ANNAS ROM GUIDE
Palazzo Pignatelli

Via IV Novembre nr.152, Rione II, Trevi

(Se Google Map over Palazzo Pignatelli)


Dette palæ ved Via IV Novembre efter sidegaden Via delle Tre Cannelle er en hjørneejendom med hovedfacaden ud mod Via IV Novembre's østlige del og 2 smallere sidefacader, den nordlige ud mod den lille plads ved Via delle Tre Cannelle og den sydlige ud mod Via IV Novembre's østlige forløb overfor indgangen til Trajan's Marked.

Bygningen stammer fra 1600-tallet, hvor den blev opført af den adelige familie Pignatelli, der kom fra Napoli, da et medlem, Antonio, blev Kardinal og senere Pave med navnet Innocens XII (1691-1700).

Palæet blev ombygget i årene omkring 1880, da den gamle Via Biberatica blev udvidet og planeret og fik udseende som nutidens Via IV Novembre, der dog indtil 1918 hed Via Nazionale.

Palazzo Pignatelli har 4 etager og en kælderetage, der - eftersom bygningen ligger ud til en skrånende gade - udgør en høj kælder mod Via delle Tre Cannelle og en lav kælder mod sydhjørnet, samt slet ingen på den del af huset, der støder op til Palazzo Laurati.

Denne nederste del af facaden er i gråt puds med små vinduer. De næste 2 etager er beklædt med stenkvadrer ligesom også hushjørnerne på de 2 øvre etager.

Palazzo Pignatelli bagved Palazzo Campanari i Via IV Novembre
Det hvide og grå Palazzo Pignatelli ses bagest
i billedet med lidt af sidefacaden mod
Via delle Tre Cannelle og hovefacaden ud mod
Via IV Novembre


Stuetagen har en række høje vinduer i rektangulære stenrammer med flade overliggere. Hovedfacaden har 3 vinduer på hver side af hovedindgangsportalen med et buet gavlfelt og sydfacaden har et vindue på hver side af en sidedør med vandret overligger.

Førstesalen har små buede vinduer. Andensalen derimod har høje vinduer, der krones af buede gavlfelter, og trediesalen har lavere rektangulære vinuder i enkle stenrammer. Under hver af disse vinduesrækker løber en vandret frise med en tynd stenkant og udfor hovedfacadens midterste 3 vinduer sidder på andensalen en smal stenbalkon, mens trediesalens tilsvarende vinduer åbner ind til en fælles loggia bag facaden.

En kraftigt fremspringende gråt, udskåret tagudhæng afslutter bygningen og over dette findes en tilbagetrukket tagetage under et fladt tag.


Det hvide og grå Palazzo Pignatelli ses her fra Via delle Tre Cannelle
Palazzo Pignatelli set fra Via delle Tre Cannelle

Det indre af Palazzo Pignatelli ændredes meget ved ombygningen omkring 1880, hvor arkitekten Zampi dog bevarede den store trappe og tronsalen, hvor Kardinal Antonio gav audiens. En buste af denne som Pave Innocens XII er opstillet i atriegården indenfor indgangsdøren.

I Palazzo Pignatelli boede Storhertug Leopold II af Toscana, da han var blevet landsforvist, og han døde her i januar 1870.

Palazzo Pignatelli ligger på det sted, hvor der tidligere lå Palazzina Stella med sin have, hvor Ortensia Stella boede i 1685. Og før dette palæ blev bygget lå her et lille renæssancehus, der var berømt for sin freskobemalede facade, der var udført af Pirro Ligorio.


Palazzo Pignatelli i baggrunden bag Palazzo Laurati
Det hvide og grå Palazzo Pignatelli ses
i baggrunden bag Palazzo Laurati

Litteratur om Palazzo Pignatelli:
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione II, Trevi. del 4 / Angela Negro: side 74, 76.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 443.
Roma, ieri, oggi, domani. Periodici Locali Newton. Anno V n.50, Novembre 1992.
- side 55.Palazzo Pignatelli set fra Trajans Marked
Det hvide og grå Palazzo Pignatelli set
fra gaden Via Biberatica i Trajans Marked


---- Se kort over Via IV Novembre ----- Læs om Via IV Novembre's historie -----

Google Map over området:


View Larger Map


Detailkort over området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Kort over tur- området
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 16.2.2008 og sidst opdateret d. 27.2.2008