ANNAS ROM GUIDE
Cesarini-familien

Familien Cesarini var en gammel romersk adelsslægt, som have særlig betydning i 1400-tallet på grund af slægtens mange godser og len i Roms omegn og Sabina-området. Disse ejendomme var erhvervet gennem flere generationer af pavelige embedsmænd og kardinaler, hvoraf den første var Giuliano Cesarini (1398-1444), som havde megen indflydelse.

Fra disse år havde familen sæde i området omkring nutidens Largo Argentina, hvor de byggede, ombyggede og udvidede et stort palæ, Palazzo Cesarini, som lå mellem Pladsen og gaderne Via di San Nicola de' Cesarini, Corso Vittorio Emanuele II og Via del Torre Argentina. Det blev revet ned i 1930, da det arkæologiske områdeLargo Argentina blev udgravet.

Cesarini-familien havde også en borg i Rocca Sinibalda i Turano-dalen i Rieti provinsen.

Familien havde et gravkapel i Kirken Santa Maria in Aracoeli, men mange medlemmer blev også begravet i Kirken San Nicola de' Cesarini, også kaldet San Nicolò de Calcalarijs, der blev blev revet ned sammen med Palazzo Cesarini.

Cesarini-familiens direkte mandlige linie uddøde i slutningen af 1600-tallet, da Livia Cesarini blev gift med Federico III Sforza. Med ægteskabet samledes titlerne Sforza di Santa Fiora og Duca di Segni og arven efter Savelli- og Peretti-familierne, samt Cesarini-slægtens rigdomme under ét i den herved nygrundlagte slægtslinie, som trods voldsomme protester fra slægtningene til Federico's mor, der kom fra Cesi-familien og havde medbragt Cesarini-arven, vandt ægteparret en retssag og kunne derefter kalde sig Sforza-Cesarini.

---------- Læs om Slægten SFORZA CESARINI her! ----------

Cesarini-familiens våben har gylden bund, der er delt i 2. I nederste felt, der fylder to trediedale af hele fladen, står en sort bjørn lænket til en blå søjle. I den øverste trediedel ses en sort ørn med udspilede vinger.

 

Af Cesarini-familiens medlemmer kender vi blandt andre:

Giacomo (?) Cesarini, der i 1191 blev Kardinal ved Kirken Santa Prassede. Man kender ellers ikke meget til ham, men han må være død før 1198.

Giuliano Cesarini, også omtalt som Giuliano Seniore: Giuliano den Ældre, født i 1398 i Rom , blev udnævnt til Kardinal i 1426 og var i 1430 Kardinal-Diakon ved Kirken Sant'Angelo in Pescheria. Han var desuden pavelig Legat og bestred talrige vigtige og betroede poster. I 1442 var han legat ved korstoget mod tyrkerne og under et slag blev han dræbt i 1444.

Antonio de' Cesarini, som blev fader til sønnen Cecco, der døde i 1396.

--- Cecco di Antonio de' Cesarini, søn af Antonio de' Cesarini. Cecco, der var fader til sønnerne Giovanni, Giuliano og Giacobo Cesarini, døde i 1396 og blev begravet i den gamle kirke San Lorenzo in Damaso, hans gravsten kan ses på den nuværende Kirkes gårdsplads eller i en af murene.

--------- Giovanni di Cecco Cesarini, søn af Cecco di Antonio Cesarini og broder til Giuliano og Giacobo Cesarini, døde før 1436.

--------- Giuliano di Cecco Cesarini, søn af Cecco di Antonio Cesarini og broder til Giovanni og Giacobo Cesarini, døde i 1447.

--------- Giacobo di Cecco Cesarini, også kaldet Giacomo di Cecco di Antonio, var søn af Cecco di Antonio Cesarini og broder til Giovanni og Giuliano Cesarini. Han deltog i 1464 i den store procession ved Festa dell'Assunzione, hvor han var med til at bære det hellige Kristusbillede på den tredie strækning fra Turris Suburae til Santa Maria Maggiore. I listen over bærere fra kvarteret Rione Ponte benævnes han Iacobus Cecchi Antonii de Cesarinis. I 1471 var Giacobo Guardiano ved Lægbroderskabet Confraternita del Sancta Sanctorum og den 20. Januar 1472 overgav Antonio Porcari en fjerdedel af sin landejendom ved Casale Tormarancia og Via Ardeatina via sin prokurator Pietro Mellini til "Giacomo Cesarini guardinao dell'Ospedale del Salvatore". Efter dette årstal findes der ikke flere oplysninger om Giacobo. Det var muligvis denne Iacobus de Cesarinis, som var fader til nedennævnte Cesarina de' Cesarini.

--------------- I 1476 døde Cesarina de' Cesarini og blev begravet i San Lorenzo in Damaso under en gravsten af hvidt marmor med indridset portræt af den afdøde kvinde liggende på en fin broderet pude iført en glat bluse og en plisseret nederdel holdt sammen af et langt bælte. Gravskriften på stenens kanter lyder: " Hic requiescit nobi - lis D(omi)na Cesarina filia spectabilis viri Iacobi de Cesa - rinis que obiit d - ie XXIII Iulii M CCCCLXXVI" : "Her hviler den ædle frue Cesarina, datter af den ærværdige Hr. Jacobo de Cesarinis, som død den 22. Juli 1476". I dødebogen for broderskabet ved Sancta Sanctorum anigives Cesarina at have været gift med Franciscus, en søn af Iacobi Cene. - Læs mere om gravstenene i San Lorenzo in Damaso.

Gabriele Cesarini, som var Gonfaloniere i Rom og gift med Godina Colonna Han blev i 1466 fader til Giuliano Cesarini "Giuniore". Han var desuden fader til sønnen Giovanni Andrea Cesarini. Den 15. Januar 1481 var han kautionist for Stefano Margani og dennes familie, da de lå i strid med Stefano Crescenzi og dennes familie. Sammen med Gabriele kautionerede også Francesco Porcari, Ludovico Mattei og Battista Margani. I 1494 var Gabriele Cesarini "guardiano" ved Ospedale della Consolazione sammen med Cola Porcari og Domenico Stefanelli de Tozolis. Den 12. September 1497 solgte Gabriele via Lorenzo Astalli og Iohannis de Reate både marker, græsgange og skovområder ved en gård i Ardea til Ippolito og Antonio Porcari, som købte henholdsvis 1/3 og 1/4 af området for 315 dukater.

---- Giuliano Cesarini, også kaldet Giuliano Giuniore: Giuliano den Yngre, født i Rom i 1466 som søn af Gabriele Cesarini og Godina Colonna. Giuliano blev udnævnt til Kardinal i 1493 ved Kirken Santi Sergio e Bacco. Han bestred flere betroede poster og fulgte med Paven på dennes rejse til Orvieto i 1495. Den 24. Januar 1482 var Giuliano sammen med Kardinalerne Stefano Nardini og Giovanni Battista Savelli, samt Kondottieren Virginio Orsini og Antonio Porcari vidner ved Girolama Borgia's forlovelse med Giovanni Andrea Cesarini (broder til Giuliano). Festen afholdtes af Kardinal Rodrigo Borgia i Kardinal Nardini's palæ. Med sig i forholdet bragte Girolama en medgift på 4000 gulddukater, samt 1000 gulddukater til klæder og smykker. Giuliano deltog i 1484 i den store procession ved Festa dell'Assunzione, hvor han var med til at bære det hellige Kristusbillede på den tredie strækning fra Turris Suburae til Santa Maria Maggiore. I listen over bærere fra kvarteret Rione Ponte benævnes han Iulianus de Cesarinis. Giuliano Cesarini døde i Rom den 1. maj 1510. Han ligger begravet i Kirken Santa Maria in Aracoeli.

---- Giovanni Andrea Cesarini, der den 24. Januar 1482 blev forlovet med Girolama Borgia. Kardinal Rodrigo Borgia afholdt forlovelseshøjtideligheden, hvortil Giuliano Cesarini sammen med Kardinalerne Stefano Nardini og Giovanni Battista Savelli, og Kondottieren Virginio Orsini og Antonio Porcari var vidner, i Kardinal Nardini's palæ. Med sig i forholdet bragte Girolama en medgift på 4000 gulddukater, samt 1000 gulddukater til klæder og smykker. Giovanni Andrea var søn af Gabriele Cesarini.

Giuliano de Cesarini, som blev gift med Paolina degli Archioni og fader til sønnen Prospero Cesare de Cesarini, for hvem han i 1476 satte en gravsten i Kirken San Lorenzo in Damaso.

---------- Prospero Cesare de Cesarini, som boede i kvarteret Rione Ponte og var søn af conservator Giuliano de Cesarini og Paolina degli Archioni. Han døde i 1476 blot 23 år gammel og blev begravet i Kirken San Lorenzo in Damaso. På gravstenen lod faderen skrive: "Iulianus de Cesarinis Prospero Caesareo pientissimo - filio atque unico infaelici - bus fatis in ipso iuventutis - flore erepto fatiundum curavit. Vixit an(n)is XXIII - obiit die XXVIII mensis - Settembris M CCCC LXXVI" : "Giuliano de Cesarini (lod dette udføre) for Prospero Cesare, sin meget fromme og eneste søn, der ved uheldig skæbne blev bortrevet i sin ungdoms flor. Han levede 23 år og døde den 28. September 1476". - Læs mere om gravstenene i San Lorenzo in Damaso.

Angela Cesarini, der omkring 1480'erne var gift med Stefano Margani.

Giuliano I Cesarini, født i 1491, blev Gonfaloniere i Rom og købte i 1564 af Colonna-familien lenet Genzano, hvor han lod bygge et palæ, der senere omtales som Palazzo Sforza Cesarini i Genzano. Giuliano I døde i 1564.

Giorgio Cesarini, der i 1463 var Apostolsk Protonotar og lod Palazzo Cesarini udvide. I 1445 lejede han af Peterskirken ("Capitolo di San Pietro") sammen med kanniken Pietro Porcari retten til at afkræve told i havnen "Ortone a mare" for ca. 170 gulddukater årligt. Giorgio benævnes ved denne anledning "protonotario apostolico e vicario del cardinale di S. Maria Nova nella basilica di S. Pietro, arciprete della basilica oltre che canonico". Han bestred altså også hvervet som Kardinal-vikar ved Santa Maria Nova og var både kannik og ærkepræst ved Peterskirken.

Agabito Cesarini gift med Giuliana Colonna og fader til sønnen Alessandro Cesarini "Seniore" ("Den Ældre").

---- Alessandro Cesarini "Seniore" ("Den Ældre"), født i sidste del af 1400-tallet som søn af Agabito Cesarini og Giuliana Colonna. Som ung blev han en god ven af Kardinal Giovanni de' Medici, der senere blev Pave Leo X. Alessandro blev udnævnt til Kardinal ved Kirken Santi Sergio e Bacco i 1517. Han var fader til en uægte søn Ascanio Cesarini. Alessandro døde den 13. Februar 1542 i Rom, hvor han blev begravet i Kirken Santa Maria in Aracoeli. Også Alessandro lod foretage udvidelser af famileipalæet Palazzo Cesarini. For sine tjenester som fredsmægler mellem Kejser Karl V og Kong Frans I i 1538 gav Kejseren ham lenet Rocca Sinibalda, hvor familien lod bygge en borg: Castello di Rocca Sinibalda.

-------- Ascanio Cesarini, uægte søn af Kardinal Ascanio Cesarini "Seniore". Ascanio blev Biskop i Oppido fra 1538 til 1542.

Giovangiorgio Cesarini, som omkring 1518 blev gift med Marzia Sforza di Santa Fiora. Et af vidnerne ved det celebre bryllup var Paolo Incoronati, som var Conservatore i Juli kvartal 1518 og tituleredes Dottore.

Antonia Cesarini, der i 1522 sammen med Caterina Cesarini ejede Francesco Porcari's tidligere hus ved Vicolo delle Ceste i kvarteret Rione Pigna. Huset deltes ligeligt mellem de 2 kvinder.

Caterina Cesarini, der i 1522 sammen med Antonia Cesarini ejede Francesco Porcari's tidligere hus ved Vicolo delle Ceste i kvarteret Rione Pigna. Huset deltes ligeligt mellem de 2 kvinder.

Giuliano Cesarini, fyrste af Civitanova og Montecorato, blev gift med Livia Orsini og fader til sønnen Alessandro Cesarini "Iuniore" ("Den Yngre").

---- Alessandro Cesarini "Iuniore" ("Den Yngre"), var født i 1592 i Rom som søn af Giuliano Cesarini og Livia Orsini. Alessandro blev pavelig Prælat og Kardinal ved Kirken Santa Maria in Domnica i 1627. Han var desuden fra 1636 til 1638 Biskop i Viterbo. Alessandro døde den 25. Januar 1644 i Rom, hvor han blev begravet i familiegravstedet i Kirken Santa Maria in Aracoeli.

Giuliano II Cesarini, født i 1586, var forfatter og skrev satiriske skrifter mod adelige og kardinaler. Han døde i 1656.

Virginio Cesarini, født i 1595, var ven med Galilei og medlem af Accademia dei Lincei. Han døde i 1624.

Livia Cesarini var sidste skud på stammen, hvorved Cesarini-familiens mandlige linie uddøde og slægtsnavnet ikke kunne videreføres. Det blev det dog tildels, da hun omkring 1670 giftede sig med Federico III Sforza og slægten herefter fik navnet Sforza-Cesarini. ---------- Læs om Slægten SFORZA CESARINI her! ----------

 

 

Litteratur om Cesarini-familien:
Amayden, Teodoro: La Storia delle Famiglie Romane. Ristampa fotomeccanica, Arnaldo Forni Editore, 1979. Oprindelig udgivelse: Roma, Collegio Araldico. Bd.1-2 i ét bind.
- side 299-304.
Modigliani, Anna: I Porcari. Storia di una famiglia romana tra Medioevo e Rinascimento. Roma, "Roma nel Rinascimento", 1998.
- side 83, 91, 92, . 258, 265, 278, 279, 326, 327, 360, 361, 393, 405, 437, 471.
Palazzo Sforza Cesarini. Roma : De Luca Editori d'Arte, 2008.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 222-223.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.6.2019 og sidst opdateret d. 3.1.2024