ANNAS ROM GUIDE

Via dei Cesarini

Se til venstre for nr. 21 og nr.170 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

er det gamle navn for den nuværende Via di Torre Argentina, som strækker sig fra Piazza di Santa Chiara i nord til Largo Arenula i syd gennem kvartererne Rione VIII Sant'Eustachio og Rione IX Pigna.

Gadens navn stammer fra Cesarini-familien, der fra 1300-tallet havde ejendom i området og især det store kompleks Palazzo Cesarini, som lå på det nuværende Largo Argentina og forsvandt, da al bebyggelse i kvarteret blev revet ned i 1920'erne for at skabe et nyt boligområde, som imidlertid blev stoppet af fundet af mange interessante ruiner fra republikansk tid. Idag er området udgravet og udgør det, der kaldes Area Sacra di Largo Argentina.

Via dei Cesarini var en af de veje, som forbandt den nordlige og sydlige del af Mars Marken, Campo Marzio. Mod nord fortsatte den Via del Pantheon, der kom oppe fra denne bygning, som var en af Roms mest besøgte kirker. Mod syd gik den ned til den såkaldte Via Papale, Pavens vej, altså den vej som de pavelige processioner fulgte mellem Vatikanet og Lateranet.

Syd herfor gik der muligvis nogle gamle stier ned til flodbredden, men nogen officiel gade fortsatte ikke Via dei Cesarini's løb som idag, hvor Via Arenula fortsætter Via di Torre Aregntina ned til Tiberen.

I 1500-tallet arbejdede man på at udbedre gadeforløbet mellem Pantheon og Via Papale. I 1537 påbegyndtes under Pave Paul III udvidelsen og forbedringen af Via dei Cesarini, ligesom man udbedrede de små tværgader, som forbandt denne gade og det parallelle gadeforløb Via dei Cestari / Via della Minerva. På denne måde forbedredes også adgangen til de offentlige markeder, som afholdtes i ruinerne af Agrippa's Thermer, der lå øst for gaden. Arbejdet blev igangsat af Kardinal Farnese og for at skaffe penge hertil blev der tilsyneladende i 1539 opkrævet en skat, som skulle dække sådanne ikke nærmere præciserede arbejder. Samtiden omtalte arbejdet som "via publica noviter facta": "den offentlige vej blev lavet påny".

Omkring 1575 byggede Strozzi-familien et palæ på vestsiden af Via dei Cesarini og nord for gaden Via della Pellicciaria, som var den østlige fortsættelse af Via del Sudario og som forsvandt, da Corso Vittorio Emanuele II blev anlagt i 1870'erne.

I 1587 lod Pave Sixtus V gaden brolægge på det stykke som gik "dal sig. Giorgio Cesarini per la Ciambella alla Rotonda" ("fra Hr.Giorgio Cesarini til La Ciambella ved Pantheon"), dvs. stykket fra Cesarini-familiens hus, så lå i den nordlige del af det nu udgravede område på Largo Argentina, og frem til Piazza della Rotonda.

I løbet af 1600-tallet opførtes mange af husene langs gaden.

I slutningen af 1800-tallet anlagdes Corso Vittorio Emanuele II og nogle ejendomme blev i den anledning revet ned. Samtidig anlagdes Largo og Via Arenula og den gamle Kirke Sant'Elena dei Credenzieri forsvandt under disse arbejder.

I 1920'erne rev man bebyggelsen på den nuværende Largo Argentina ned og fritlagde derpå de antikke ruiner. Gaden mistede herved alle bygninger på østsiden.

For en gennemgang af gaden, som den ser ud idag, hvor den hedder Via di Torre Argentina - Se Siden om Via di Torre Argentina!

 

 

Litteratur om Via dei Cesarini:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 14.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 278, 840-841.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione IX Pigna, Parte 1I / a cura di Carlo Pietrangeli. - 2. edizione, 1980. ------- side 13ff.
--- Rione VIII S. Eustachio / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 1989. ------- side 9-17, 130-133.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Pocino, Willy: Dizionario delle strade curiose di Roma : toponimi strani, difficili, incompleti, ripetuti, sbagliati di ieri e di oggi. - 1. edizione. - Roma : Edilazio, 2012.
- side 304.
Simoncini, Giorgio: Roma : le trasformazioni urbane nel Cinquecento. Vol. I : Topografia e urbanistica da Giulio II a Clemente VIII. Leo S. Olschki Editore, 2008. (L'ambiente storico : Studi di storia urbana e del territorio, XII).
- side 120, 146, 257, 258, 387.
Info.roma: Via della Torre Argentina.
Roma Segreta: Via di Torre Argentina.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 24.3.2014