Novembre samt den plads, hvor de alle mødes: Largo Magnanapoli. I denne forbindelse blev meget nedrevet og ombygget og mens dette især gik ud over Palazzo Widman, kan man stadig i Via delle Tre Cannelle nr.7 se en stykke af Palazzo Florenzi's smukke 1700-tals facade med store og høje flade søjler og en indgangsportal med stenkvadrer. Det hele indkorporeret i den moderne seminarium Istituto Magistrale Erminia Fuà Fusinato, der blev oprettet i slutningen af 1800-tallet.

Læs mere om Palazzo Florenzi's foregående og følgende epoker:

--- som Casa Savelli, som Casa Florenzi, som Palazzo Widman og: som Palazzo Antonelli ---


Litteratur om Palazzo Florenzi:
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 42f.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione II, Trevi. del 4 / Angela Negro: side 54-60, 74, 75.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 482f.
Roma, ieri, oggi, domani. Periodici Locali Newton. Anno V n.50, Novembre 1992.
- side 55.---- Se kort over Via IV Novembre ----- Læs om Via IV Novembre's historie -----

Google Map over området:


View Larger Map


Detailkort over området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Kort over tur- området
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 3.5.2008 og sidst opdateret d. 19.4.2009