ANNAS ROM GUIDE

Piazza della Cancelleria

Se til højre for nr. 48 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

Piazza della Cancelleria er en lang, smal, aflang plads i kvarteret Rione Parione, hvor den forbinder Corso Vittorio Emnunele II i nord med Via del Pellegrino og Campo dei Fiori i syd. Navnet har Pladsen efter det store Palazzo della Cancelleria, som står på Pladsens vestside.

Palazzo della Cancelleria - cop.Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Der er tale om en aflang, ret smal plads med en sidegren midt på østsiden. På hele Pladsens vestside står muren til Palazzo della Cancelleria med en stor, imposant portal (nr.1) på midten og en noget mindre, men stadig stor, længere oppe mod Corso Vittorio Emanuele II. Østsiden er derimod opdelt i 3 karréer. Imellem disse udmunder mod nord Vicolo dell'Aquila og sydligere den lille sidegren til Pladsen, som løber i øst-vestlig retning mellem Via dei Baullari og den store del af Piazza della Cancelleria. Den sidste karré er sammensat af flere større og mindre huse, inden den danner hjørne mod Campo de' Fiori overfor den mod nordvest løbende Via del Pellegrino.

Pladsen har navn efter det store i 1485-1495 opførte Palazzo della Cancelleria, som dengang kaldtes Palazzo del Cardinale Riario efter Pave Sixtus IV's nevø Raffaele Riario, der var den, som beordrede byggeriet startet. Senere kom Cancelleria-navnet til: Kancelli-palæet, efter at Kardinal Riario i 1517 efter sammensværgelsen mod Pave Leo X mistede sin stilling og sit palæ og endte med at dø i 1521. I stedet blev bygningen udset til at anvendes som Kancelli, hvor hære af retsskrivere, der i Antikken befandt sig indenfor det rækværk, som adskilte skriverne fra resten af retssalen ("intra cancellos"), nedskrev, kopierede og arkiverede alt, hvad der foregik. Pave Clemens VII indlemmede også det pavelige Kancelli ("Cancelleria Apostolica") i Palæet, som desværre brændte i forbindelse med de lutheranske landsknægtes erobring af Rom i 1527, en periode der kaldes "Il Sacco di Roma". Således gik arkivet tabt, men bygningen blev rejst igen og giver stadig navn til Pladsen.

Piazza della Cancelleria hed dog i tiden før Kardinal Riario's byggeri Piazza di San Lorenzo in Damaso, da den gamle Kirke San Lorenzo in Damaso stod frit på dette sted med facade mod Via del Pellegrino, inden Riario lod den indkorporere i sit nye Palæ.

I Antikken var der en del bebyggelse på området omkring Pladsen og på det sted, hvor Palazzo della Cancelleria kom til at stå. Her har man udgravet rester af en af de gamle væddeløbsstalde tilhørende et af de 4 hold, som romerne dyrkede ivrigt. Det drejer sig om stalden Stabulum Factionis Prasinae. Desuden har man fundet rester af en Mithras-helligdom og nogle bygninger med en gammel mosaik.

Til disse antikke fund kan man føje rester af den ældste beskedne Kirke, som Pave Damasus lod bygge i år 380 efter Kristus, Basilica S. Laurentius in Damaso. Tilnavnet er til ære for den pavelige kirkebygger Damasus. Denne første bygning undergik forskellige forandringer i årene, der fulgte, indtil den blev revet ned i slutningen af 1400-tallet for at give plads til byggeriet af det nye Palæ.

I Pladsens sydøstlige hjørne står nogle af de gamle huse ud mod Campo dei Fiori. De smalle gamle huse på Pladsens sydøstside (se foto fra info.roma.it) stammer fra 1400-tallet, hvor bebyggelsen tog fart omkring den ellers ret øde græsningseng, som Campo de' Fiori dengang var. Mod vest var det bygninger fra samme tid, der oftede husede herberger og værtshuse.

Siden opførelsen af Palazzo della Cancelleria beholdt Piazza della Cancelleria i det store hele samme udseende gennem de næste mange år, indtil de store nedbrydningsarbejder for at give plads til Corso Vittorio Emanuele II gik igang og dermed fjernede Pladsens nordlige "væg", der udgjordes af det såkaldte Palazzo Galli (se foto fra info.roma.it).

EN TUR LANGS ØSTSIDEN af PIAZZA DELLA CANCELLERIA:

Mod nord står på hjørnet af Corso Vittorio Emanuele II en nyere ejendom med en elegant udsmykket facade i 3 fag og 5 etager mod Corso'en. Bygningen udgør hele karréen mellem denne gade, den bagvedliggende del af Vicolo dell'Aquila (mod øst), Piazza della Cancelleria (mod vest) og mod syd mod Piazza'ens sidegade Vicolo dell''Aquila.

Fra Piazza della Cancelleria kan man ane en overbygget sjette etage over et meget kraftigt fremspringende, udskåret og smukt udsmykket tagudhæng, hvor der mellem forskellige friser ses ægmønstre og rosetter. I stueetagen mod Pladsen er der 5 høje buer indsat i den stenmønstrede, hvide facade. De fire er indrettet til butikker og har numrene 60, 61, 63 og 64, mens den midterste indeholder hovedindgangen og har nr. 62. På facaden ovenover er der 8 fag vinduer, hvoraf første- og trediesalens forneden er forsynet med drejede balustrader og toppet af vandrette overliggere båret af små profilerede konsoller. Alle vinduesrammer er profilerede og som den øvrige udsmykning hvidmalet, mens selve muren er i gult puds.

Efter sidegaden Vicolo dell'Aquila består den næste karré af en ældre ejendom i 4 etager og 5 fag mod Pladsen (se foto fra borgato.be). Facaden er i lysebrunt puds uden særlig udsmykning. Vinduerne er høje og i enkle, lystmalede stukrammer, ligesom de brede bånd under vinduesrækkerne og de flade søjler langs hushjørnerne. I stueetagen er der 3 høje og brede forretningsåbninger i travertinkarme med numrene 65, 66 og 68 og en mindre åbning med hovedindgangsdøren i nr. 67.

SIDEGRENEN til PIAZZA DELLA CANCELLERIA, nordsiden:

Hjørnehusets højre side med samme udsmykning og 5 fag vender ud mod den lille sidegren til selve Piazza della Cancelleria. Denne lille aflange plads har samme navn som den store Plads. Hjørnehuset har samme murfarve og udsmykning mod den lille plads som mod den store, og husnumrene fortsætter her med nr. 69, 70 og 71 - 3 firkantede butiksåbninger i brede stukrammer - og længere fremme nr. 73, som er en mindre dør i en bue med stukkarm, samt nr. 74, som er en bredere portbue i samme type karm. Mellem nr.71 og 73 er der på muren opsat en interessant murfontæne (se foto fra borgato.be). Den er udført af Publio Morbiducci i 1929 som en af de i 1928 af Bystyret bestilte såkaldte "kvarters-fontæner". Våbensmærket på fontænen er ifølge nogle et tilhørende en Kardinal (nogle mener Ludovico Scarampi Mezzarota (1401-1465), som var den første bygherre til den ældste bebyggelse af Palazzo della Cancelleria, men hans våben består af 3 stjerner og et stykke af et hjul). Derimod kan dyret tolkes som en grif og griffen er Rione Parione's mærke. Endelig kan rosen, fra hvis midte der udspyes en vandstråle, være taget fra våbensmaærket for Kardinal Riario, som var den der i 1485 lod nutidens Palæ opføre.

Nabohuset til højre har 3 fag i 5 etager mod Pladsen, samt 4 fag mod sidegaden Via dei Baullari. Ejendommen har pudset facade i en lys okker farve og høje vinduer i kraftigt profilerede, hvide stukrammer under det meget fremspringende tagudhæng. Hushjørnets 2 nederste etager er påsat kraftige tilhuggede stenkvadre som forstærkning. I stueetagen er der i nr. 75-76 en bred, firkantet åbning til en restaurant, i nr. 77 en smal, karmløs indgangdør og i nr. 78 en bred portbue, der huser en forretning.

Denne del af Piazza della Cancelleria fortætter mod øst efter tværgaden Via dei Baullari med navnet: Piazza del Teatro di Pompeo.

SIDEGRENENS sydside:

Hjørnehuset, som har 5 fag mod Via dei Baullari med hovedindgang i denne gades nr. 138, er i 4 etager med en senere tilføjet femte etage. Mod Piazza della Cancelleria har ejendommen 2 fag vinduer, hvoraf det ene er tilmuret, og i stueetagen en enkelt bred forretningsåbning i travertinkarm med nr. 79. Facaden er nederst i gråt puds af en grov struktur, mens den øvre del er pudset op i en rosa farve. Vinduesrammerne er profilerede og lystmalede ligesom de brede etageadskillelsesbånd under dem.

Det høje, seksetagers hus med lysegult pudset facade, som står til højre herfor, har 4 fag vinduer i profilerede, lyse rammer. Også her er der lystmalede vandrette friser under vinduerne på første- og andensalen, samt fjerdesalen. I stueetagen er der 2 høje åbninger i nr. 80 og 81, samt mellem disse: 2 mindre vinduer.

Det sidste hus på denne side har sin nordlige mur med blot ét fag ud mod Sidegrenen og hovedfacade mod selve den store Piazza della Cancelleria.

TILBAGE PÅ ØSTSIDEN af den store Piazza della Cancelleria:

Hjørnehuset her er en anden ældre ejendom (se foto fra borgato.be), som dog er blevet kraftigt restaureret i 1888 af Slagterlauget, Università dei Macellai in Santa Maria della Quercia di Roma. Bygningen, der har 5 fag mod den store Plads, er i 6 etager med rigt udsmykket facade. På de nederste 2 etager, samt på alle hjørner er der påsat tilhugne stenkvadre og mellem alle vinduer sidder 2 etager høje, flade stuksøjler med korinthiske kapitæler, der er malet hvide. Heroppe er muren i lyst gult puds, mens vinduesrammerne er hvide, brede og profilerede. En bred række profilerede vandrette friser og gesimser adskiller tredie- opg fjerdesalen. Tagudhænget er kraftigt fremspringende og udskåret over en bred række profilerede gesimser. Over førstesalens rammeløse vinduer løber en indskriftsfrise med teksten: "Università dei Macellai in Santa Maria della Quercia di Roma ampliò e restaurò l'anno MDCCCLXXXVIII" ("Slagterlauget i Rom ved Kirken Santa Maria della Quercia udvidede og restaurerede (dette hus) i året 1888"). Hovedindgangen findes i midten i en stor bue med nr.85. På hver side er der 2 brede firkantede åbninger med restauranter i numrene 83, 84 og 86, 87.

De næste huse ned mod Campo de' Fiori er af gammel oprindelse. Først står her et 5-etagers hus med kun ét fag vinduer på første-trediesalen, men 2 åbninger i stueetagen: en bred forretningsindgang i nr. 88 og en smal, høj hovedindgang i nr.89 (se foto fra borgat.be). Facaden er overalt i lyst puds med enkle let udskårne og profilerede gesimser og profilerede vinduesrammer under vandrette overliggere. Den øverste etage lader til engang at have været en åben søjlegang, der idag er tilmuret. Den er måske tilføjet over det oprindelige kraftigt fremspringende - og flot udskårne - tagudhæng. Huset, der stammer fra 1400-tallet, har øverst på indgangspartiets dørkarm et lille våbenskjold med et stjerneskud og en hund (se foto fra borgato.be).

Den 5-etagers naboejendom til højre (se foto fra borgato.be) har ligeledes kun èt fag vinduer på de 4 øverste etager, mens der i stueetagen er 2 åbninger med numrene 90 (en lille butik) og 91 (en smal indgangsdør). Også denne bygning stammer fra 1400-tallet, men den lyst rosa pudsede facade er ikke udsmykket som naboens. Dog er førstesalens vindue indsat i en profileret ramme med samme slags karm og overligger, alt i travertin.

Så følger et 4-etagers hus med 2 fag vinduer på etagerne, men kun én stor, firkantet åbning i stueetagen (nr. 92). Facaden er i lyst puds med hvidmalede stukrammer om vinduerne og adskillelsesbånd under første- og andensalen.

Næste hus med én åbning i stueetagen har samme højde som naboen til venstre, men en ekstra etage, idet der her i den rødt pudsede mur er 5 etager, sikkert også stammende fra 1400-tallet og med brede, hvidmalede stukrammer om etagernes 2 fag vinduer.

Sidste ejendom på denne side af Piazza della Cancelleria er hjørnehuset mod Campo de' Fiori, hvortil der er 4 fag. Mod Piazza della Cancelleria har bygningen kun ét fag i 4 høje etager (det er faktisk lidt højere end sin 5-etagers nabo til venstre) med gulpudset mur og hvide vandrette gesimser under vinduerne i smalle, profilerede og hvidmalede rammer. Butikken i stueetagen har nr. 93. Husets østmur med 3 fag findes ud til Via dei Baullari.

VESTSIDEN AF PIAZZA DELLE CANCELLERIA:

Optages som nævnt mellem Via del Pellegrino og Corso Vittorio Emanuele II af den 14 fag lange facade tilhørende Palazzo della Cancelleria, der har en høj kælder, samt 3 høje etager og en lav overetage i en hvidpudset stenmønstret mur med vinduerne anbragt mellem flade søjler med korinthiske kapitæler. På førstesalen er vinduerne indsat i buer, indrammet af rektangulære felter med relieffer i lunetterne under de vandrette overliggere. På andensalen er vinduerne høje og rektangulære i profilerede rammer. Trediesalens vinduer er ganske små buer, omgivet af smalle profilerede rammer. Hovedportalen har Pladsens nr. 1 og sidder omtrent midt på facaden i det sjette fag fra syd (Via del Pellegrino) og det niende fag fra nord (Corso Vittorio Emanuele II). Portalen består i hver side af dobbelte flade søjler og indenfor disse af 2 kraftige runde søjler i gråt marmor, der omkranser en høj indgangsbue med springende løver i lunetterne. Alle søjler afsluttes af høje, profilerede kapitæler, som bærer en lang marmorbalkon med balustrer og relieffer med pavelige våben og stjerner.

Palazzo della Cancelleria - cop.Leif Larsson
cop. Leif Larsson

I det fjerde fag fra Corso'en sidder indgangsportalen til Kirken San Lorenzo in Damaso i en enkel, profileret dørkarm under en vandret overligger med en indskrift: "Basilica Parrocchiale - S. Lorenzo in Damaso".

 

Litteratur om Piazza della Cancelleria:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 233-235.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1981.
--- Rione VI Parione, Parte 2 / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 3. edizione. ------ side 5, 68, 70, 72, 78, 79, 80, 82, 90, 91, 96, 108, 110, 120, 158.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 og 21 (før de nyeste fund).
Le strade di Roma / Claudio Rendina, Donatella Paradisi. - Roma : Newton & Compton editori, 2004.
--- Voume Primo : A-D. ----- side 281-283.
Lombardi, Ferruccio: Le piazze storiche di Roma esistenti e scomparse. Newton & Compton, 2001.
- side 227-228.
borgato.be: Piazza della Cancelleria.
Info.roma.it: Piazza della Cancelleria.
Roma Segreta: Piazza della Cancelleria.
RomeArtlover.it: Palazzo sella Cancelleria Apostolica.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.6.2023 og sidst opdateret d. 2.2.2024