ANNAS ROM GUIDE

Fotos fra Kirken Santa Prassede

Copyrighten tilhører fotograferne Leif Larsson og Bo Lundin


Via di Santa Prassede med sideindgangen til Santa Prassede

Via di Santa Prassede med sideindgangen til Santa Prassede. cop.Leif Larsson
cop.Leif Larsson


Kirkerummet set fra hovedindgangen mod højalter og apsis

Kirkerummet. cop.Leif Larsson
cop.Leif Larsson


Kirkerummet set mod hovedindgangen

Kirkerummet. cop.Bo	Lundin
cop.Bo Lundin


Kirkerummet : Triumfbue og apsis - sideindgangen ses til højre

Kirkerummet. cop.Bo	Lundin
cop.Bo Lundin


Indgangen til Cappella di San Zenone i Kirkens højre side: over døren står en antik askeurne fra det 3.århundrede.

Indgangen til Cappella di San Zenone. cop.Bo Lundin
cop.Bo Lundin

De runde felter i vægmosaikken rummer portrætter af helgener og helgeninder. Øverst i den inderste kreds, der har guldbund, ses Madonna med Barnet og til højre San Valentino i rød tunika, mens San Zenone i gylden tunika ses på venstre side. Nedenunder ses Santa Prassede og Santa Pudenziana og andre helgeninder.

I den yderste kreds ses portrætter af Kristus og apostlene. I hjørnefelterne ses øverst Elias og Moses og nederst to paveportrætter, måske af Paschalis I og Eugen II.


Madonna-mosaik over alteret overfor indgangen i Cappella di San Zenone i Santa Prassede

Madonna-mosaik i Cappella di San Zenone. cop.Leif Larsson
cop.Leif Larsson


Over døren i venstre side af Cappella di San Zenone ses en mosaik i to dele. Øverst ses Agnus Dei (Guds Lam) på bjerget, hvorfra der udspringer Det Jordiske Paradis' 4 floder: Eufrat, Tigris, Fison og Geon. 4 Hjorte drikker af det livgivende vand.

Mosaik over døren i venstre side af Cappella di Santo Zenone. cop.Bo Lundin
cop.Bo Lundin

I det nederste felt ses 4 kvindeskikkelser. Den første er Pave Paschalis I's moder Theodora. Over hende står teksten "Theodo Episcopa". Hun er fremstillet med en firkantet gloria, fordi hun var i live, da mosaikken blev lavet. De øvrige personer har runde glorier og forestiller: Jomfru Maria i blå kappe mellem Santa Prassede (til venstre, med krone på hovedet) og Santa Pudenziana.


Loftmosaikken i Cappella di San Zenone i Santa Prassede: Kristus i en medaljon båret af fire engle

Loftmosaikken i Cappella di San Zenone. cop.Bo	Lundin
cop.Bo Lundin


Loftmosaikken i Cappella di San Zenone i Santa Prassede: Kristus i en medaljon båret af fire engle

Loftmosaikken i Cappella di San Zenone. cop.Leif Larsson
cop.Leif Larsson


Loftmosaikken i Cappella di San ZenoneSanta Prassede: to af de fire engle der bærer Kristus-medaljonen. På endevæggen helgeninderne Agnese, Pudenziana og Prassede

Loftmosaikken i Cappella di San Zenone. cop.Leif Larsson
cop.Leif Larsson


I rummet til højre for Cappella di San Zenone står den søjle, som Jesus blev bundet til, da han blev pisket.

søjle, som Jesus blev bundet til, da han blev pisket. cop. Bo Lundin
cop.Bo Lundin

Det er et søjlestykke i blodrød jaspis, som Kardinal Giovanni Colonna bragte til Rom fra Jerusalem i 1223. Det er anbragt i et relikviegemme i forgyldt bronze udført af billedhuggeren Duilio Cambellotti i 1898.


Fra presbyteriet er der adgang til krypten under Kirken

Sarkofager med helgenrelikvier i Kirkens krypt. cop.Bo Lundin
cop.Bo Lundin

Rummet stammer fra Paschalis I's tid, men blev meget ombygget i begyndelsen af det 18.århundrede, da Kardinal Ludovico Pico della Mirandola lod 4 tidligtkristne sarkofager føre hertil. Heri anbragtes helgenrelikvier. Den nederste sarkofag i højre side af krypten (her set inde fra rummet) indeholder relikvierne af Santa Prassede og Santa Pudenziana.


Sarkofagerne i venstre side af krypten indeholder relikvierne af andre helgener.

Sarkofager med helgenrelikvier i Kirkens krypt. cop.Bo Lundin
cop.Bo Lundin


I krypten er der et cosmatisk alterbord fra det 13.århundrede og derover en fresko af "Maria Regina" ("Himmeldronningen Maria") mellem Santa Prassede og Santa Pudenziana.

Alterfresko i Kirkens krypt. cop.Bo Lundin
cop.Bo Lundin


Trappen der fører fra krypten op i Kirken. For enden af kirkerummet kan man gennem indgangsdøren se ud i den lille beplantede forgård.

Trappen der fører fra krypten op i Kirken. cop.Bo Lundin
cop.Bo Lundin


Krucifiks i træ fra 1300-tallet i Cappella del Crocifisso øverst til højre i Kirken

Krucifiks i træ fra 1300-tallet i Cappella del Crocifisso øverst til højre i Kirken. cop.Bo Lundin
cop.Bo Lundin


Gravmæle for Kardinal Anchier Pantaléon de Troyes i Cappella del Crocifisso

Gravmæle for Kardinal Anchier Pantaléon de Troyes i Cappella del Crocifisso


Fresko af San Giovanni Gualberto i Cappella del Santissimo Sacramento øverst i Kirkens venstre side

Fresko af San Giovanni Gualberto i Cappella del Santissimo Sacramento øverst i Kirkens venstre side. cop.Bo Lundin
cop.Bo Lundin


Statue af Santa Prassede, der med en svamp samler martyrernes blod for at samle det i den brønd, som ligger under den store røde porfyrskive i gulvet tæt på indgangen

Statue af Santa Prassede, der med en svamp samler martyrernes blod. cop.Bo Lundin
cop.Bo Lundin

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Ordliste
Fotogalleri
Bykort
Bøger og links om Rom
Restauranter
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - sidst er oprettet d. 28.3.2005 og sidst opdateret d. 19.5.2011