ANNAS ROM GUIDE
San Salvatore ad Tres Imagines

Denne Kirke, som også kaldtes Ecclesia Sancti Salvatoris de Tribus Imaginibus eller Ecclesia Sancti Salvatoris Trium Imaginum eller Ymaginum, stammede fra det 10.århundrede.

Navnet hentydede til et basrelief i marmor, som var opsat over indgangsdøren og forestillede Treenigheden, de tre fremstillinger af Gud: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Kirken kaldtes også nogle gange "Ad Ulmos", fordi den lå i området kaldet Contrada degli Olmi, "Elmetræs-kvarteret".

Kirken nævnes i Cencio Camerario's kirkekatalog fra 1192 og den omtales i en bulle af Pave Innocens IV i 1244 som knyttet til Santa Maria Maggiore. I kataloget "Anonimo di Torino" fra 1302 hører vi også om Kirken og Nicola Signorili nævner den ligeledes i det 14.århundrede.

I 1572-1585 overgav Pave Gregor XIII den til Kirken Santi Sergio e BaccoPiazza della Madonna dei Monti, og man kan tydeligt se den på Maggi's kort fra 1625.

Kirken lå nedenfor FagutalhøjtoppenColle Oppio ved den gamle Via Subura Maior, nutidens Via Leonina, lige før den lille plads, der fremkom i dennes kryds med Via San Francesco di Paola, som var den gamle vej, der kom oppe fra Fagutal og gik ned i Subura-dalsænkningen og derpå op ad Viminalhøjens skråning omtrent som nutidens Via dei Capocci eller Via dei Ciancaleoni.

I det 16.århundrede var Kirken blevet sognekirke, men herefter blev den forladt og i 1651 ophørte den med at blive brugt. Senere købte munkene ved Kirken San Francesco di Paola, der ligger oppe på Fagutalhøjtoppen, bygningen og indrettet den påny til kirke, som derefter fik navnet San Franceschino. Den blev revet ned i 1884, da dette stykke af den nye Via Cavour blev anlagt.

I San Francesco di Paola kan man i sakristiet se et relief af Jomfru Maria, der stammer fra San Salvatore ad Tres Imagines, og på et hushjørne på Piazza della Suburra sidder en stor marmortavle med en indskrift til minde om Kirkens restaurering af Stefano Copo, der var apostolisk delegat under Pave Alexander VI (1492-1503).

Læs mere om San Franceschino


Litteratur om Kirken San Salvatore ad Tres Imagines:
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 3: side 56f.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 101.

Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 29.12.2004