ANNAS ROM GUIDE

Piazza Paganica

Se ovenover nr. 126 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Denne lille plads ligger mellem Via Paganica (mod øst) og Vicolo Paganica, mod vest - kvarteret Rione Sant'Angelo.

Pladsen har navn efter det palæ, der ligger ud for den på Via Paganica's østside: Palazzo Mattei di Paganica, som ejedes af Paganica-grenen af Mattei-slægten. Engang kaldtes Pladsen også "Castrum Aureum" eller "Castello Aureo" efter den fæstning, som i Middelalderen blev opbygget på ruinerne af det antikke Theatrum Balbi, der lå i den karré, hvor Mattei-familiens palæer nu står.

På Pladsens nordside står det såkaldte Palazzetto Guglielmi, også kaldet Palazzo Guglielmi Chiablese. Det er opført i 1800-tallet på det sted, hvor tidligere Kirken San Valentino e San Sebastiano dei Mercanti rejste sig. Pladsen har derfor også engang haft navnet Piazza di San Valentino.

Palazzo Guglielmo har sidefacade med 9 fag og sideport ud mod Pladsen, mens hovedfacaden med 8 fag og den imposante hovedindgang under en balkon båret af joniske søjler i pario-marmor ligger ud mod Via Paganica.

På Piazza Paganica's sydside står et andet palæ, hvis facade er noget mere enkelt udsmykket, omend den dog har kvaderstensmønster på de 2 nederste etager. Det stammer fra 1800-tallet og kaldes Palazzo Guidi. Det er bygget på det sted, hvor der tidligere lå en ejendom tilhørende det religiøse broderskab Arconfraternita della Annunziata. Bygnigen var endnu tidliere (efter 1500-tallet) ejet af den fra Lombardiet stammende Formicini-familie og blev derfor kaldt Palazzo Formicini.

Ud fra Pladsens vestside løber i hvert hjørne en lille gyde, den mod syd er blot en blindgyde med adgang til en række ejendomme, der ligger her inde bagved. Men den til højre, mod nord, er en "rigtig" gyde, kaldet Vicolo Paganica, som løber et lille stykke mod vest, til den møder den tværgående Vicolo dei Falegnami. Mellem de 2 gyder står en lav og smal lille ejendom fra 1700-tallet.

Via Paganica følger nogenlunde en antik gade, som løb vest for den halvcirkelformede tilskuerbygning til det ovenfornævnte Theatrum Balbi og tilskuerpladsernes halvcirkel nåede helt ud i gadens midterste stykke - omtrent ud for Piazza Paganica. Rester af byggeriet findes i kældrene under østsidens huse.

På det område, der idag udgør Pladsen, lå der i Antikken en helligdom for Guden Vulcan, "Aedes Vulcani", med trappetrin og indgangssøjler ud for overgangen mellem Via Paganica og Piazza Paganica. Tempelpladsen dækkede næsten hele Piazza Paganica, mens selve cella-bygningen stod for enden af Pladsen, hvor der idag står den mindre ejendom mellem Vicolo Paganica og blindgyden.

I 400-500-tallet forfaldt de store antikke bygningsværker. De mange krige, belejringer og erobringer af Rom fik også befolkningstallet til at synke og mange offentlige bygninger blev ikke længere brugt. Måske er Theatrum Balbi også blevet restaureret af Theoderik i 507-511, hvor han lod Pompeo's Teater restaurere, men vi ved det ikke.

Bygningerne forfaldt og faldt sammen - men i stedet opstod der ny bebyggelse, blandt andet i de indre dele af den halvcirkelformede tilskuerbygning, der langsomt forvandledes til en fæstning, nærmest en lille befæstet by, kaldet Castrum Aureum. Som ovenfornævnt opkaldtes Pladsen på et tidspunkt efter denne bebyggelse, hvoraf rester endnu kan ses i Via delle Botteghe Oscure.

Op i 1600-tallet stod der stadig et stort elmetræ for nordenden af Via Paganica, på hvis østside nu Mattei-familiens palæer var skudt op. På vestsiden lå lidt inde ved Piazza Paganica den lille kirke San Sebastiano e Valentino dei Mercanti, der blev revet ned omkring 1870.

 

Litteratur om Piazza Paganica:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 19.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 659-660.
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 760-761.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione XI S.Angelo - 4. edizione riveduta e ampliata / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1984. ------- side 64, 67, 70.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Info.roma.it: Piazza Paganica, Roma.
Info.roma.it: Via Paganica, Roma.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.8.2015 og sidst opdateret d. 29.8.2015