ANNAS ROM GUIDE
Mars Ultor Templet op gennem tiden

I og på ruinerne af Mars Ultor Templet og Augustus' Forum indrettedes i tidens løb forskellige bygninger:

I hvert fald fra det 9.århundrede vides stedet at være benyttet til kristne religiøse formål, først for munkene af San Basilio-Ordenen, som heri indrettede et kloster og en kirke viet til San Basilio.

Senere - i hvert fald fra 1214 - overtog Johanniter-Ordenen kirkebygningen og viede den til San Giovanni Evangelista, Evangelisten Johannes. De beholdt den indtil de i slutningen af 1300-tallet flyttede deres priorat op på Aventin-højen til Kirken Santa Maria del Priorato.

I 1426 overgav Pave Martin V bygningerne til Kardinal Ardicino della Porta, men efter dennes død overgik de igen til Johanniter-Ordenen indtil slutningen af det 15.århundrede, hvor Ordenen definitivt flyttede til Aventin.

Nu blev komplekset overtaget af købmanden Marcantonio Cosciari, som blandt andet indrettede nogle af rummene til trælast-lager. Han lod dog også i årene 1508-1518 et rum i den tidligere klosterbygning udsmykke med et freskomaleri af "Korsfæstelsen" ("Crocifissione"). Dette maleri blev senere taget ned af muren og findes nu i Casa dei Cavalieri di Rodi.

I 1566 overgik kirken så til Dominikaner-nonnerne, der havde oprettet et institut for konverterede piger, de såkaldte "neofite", "Istituto delle Neofite delle Domenicane della Santissima Annunziata" og kirken fik herefter navnet "Santissima Annunziata".

I 1924 blev Kirken nedrevet og de gamle Tempelruiner fritlagt.

Litteratur om Mars Ultor Templet op gennem tiden:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 836.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 4: side 13ff.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr. 22.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 48f.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 259f.


Plan over området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 5.9.2005 og sidst opdateret d.13.3.2009