ANNAS ROM GUIDE
Aldobrandini-familien

Rig og magtfuld romersk familie fra 1400-tallet og frem, som i 1592 fik et medlem valgt til pave som Pave Clemens VIII (1592-1605).

Familien stammede oprindeligt fra Firenze, men en gren af denne slægt slog sig under tilnavnet "di Madonna" ned i Rom, da juristen Silvestro Aldobrandini (1499-1558) blev forvist fra sin hjemby som modstander af Medici-regenterne.

Aldobrandini-familien fandt sig godt tilrette i Rom og flere medlemmer gjorde karriere indenfor Kirken og Den Pavelige Administration som jurister, dommere, præster og kardinaler - ja som ovenfor nævnt blev en af dem, Ippolito Aldobrandini, ovenikøbet valgt til Pave i 1592, hvorefter familiens formue og ejendomsbesiddelser blot fortsatte med at vokse.

Aldobrandini-familien havde ejendomme i Monti-kvarteret, hvor Pave Clemens VIII omkring år 1600 forærede sine nevøer og niecer den store Villa Aldobrandini, som var blevet opført af arkitekten Carlo Lambardi for Vitelli-familien. Andre af familiens ejendomme er: Palazzetto Aldobrandini i Via dei Banchi Nuovi 37-41 i kvarteret Rione Ponte, Palazzo Lante della Rovere Aldobrandini på Piazza dei Caprettari 70 i Rione Sant'Eustachio, Villa Aldobrandini i Frascati i bjergene udenfor Rom, samt Villa Rufinella i Frascati.

Familien havde sit gravkapel i Kirken Santa Maria sopra Minerva, hvor de allerede i 1300-tallet lod det sjette kapel i højre side indrette og udsmykke. Det blev dog helt ombygget i begyndelsen af 1600-tallet under Pave Clemens VIII.

Også andre familiemedlemmer knyttede bånd til områdets kirker, således findes i San Pietro in Vincoli et gravmæle fra 1707 for Kardinal Cinzio Aldobrandini. Mens Olimpia Aldobrandini's anden ægtemand Camillo Pamphilii i årene 1658-1671 lod Kirken Sant'Andrea al Quirinale opføre af Bernini. Også Olimpia selv gav rundhåndet Til særligt udvalgte kirker og religiøse organisationer: i 1639 donerede hun en del af sin naboejendom til Kirken Santa Maria in Via Lata, som man nu kunne forsyne med en ny apsis. Og omkring år 1645 gav hun en sum penge (20.000 scudi) til Ordini dei Minimi, så de kunne opføre Kirken San Francesco di PaolaColle Oppio.

Aldobrandini-familiens våben har blå bund, hvorpå der løber et bredt guldbånd i diagonal retning fra øverste venstre hjørne til nederste højre. På hver side af dette smykkes de blå felter af 3 stjerner.

Familiens mandlige linie uddøde dog allerede i 1637, men familiens kvinder førte for en tid navnet ind i deres ægteskaber, hvor deres ægtemager antog det, så deres børn kunne viderføre det enten alene eller i en dobbeltform af faderens og moderens navne. Også dette fik efterhånden en ende i 1700-tallet, men skikken genoptoges af et tip-tip...oldebarn af den sidste kvindelige Aldobrandini, da Camillo Borghese (1816-1902) opgav sit eget efternavn for at tage Aldobrandininavnet. Hans sønner videreførte derefter navnet.

 

Af Aldobrandini-familiens medlemmer kender vi :

Silvestro Aldobrandini ("di Madonna"), som blev landsforvist fra sin fødeby Firenze, fordi han var modstander af den regerende Medici-familie. Silvestro var født i 1499 og uddannet jurist. Han rejste til Rom og blev Pavelig Advokat, giftede sig med Lesa Deti og dannede familie i Rom. Parret fik sønnerne Giovanni født i 1534, Pietro og Ippolito, født 1535, samt datteren Giulia. Silvestro Aldobrandini døde i 1558.HERUNDER OM: Ippolito Aldobrandini = Pave Clemens VIII (1) og hans 3 søskende: Giovanni (2), Pietro (3) og Giulia Aldobrandini (4):

(1) Ippolito Aldobrandini, broder til Biskop Giovanni Aldobrandini, til Concistorialadvokaten Pietro Aldobrandini, og til søsteren Giulia Aldobrandini. Ippolito var født i 1535 og søn af Silvestro Aldobrandini og Lesa Deti. Han gjorde karriere indenfor Kirken og blev udnævnt til Kardinal i 1585, samt valgt til Pave i 1592, hvor han antog navnet Clemens VIII. Hans pavedømme varede til 1605, hvor han døde. Han sørgede godt for sine søskende og deres børn og familiens formue og jordbesiddelser voksede betragteligt, mens han levede. Paven udnævnte 2 af sine nevøer til kardinaler, nemlig Cinzio, en søn af søsteren Giulia, og Pietro, en søn broderen Pietro. Han sørgede også for at få familiemedlemmerne godt gift, så navnet og formuen så vidt muligt kunne føres videre. Hans Paveperiode er kendetegnet ved justits og flere retssager, der endte med dødsdomme til blandt andet den unge og smukke Beatrice Cenci og hendes medsammensvorne i mordet på hendes fader; til "kætteren" Giordano Bruno, der endte på bålet. Han foranstaltede også et succesfuldt Helligt År i år 1600 og et forlig med Kong Henrik IV af Frankrig.

(2) Giovanni Aldobrandini, broder til Concistorialadvokaten Pietro Aldobrandini, til Clemens VIII, hvis dåbsnavn var Ippolito Aldobrandini, og til søsteren Giulia Aldobrandini. Giovanni var født i 1534 og søn af Silvestro Aldobrandini og Lesa Deti.

(3) PIETRO ALDOBRANDINI og hans EFTERKOMMERE:

(3) Pietro Aldobrandini, broder til Clemens VIII, hvis dåbsnavn var Ippolito Aldobrandini, til Biskop Giovanni Aldobrandini, og til søsteren Giulia Aldobrandini. Pietro var født omkring 1536 og søn af Silvestro Aldobrandini og Lesa Deti. Pietro var som sin fader jurist og blev Concistorialadvokat. Han var gift med Flaminia Ferracci og fader til sønnen Pietro Aldobrandini, som blev født i 1572, og datteren Olimpia.

--- Pietro Aldobrandini, født i 1571 i Rom som søn af kirkeadvokaten Pietro Aldobrandini og Flaminia Ferracci og nevø til Pave Clemens VIII. Pietro blev opdraget af præsterne ved Oratorio di Santa Maria in Vallicella og San Filippo Neri. Han studerede jura og blev kirkelig advokat samt Præfekt ved Castel Sant'Angelo i 1592. I 1593 blev han Kardinal ved Kirken San Nicola in Carcere og fik mange betydelige embeder, blandt andet som Apostolsk Protonotar og Kammerherre-Skatmester over den pavelige formue, pavelig Legat i Ferrara og Bologna, samt Ærkebiskop af Ravenna. Han samlede sig umådelige rigdomme og lod opføre den berømte Villa Aldobrandini i Frascati. I 1602-1621 var Pietro Aldobrandini Protektor for den Pavelige Låne- og Pantkasse, Monte di Pietà. Den 10. Februar 1621 døde han i sit palæ i Rom, hvor han blev begravet i Kirken Santa Maria sopra Minerva.

--- Olimpia Aldobrandini, datter af Pave Clement VIII's broder Pietro Aldobrandini, blev gift med en fjern fætter Gian Francesco Aldobrandini (1545-1601), som tilhørte en anden gren af familien. Parret modtog fra Paveonklen talrige goder, pengegaver, udnævnelser, blandt andet til Prinser af Rossano, samt ejendomme (se under Gianfrancesco). De fik adskillige børn, blandt andre Silvestro (eller Salvestro) Aldobrandini, født i 1590, Ippolito Aldobrandini, født i 1592, Margherita Aldobrandini, Elena Aldobrandini, Maria Aldobrandini, Pietro Aldobrandini og Giorgio Aldobrandini, født 1591. Gianfrancesco døde i 1601, mens Olimpia døde i 1637.
Gian Francesco Aldobrandini var fjern slægtning til Pave Clemens VIII og gift med Pavens niece Olimpia. Han var født i 1545 og blev fader til adskillige børn (se ovenfor). Gian Francesco og Olimpia modtog mange goder fra deres pavelige onkel. De fik tildelt adelskab og Prinsetitlen af Rossano. Gian Francesco blev udnævnt til Guvernør over Ancona, kirkelig General og "Castellano" ("borgherre") over Castel Sant'Angelo, Guvernør over Borgo-området og Kommandant over den pavelige garde. Parret modtog yderligere rige pengegaver fra Paven, samt flere huse og forretninger omkring Monte Giordano og den pavelige villa, samt Palazzo Urbino (Palazzo Doria) på Via del Corso. Gian Francesco opkøbte desuden store dele af Cenci-familiens ejendomme ved den auktion over familiens konfiskerede ejendele, som Paven lod afholde efter retssagen i 1599 mod Francesco Cenci's mordere. Gian Francesco Aldobrandini døde i 1601, mens hustruen Olimpia døde i 1637.

------ Silvestro (eller Salvestro) Aldobrandini, født 1590 som søn af Olimpia Aldobrandini og Gianfrancesco Aldobrandini, samt broder til Ippolito, Margherita, Elena, Maria, Pietro og Giorgio Aldobrandini. Silvestro blev i 1603 som blot 13-årig af sin grandonkel Pave Clement VIII udnævnt til Kardinal. Efter faderens død i 1601 blev han nu også udnævnt til "Castellano" ("borgherre") over Castel Sant'Angelo, samt Guvernør over Borgo-området. Han døde som 22-årig i 1612 (eller i 1618). .

------ Ippolito Aldobrandini, født 1592 som søn af Olimpia Aldobrandini og Gianfrancesco Aldobrandini, samt broder til Silvestro (Salvestro), Margherita, Elena, Maria, Pietro og Giorgio Aldobrandini. Han fik også en kirkelig karriere og endte med i 1621 at blive udnævnt til Kardinal samt Kammerherre-Skatmester hos Pave Gregor XV, der var hans svigerindes onkel. Han døde som 46-årig den 19. Juli 1638.

------ Margherita Aldobrandini, født 159? som datter af Olimpia Aldobrandini og Gianfrancesco Aldobrandini, samt søster til Silvestro (Salvestro), Ippolito, Elena, Maria, Pietro og Giorgio Aldobrandini. Margherita blev den 28. December 1599 (?) gift med Ranuccio I Farnese, Greve af Parma og Piacenza samt tip-tip-oldebarn af Pave Paul III. Parret fik mange børn, som blev gift ind i berømte familier såsom d'Este og Medici. Margherita døde i 1646.

------ Elena Aldobrandini, født 159? som datter af Olimpia Aldobrandini og Gianfrancesco Aldobrandini, samt søster til Silvestro (Salvestro), Ippolito, Margherita, Maria, Pietro og Giorgio Aldobrandini. Elena blev gift med Antonio Carafa, Greve af Mondragone og efterkommer af Pave Paul IV. Ægteskabet blev vist ikke lykkeligt og parret lader til ofte at have manglet penge.

------ Maria Aldobrandini, født 159? som datter af Olimpia Aldobrandini og Gianfrancesco Aldobrandini, samt søster til Silvestro (Salvestro), Ippolito, Margherita, Elena, Pietro og Giorgio Aldobrandini. Maria blev gift med Giampaolo Sforza II, som var Greve af Caravaggio og døde i 1630. Ægteskabet var barnløst.

------ Pietro Aldobrandini, født 159? som søn af Olimpia Aldobrandini og Gianfrancesco Aldobrandini, samt broder til Silvestro (Salvestro), Ippolito, Margherita, Elena, Maria og Giorgio Aldobrandini. Pietro blev Greve af Carpineto, en titel som familien fik fra Pave Urban VIII i 1616. Pietro blev gift med Carlotta Savelli, en datter af Paolo Savelli. Parret fik døtrene Anna Aldobrandini og Caterina Aldobrandini, som senere blev gift med Carlotta's grandnevø Giulio Savelli.

------------ Anna Aldobrandini, datter af Pietro Aldobrandini og Carlotta Savelli, blev gift med Francesco Maria Cesi, som døde i 1657. Parret fik ingen børn.

------------ Caterina Aldobrandini, datter af Pietro Aldobrandini og Carlotta Savelli, blev gift med sin grandfætter Guilio Savelli (en søn af Caterina's morbroder Bernardo Savelli, født i 1626 og død i 1712). Parret fik ca. 1653 sønnen Bernardino.

------------------ Bernardino Savelli, søn af Caterina Aldobrandini og Giulio Savelli, var født ca. 1653 og døde som 19-årig i 1672 uden arvinger.

------ Giorgio Aldobrandini, måske også benævnt Giovanni Giorgio, født 1591 som søn af Olimpia Aldobrandini og Gianfrancesco Aldobrandini, samt broder til Silvestro ( Salvestro), Ippolito, Margherita, Elena, Maria og Pietro Aldobrandini. Giorgio var Prins af Meldola, Sarsina og Rossano. Han giftede sig med Ippolita Ludovisi, som var en niece af Pave Gregor XV. Deres datter Olimpia blev arving til Aldobrandini-formuen. Giorgio Aldobrandini døde som 46-årig den 6. Maj 1637. Hustruen Ippolita døde den 29. April 1674.

------------ Olimpia Aldobrandini, født den 20. April 1623 som datter af Giorgio Aldobrandini og Ippolita Ludovisi, var efter faderens død arving til Aldobrandini-familiens formue og ejendomme. Olimpia blev som barn opdraget hos nonnerne i San Sisto-klosteret, men som 16-årig blev hun hentet herfra og den 25. Maj 1638 gift med den ligeledes 16-årige Paolo Borghese, født den 20. Januar 1624, som var nevø af Pave Paul V. Med sig i ægteskabet bragte Olimpia en medgift på 4.000.000 guldstykker og hertugdømmet Rossano. For at bevare slægtsnavnet blev der i ægteskabskontrakten indført, at ét af de børn, som forhåbentlig ville blive født i ægteskabet, skulle have slægtsnavnet Borghese og den næste slægtsnavnet Aldobrandini.
I 1639 donerede Olimpia Aldobrandini en del af sin naboejendom til Kirken Santa Maria in Via Lata, som man nu kunne forsyne med en ny apsis.
Efter en tid døde Paolo Borghese den 24. Juni 1646 og Olimpia blev derpå i 1647 gift med Camillo Pamphilii, der var nevø til Pave Innocens X. Camillo var født den 22. Januar 1622 som søn af Pavens broder Giovanni Battista Pamphilj og Olimpia Maidalchini, den i Rom berygtede "Donna Olimpia". Camillio blev af sin onkel løst fra sin kardinalat og præsteløfte for at blive gift med den rige Olimpia Aldobrandini. I dette ægteskab fødtes i 1648 sønnen Giambattista Aldobrandini-Pamphilii, som på denne måde forenede de to slægtsnavne. Camillo døde den 26. Juli 1666, mens Olimpia overlevede ham i 15 år.
Olimpia var en begavet og musisk kvinde, som digtede, komponerede og sang, hun var også en religiøs kvinde, som omkring år 1645 gav en sum penge (20.000 scudi) til Ordini dei Minimi, så de kunne opføre Kirken San Francesco di PaolaColle Oppio. Højalteret i samme kirke har en stor stukudsmykket "himmel" med Olimpia's slægtningKardinal Baccio Aldobrandini's våbenskjold. - Olimpia døde den 18. December 1681.

Giambattista Aldobrandini-Pamphilj, også kaldet Giovanni Battista Aldobrandini-Pamphilii, blev født den 24. Juni 1648 som søn af Olimpia Aldobrandini og Camillo Pamphilj. Da han var 18 år gammel, døde hans fader den 26. Juli 1666 og 15 år senere døde hans moder den 18. December 1681. Giambattista havde titel af San Martino og Valmontone og var arving til moderens store rigdomme. Han giftede sig i 1671 med den 21-årige Violante Facchinetti, som overlevede ham i 7 år, inden hun døde den den 24. Maj 1716. Giambattista døde selv i 1709. Parret var forældre til datteren Olimpia Aldobrandini Pamphilj.

------------ Olimpia Doria Pamphilj, datter af Giambattista Aldobrandini-Pamphilj og Violante Facchinetti, arvede faderens jord i Meldola og Carpineto. Hun blev gift med Filippo Colonna (1663-1714), som var Prins af Paliano. Parret blev forældre til datteren Agnese Colonna, som blev gift med Camillo Borghese.


(4) GIULIA ALDOBRANDINI og hendes EFTERKOMMERE:

(4) Giulia Aldobrandini, søster til Clemens VIII, hvis dåbsnavn var Ippolito Aldobrandini, og til 2 andre brødre: Concistorialadvokaten Pietro Aldobrandini og Biskop Giovanni Aldobrandini. Giulia var født omkring 1537 og datter af Silvestro Aldobrandini og Lesa Deti. Hun blev gift med Aurelio Personeni da Passero. Parret fik blandt andre børn sønnen Cinzio, som blev født i 1560 og senere ændrede sit efternavn til Aldobrandini.

--- Cinzio Aldobrandini, født i 1560 som søn af Pave Clement VIII's søster Giulia Aldobrandini og Aurelio Personeni da Passero. Da hans onkel blev Pave i 1592, ændrede Cinzio sit efternavn til Aldobrandini. Hans blev af den nye Pave udnævnt til Legat i Avignon og Præfekt for den pavelige domstol Segnatura di Giustizia. Han var en mand af stor dannelse og kultur og optrådte som sponsor for digteren Tasso, som i 1593 dedikerede værket "Gerusalemme conquistata" til Cinzio, som da var blevet udnævnt til Kardinal. Cinzio Aldobrandini døde i 1610.


Camillo Borghese, en fjern efterkommer, som var født i 1816, opgav i 1839 sit eget efternavn for at tage Aldobrandininavnet. Hans sønner videreførte navnet efter hans død i 1902.

 


Litteratur om Aldobrandini-familien:
Carpaneto, Giorgio: Le famiglie nobili romane. Rendina Editori, 1994.
- side 9ff.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 30-37.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet ca. d. 21.11.2005 og sidst opdateret d. 25.1.2018