ANNAS ROM GUIDE

Santa Maria Maggiore

Historien om det tidligere Krybbe-kapel:

Cappella del Presepe

Da arkitekten Domenico Fontana i 1584 af Kardinal Felice Peretti, der året efter skulle blive Pave Sixtus V, fik til opgave at bygge et nyt Kapel i Kirken Santa Maria Maggiore, hørte der til opgaven, at han skulle flytte det gamle Cappella del Presepe - med krybbe-relikviet og statuegrupperne af billedhuggeren Arnolfo di Cambio - fra dets plads oppe i Højre Sideskib ud for Højalteret og til en krypt under det nye Kapel, der snart fik navnet Cappella Sistina.

Fontana løste opgaven, men mange af delene i det gamle Cappella del Presepe var så skrøbelige, at de blev ødelagt under nedrivningen. Enkelte dele kunne dog overføres til det Nye Cappella del Presepe, blandt andre nogle af de gamle statuer af De Hellige Tre Konger, Josef og dyrene i Stalden i Bethlehem. Statuerne af Jomfru Maria og Jesus-Barnet blev desværre ødelagt og måtte erstattes af en ny statue af Maria siddende med Barnet på skødet. Den blev udført af Giovanni Antonio Paracca, kaldet "Il Valsoldo".

Med ødelæggelsen af det Gamle Cappella del Presepe forsvandt et miljø og en opbygning, der var 300 år gammel!

Det var Pave Nikolaus IV, der i 1290-1292 pålagde Arnolfo di Cambio at genopbygge et Kapel, som måske stammede helt tilbage til Pave Sixtus III's tid.

Her havde fra gammel tid relikviet af "La Santa Culla", "Den Hellige Vugge", sin plads. Man ved godt nok ikke præcist, hvornår relikviet kom til Santa Maria Maggiore, men denne Kirkes tilnavn "ad praesepem" ("ved krybben") kendes fra dokumenter helt tilbage til midt i 600-tallet.

I 1223 fandt Den Hellige Frans af Assisi på at levendegøre Jesu Fødsel i Kirken i Greccio ved der at opbygge en kopi af Stalden i Bethlehem. Kulten af Julekrybben fik således ny næring og dyrkedes naturligvis især af Franciskaner-Ordenen, til hvilke netop Pave Nikolaus IV hørte.

Paven pålagde altså Arnolfo di Cambio at genopbygge et tidligere kapel, der lå i Santa Maria Maggiore's Højre Sideskib, tæt på Højalteret. Fra Sideskibet kunne man gå ned i det rektangulære Kapel gennem en lav bue. Arnolfo di Cambio ændrede ikke på disse forhold, men han genopbyggede mure og dekoration. Desværre er næsten intet af dette bevaret til idag.

Man mener, at væggene muligvis har været bemalede med blå spiraler på guldbund, som det endnu kan ses på vægstykket bag to af De Hellige Trekonger, der ligesom træder ud af muren. Disse to figurer var ligesom Staldens dyr ikke fremstillet som hele statuer, men som en form for dybe vægrelieffer. Netop denne omstændighed kan have været skyld i, at andre af reliefferne er blevet ødelagt, da man har forsøgt at fjerne dem med deres vægstykke. (Læs her om hvordan stauerne er opstillet idag)

Der findes dog nogle beskrivelser og tegninger fra det Gamle Kapel til at give os en idé om, hvorledes det har taget sig ud. Kapellet har muligvis haft em rektangulær niche i sydvæggen, overfor den lave indgangsbue. Denne er forøvrigt bevaret til idag og kan ses i Oratorio del Presepe. Over buen er der i hver side et relief af en profet med et ark papir med en tekst. Indskriften til venstre opfordrer beskueren til at træde ind i Kapellet, mens den til højre citerer et stykke af Lukas-Evangeliet. Baggrunden er en guldmosaik og under buen er der en mosaik i blå og guld med stjerner. Stilen er typisk cosmatisk, ligesom i det lille alter, der også er det oprindelige fra Arnolfo's tid. Gulvet i Det Gamle Kapel var muligvis også cosmatisk, men det eneste, der har overlevet heraf, er en rund porfyrplade.

Det antages, at figuropstillingen har været fordelt inde i nichen og udenfor denne, således at den indtrædende har haft indtryk af at befinde sig iblandt personerne i Stalden. Den originale statue af Josef har måske netop befundet sig udenfor krybbenichen, ligesom relieffet af de to konger, som er ved at træde ind i rummet. Foran disse ligger den tredie konge i bøn. En statue af krybben med Jesus-Barnet formodes at have haft plads i den venstre del af nichen med oksen og æselet, der kigger frem bagved. Kunsthistoriske analyser af de originale figurers udformning har påvist, at Maria i den oprindelige udgave ikke har siddet oprejst, men i stedet har ligget halvt ned med ansigtet vendt mod venstre og krybben. Måske lidt ligesom Jesu Fødsel er fremstillet i mosaikken på Kirkens Apsis.

 

 

--------------- Læs om Cappella del Presepe, som det ser ud idag! ---------------

 


OVERSIGT OVER SIDER OM KIRKEN SANTA MARIA MAGGIORE:
Kort om Kirken
Mere om Kirkens historie
En KORT rundgang i Kirken
En tur rundt om Kirken, samt en plan over Kirkens ydre og en side med fotos herfra
En rundtur inde i Kirken, samt en plan over Kirkens indre og en side med fotos herfra (og en side med ekstra fotos fra Triumfbue og Apsis)
En beskrivelse af Kirkens forhal: Portico og Loggia
En beskrivelse af mosaikkerne og freskerne over søjlerne og mellem vinduerne i hovedskibet
En tur rundt i Dåbskapellet (Battistero) og de omliggende rum og den indre gårdsplads
En tur rundt i Cappella Sistina
En fortælling om det tidligere Cappella del Presepe
En tur rundt i Cappella Paolina, samt en side med ekstra fotos hertil
En beskrivelse af udgravningerne under Kirken

 

Tilbage til byturen
Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 22.10.2010 og sidst opdateret d. 5.7.2011