ANNAS ROM GUIDE

Via Paganica

Se til venstre for nr. 19 og 127 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Den smalle Via Paganica, der ligger i kvarteret Rione Sant'Angelo, forbinder gaden Via delle Botteghe Oscure (i nord) med Piazza Mattei i syd. På fotoet nedenfor (taget ved udgravningerne på Largo Argentina) ses gadens nordlige udmunding, der ender i den lille plads ved navn Piazza dell'Enciclopedia:

Via Paganicas udmunding i Via delle Botteghe Oscure. - cop. Leif Larsson
Via Paganicas udmunding i Via delle Botteghe Oscure. - cop. Leif Larsson

Den lidt lavere bygning på hjørnet til venstre er opført i 1500-tallet som en af de ældre dele i Mattei-familiens karré af palæer, Isola dei Mattei. Det lidt højere palæ, som man lige kan ane i starten af gaden, er den nyere del af Palazzo Mattei di Paganica, hvis facade rejser sig ud mod Via Paganica. Facaden ses yderst til venstre på det første foto nedenfor og i nærbillede med en del af Via Paganica på fotoet til højre:.

Via Paganica set fra Largo Argentina. - cop. Leif Larsson.......... Via Paganica med Palazzo Mattei di Paganica. - cop. Leif Larsson
Via Paganica yderst til venstre i det første foto - og derefter i nærbillede. - cop. Leif Larsson

Palazzo Mattei di Paganica er bygget efter 1541 og har 12 fag i 4 etager ud mod Via Paganica. Facaden er pudset op i en okker farve og et par smalle friser adskiller den nedeste etage fra førstesalen og andensalen fra trediesalen. Vinduerne er høje og tilgitrede forneden, hvor de hviler på travertinkonsoller over de høje kældervinduer. På husmuren over indgangen i nr.2a sidder et lille Madonna-billede fra 1900-tallet: en kopi af billedet Santa Maria del Portico. Midtvejs på facaden brydes forløbet 2 steder af portaler: den nordligste - i nr.2-3 - er indsat i det 3. fag med en bred dobbelt travertinkarm, der øverst toppes af en konsol. Den sydligste, nr.4 som er indsat i det niende fag, er hovedportalen, der toppes af en marmorbalkon ud for førstesalens terrassedør. Karmen er dannet af dobbelte flade og halvrunde søjler, der bærer en vandret frise med en indskriftsplade med teksten: "Lud. Matthaeius Petr. - Ant. fil. Lud. nepos" : "Ludovico Mattei, søn af Pietro Antonio, barnebarn af Ludovico". En lav portåbning findes i det næstsidste, sydlige fag ved gadenummer 6.

Til venstre for hovedportalen sidder på førstesalens mur en mindetavle for Marco Minghetti, der døde i dette hus i 1886.

Bygningen, der ligger syd herfor - stadig på gadens østside - er endnu et af Mattei-familiens palæer: Palazzo di Giacomo Mattei, hvis hovedfacade og -indgang ligger ud til Piazza Mattei, hvori Via Paganica udmunder:

Via Paganica ved Piazza Mattei. - cop. Leif Larsson
Via Paganica ved Piazza Mattei. - cop. Leif Larsson

På gadens vestlige side står en lidt anonym okker-pudset bygning i 4 etager på hjørnet af Via delle Botteghe Oscure og med 4 fag ned af Via Paganica. Herefter følger et palæ fra 1800-tallet: Palazzo Guglielmi, en stor bastant bygning i 4 etager (men højere etager end nabohuset) med stenkvadre forneden og på hjørnerne. Facaden har 7 fag ud mod gaden og i midten en stor indgangsportal mellem 2 søjler under en stenbalkon. Førstesalens vinduer er flankeret af flade søjler, der på konsoller bærer buede gavlfelter. De øvrige etagers vinduer er blot i enkle rammer.

Mellem det første og det andet fag sidder på førstesalens mur en mindetavle for kritikeren Pietro Paolo Trompeo, som levede i 1886-1958 og boede i huset. En anden mindeplade sidder længere nede i gaden, den er for løjtnant i Garibaldi's hær: Giovanni Cadolini. Teksterne lyder:
"In questa casa - visse per cinquanta anni - Pietro Paolo Trompeo - prosatore e critico di profonda dottrina - rievoco immagini persone scrittori - di Francia d'Italia della sua Roma - con cuore di poeta - S.P.Q.R. - MCMLXXI" : "I dette hus levede Pietro Paolo Trompeo i 50 år. Han var en meget lærd forfatter og kritiker og vakte med sit poetiske hjerte billeder, personer, forfattere - fra Frankrig, fra Italien, fra hans(egen by) Rom - til live. SPQR 1971".
og:
"In questo palazzo morì - nel di 8 Giugno 1917 - Giovanni Cadolini - Colonello Garibaldino - Senatore del Regno" : "I dette hus døde - den 8. Juni 1917 - Giovanni Cadolini - løjtnant i Garibaldi's hær - Senator i Kongedømmet".

Midtvejs på denne side af gaden brydes husrækken af den lille Piazza Paganica, hvor sidefacaden på Palazzo Guglielmi fortsætter ned af den smalle Vicolo Paganica.

Pladsens modsatte side og ned langs Via Paganica står et 5-6 etagers hus med stenkvadermønster på facadens 2 nederste etager, mens resten er pudset op i okkerfarve. Ejendommen, der stammer fra 1800-tallet og kaldes Palazzo Guidi, har 8 fag ud mod gaden og 5 ud mod Via dei Falegnami.

Via Paganica har navn efter Mattei-familiens Paganica-gren, der var fyrster af lenet Paganica, og efter deres romerske familieresidens, der står her i gaden: Palazzo Mattei di Paganica.

GADENS HISTORIE:

Via Paganica følger nogenlunde en antik gade, som løb vest for den halvcirkelformede tilskuerbygning til det Theatrum Balbi, der stod i det område, som idag dækkes af "Isola dei Mattei", Mattei-familiens palæer i karréen mellem Via Paganica, Via delle Botteghe Oscure, Via Michelangelo Caetani og Piazza Mattei. Tilskuerpladsernes halvcirkel nåede helt ud i Via Paganica i gadens midterste stykke og rester af byggeriet findes i kældrene under østsidens huse.

Vest for Via Paganica, der i syd udgik fra en tværgående gade - måske kaldet Vicus Statuae Verris, stod muligvis netop en statue af C. Verris til hest. Og lidt nord herfor lå en helligdom for Guden Vulcan, "Aedes Vulcani", med trappetrin og indgangssøjler ud for overgangen mellem Via Paganica og Piazza Paganica. Tempelpladsen dækkede næsten hele Piazza Paganica, mens selve cella-bygningen stod for enden af Pladsen, hvor der idag står en mindre ejendom mellem Vicolo Paganica og en smal gyde mellem ejendommen og det Palazzo Guidi, der står på Pladsens sydside.

Nord for Vicolo Paganica og Vicolo di Sant'Elena stod fra omkring Vicolo dei Falegnami i vest et andet Tempel viet til Gudinden Juno: "Aedes Iunonis Curitis". Dette Tempel gik dog ikke længere mod øst end tempelcella'en på Vulcan-Templet.

Nord for Juno-Templet stod - helt oppe ved nutidens Via Florida - en helligdom for Jupiter som lynets afsender. Det var sandsynligvis en indhegnet plads og midt i denne indhegning stod træet "Arbor capillata".

Den nordøstlige del af Via Paganica stødte op til søjlegangsanlægget Porticus Minucia Frumentaria og i den sydligste del af dette byggede Anicius-familien i den sene antik et herberg for tilrejsende: Xenodochium Aniciorum.

Som man ser, er området spækket med minder og antikke rester, der ligger begravet under nutidens huse og gader.

Under Via Paganica løber den gamle, overdækkede afløbskanal og kloakledning kaldet Chiavica dell'Olmo efter det elme-træ ("olmo"), der stod på den nu forsvundne Piazza dell'Olmo, oppe ved nutidens Via delle Botteghe Oscure. Kanalen var en af byens mest rummelige og har ifølge nogle historikere været i brug fra tidlig tid og op til vore dage. Ifølge andre blev kanalen først bygget i 1650. Den løb oppe fra Piazza della Minerva og ned til Piazza Mattei. Kanalen havde tilsyneladende forbindelse til bækken Petronia Amnis, der udsprang på Quirinalhøjen og løb vestpå langs nordsiden af Theatrum Balbi, hvor den løb ud i Chiavica dell'Olmo, der derfor må have eksisteret længe før 1650.

I 400-500-tallet forfaldt de store antikke bygningsværker. De mange krige, belejringer og erobringer af Rom fik også befolkningstallet til at synke og mange offentlige bygninger blev ikke længere brugt. Måske er Theatrum Balbi også blevet restaureret af Theoderik i 507-511, hvor han lod Pompeo's Teater restaurere, men vi ved det ikke.

Bygningerne forfaldt og faldt sammen - men i stedet opstod der ny bebyggelse, blandt andet i de indre dele af den halvcirkelformede tilskuerbygning, der langsomt forvandledes til en fæstning, nærmest en lille befæstet by, kaldet Castrum Aureum. Rester af denne bebyggelse kan endnu ses i Via delle Botteghe Oscure.

Denne gade blev efterhånden en fast del af Pavernes processions-rute, når de bevægede sig mellem kirkene San Pietro in Vaticano og San Giovanni in Laterano.

Op i 1600-tallet stod der stadig et stort elmetræ for nordenden af Via Paganica, på hvis østside nu Mattei-familiens palæer var skudt op. På vestsiden lå lidt inde ved Piazza Paganica den lille kirke San Sebastiano e Valentino dei Mercanti, der blev revet ned omkring 1870.

Omkring 1931 blev Via delle Botteghe Oscure udvidet og den nordligste del af Via Paganica blev herved voldsomt ændret, mens den sydlige del ved Piazza Mattei stadig ser ud, som den har set ud i flere hundrede år.

 

 

Litteratur om Via Paganica:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 19.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 659-660.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione XI S.Angelo - 4. edizione riveduta e ampliata / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1984. ------- side 64.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Info.roma.it: Piazza Paganica, Roma.
Info.roma.it: Via Paganica, Roma.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 15.8.2015 og sidst opdateret d. 29.8.2015