ANNAS ROM GUIDE
Kirken Santa Prassede

Mere om Kirken Santa Prassede:
DEN TIDLIGERE KIRKEBYGNING:

Kirken Santa Prassede stammer i sin nuværende form fra årene 817-824, hvor den blev bygget af Pave Paschalis I ovenpå resterne af en tidligere bygning, der var blevet ødelagt eller gået i forfald af årsager, vi ikke kender til.

Vi ved heller ikke så meget om den gamle kirkebygning. Kilderne fortæller, at den er opstået af den oldkristne Titulus Praxedis, som muligvis lå lidt længere ude ad Via Merulana og som man kender fra en indskrift fra 489. Fra kilderne ved vi også, at Pave Hadrian I i årene 772-795 lod kirken restaurere, så på det tidspunkt må bygningen altså have været i brug i en del år, siden den har haft behov for restaurering.

Ved udgravninger under og ved siden af kirken har man fundet rester af et romersk lejlighedskompleks og i dette rester af en bygning, som var på stedet, før nutidens kirke blev bygget, altså den tidligere kirkebygning.

Af disse fund kan vi se, at den gamle bygning var vendt i den modsatte retning af nutidens og at der til den var benyttet søjler, som er kommet fra andre tidligere bygninger. Man ved desværre ikke hvorfra disse søjler med doriske kapitæler stammer, men to af dem blev - muligvis i det 12.århundrede - atter genbrugt i den portal, som ses ud mod Via di San Martino ai Monti.

I gården foran kirken kan man i den venstre væg se rester af en buegang af søjler med korinthiske kapitæler. Denne række buer og søjler menes at have været en del af den række, som i den tidligere kirke adskilte hovedskibet fra et af sideskibene. Man mener også, at den tidligere kirkes apsis (fra det 4.-5.århundrede) har ligget under den dobblettrappe, som fører fra gaden ind i gården, og at den gamle kirke således var opbygget i traditionel basilika-form. Med 3 skibe: et bredt hovedskib og 2 smallere sideskibe, med en apsis ud mod nutidens Via di San Martino ai Monti og altså med indgangen fra den modsatte side ud mod nutidens Via dell'Olmata.

I årene 772-795 blev den gamle kirke så restaureret, men i løbet af ganske få år blev det nødvendigt helt at genopbygge kirken, uden at vi kender grunden hertil. Der er således idag kun de ovenfornævnte få rester tilbage af den gamle kirke.

Plan over Kirken
Fotos fra Kirken
Kort om Kirken
Mere om Kirken
Titulus Praxedis
Rundgang i Kirken
Bøger og links om Kirken
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 19.3.2005 og sidst opdateret d. 9.4.2011