ANNAS ROM GUIDE
Templet for Mars Ultor

Aftenen før Slaget ved Filippi i år 42 før Kristus, hvor Kejser Augustus skulle sejre over Caesarmorderne Brutus og Cassius, aflagde han ed på at ville rejse et tempel for Mars Ultor (Mars Hævneren) hvis guden ville lade sejren tilfalde ham.

Da magten var i Augustus hænder, lod han derfor dette Tempel bygge på den store plads, som han opkøbte og lod ekspropriere for at anlægge sit Forum. Anlægget kunne indvies i år 2 før Kristus.

Man kan idag stadig se nogle rester af Templet, der er bevaret, fordi der på ruinerne tidligt indrettedes et Kloster og Kirken San Basileo, som senere ombyggedes til Kirken Santissima Annunziata, der var i brug indtil 1924.

Foro di Augusto og Mars Ultor Templet
Lidt af den sydlige væg og søjlerække fra Mars Ultor Templet med den sydlige sideindgangsbue til Augustus' Forum. De ca. 18 meter høje søjler i Carrara-marmor med korinthiske kapitæler er hvad der er tilbage af den række på 8 søjler som stod på hver side af tempelvæggen samt ud for facaden.
Foro di Augusto og Mars Ultor Templet
Den sydlige sideindgangsbue til Augustus' Forum set fra Via di Tor de' Conti. Søjlerne indenfor buen til højre stammer fra Mars Ultor Templets sydside.
Foro di Augusto: Mars Ultor Templet
Over den lidt lavere mur ved sideindgangsbuen ses et stykke af loftet i Mars Ultor Templet samt noget af tagfrisen og de korinthiske kapitæler.

Mars Ultor Templet stod oppe på et podium, der lå højt hævet over selve Forum-pladsen. Podiet var bygget af tufblokke og oprindeligt beklædt med store blokke af Carrara-marmor og forgyldte bronzestykker, måske fra våbenskjold og indskrifter. En betontrappe, der er delvist bevaret og delvist genopført i travertin, førte op til det også delvist bevarede podiun, der var beklædt med fliser af Carrara-marmor. Ovenfor trappen stod alteret midt på podiet og på hver side stod en lille fontæne, som man stadig kan se sporene af. Siderne og facaden udgjordes hver af 8 ca. 18 meter høje søjler i Carrara-marmor med korinthiske kapitæler.

Indenfor søjlerækkerne og længst inde mod den høje bagmur lå et mindre rum, selve tempelrummet, "cella", hvoraf en del af den sydlige mur i travertinblokke med en høj marmorsokkel og friser er bevaret sammen med bagvæggen og et stykket af loftet, der er dekoreret med kassetter og friser. Fra et relief fra Kejser Claudius' tid kender man til udsmykningen foroven på templets facade: her stod i midten Mars med Venus og Eros på sin ene side og Fortuna på den anden. Yderst til venstre var Romulus i færd med at tage fuglevarsler sammen med personifikationen af Palatin, mens Dea Roma og personifikationen af Tiberen sås på højre side.

Rummet var ret bredt og med en meget bred dør, gulvet var belagt med mangefarvede marmorfliser og langs væggene stod en række med 7 søjler så tæt på væggen, at de dannede nicher, hvori der var opstillet statuer. En lille trappe førte op til rummets apsis, hvor kultstatuerne af Mars, Venus og Divus Julius (Caesar) stod. Disse statuer kendes fra kopier og relieffer. I det såkaldte penetralia, der var templets helligste område, opbevaredes de militære faner, som i år 53 før Kristus var blevet erobret af partherne i nederlaget ved Carrhae og som Augustus i år 20 før Kristus havde fået tilbageleveret efter en række forhandlinger med partherkongen Fraates. Og her opbevaredes også Caesar's sværd.

Mars Ultor Templet var om noget "Krigens Tempel": her samledes Senatet, når der skulle tages beslutninger om krigsførelse og triumftog og her deponerede de sejrende generaler tegnene på deres sejr og herfra tog nye generaler og provinsguvernører afsted til deres nye hverv. Her afholdtes også festlegene "Ludi Martiales", der fejrede krigsguden Mars, og den gamle præsteorden Salierne holdt deres rituelle middage her.

Disse funktioner bevarede Templet i en lang årrække, helt op til slutningen af det 5. eller begyndelsen af det 6.århundrede, hvor det var forladt og man tilsyneladende begyndte at bruge bygningsdelene til andre formål. Dette fremgår af en indskrift på et af søjlestykkerne, som ligger på jorden. Her attesteres det, at dette søjlestykke tilhører en vis Decius, som skal have været konsul i år 486 eller 546. Den bageste del af Tempelrummet og søjlerne reddedes dog ved at Klosteret og Kirken San Basilio byggedes heri i det 9. eller 10.århundrede. Senere ombyggedes denne til Kirken Santissima Annunziata, men i 1924 blev denne revet ned og de gamle Tempelruiner fritlagt. Ved samme lejlighed fandt man udgravet i Mars Ultor Templets fundament basilianermunkenes begravelsesplads, den såkaldte "cripta mortuaria". (Læs mere om Mars Ultor Templets videre skæbne).

Mars Ultor Templets placering på Augustus' Forum:

Augustus Forum med Mars Ultor Templet

Oppe på Templets podium, kan man i det stærke lys ved middagstid ane en indridset graffiti på en marmorflise langs podiets nordside. Her ses en erotisk scene med Venus og Mars.

Litteratur om Tempel for Mars Ultor:
Guida Archeologica di Roma. A cura di Adriano La Regina. Electa, 2004.
- side 134ff.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 4: side 12ff.
Harder, Thomas og Hans Scheving: Rom. Gyldendals Bogklubber, 1990. - Ny udgave, Samleren, 2000.
- side 133f.
Hintzen-Bohlen, Brigitte: Kunst & Arkitektur Rom. Könemann, 2001.
- side 131.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Politikens kulturguide - Rom. Politikens Forlag, 2000.
- side 164.
RomArcheologica : guida alle antichità della città eterna. 3. itinerario - . Elio de Rosa editore, 1999.
- side 17f.

Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 18.4.2006 og sidst opdateret d. 30.4.2006