ANNAS ROM GUIDE

Via del Sudario

Se mellem nr.26 og nr. 27 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

Denne gade løber syd for og parallelt med Corso Vittorio Emanuele II på stykket vest for Largo di Torre Argentina. Den er ret kort, uden sidegader og munder i vest ud i Via del Monte della Farina og Piazza Vidoni. Den befinder sig i kvarteret Rione VIII Sant'Eustachio.

Sudario betyder "svededug", her i den religiøse betydning, hvor linnedet bærer et aftryk af Jesu ansigt eller krop. Men gaden har først og fremmest navn efter Kirken Santissimo Sudario dei Savoiardi, som besad en reproduktion i næsten fuld størrelse af Jesu Ligklæde, der opbevares i domkirken i Torino.

På sin vis har der altid været en form for gade på dette sted. Fra ganske kort før vor tidsregning blev her bygget en 200 meter lang søjlegang, som førte fra søen Stagnum Agrippa og mod vest til området med de gamle templer, der nu kaldes Area Sacra di Largo Argentina. Søjlegangen kaldtes først Porticus Lentulorum og måske Porticus ad Nationes, og senere Hecatostylum, indtil den brændte i år 247 efter Kristus.

Sandsynligvis har kvarterets beboere fortsat med at gå frem og tilbage på dette sted og måske opstod her allerede tidligt små kirker og herberger for pilgrimme. Allerede i begyndelsen af 700-tallet skal her være grundlagt et sådant herberg for pilgrimme fra Flandern. Årstallet er dog ikke sikkert, men før 1096 lå der i hvert fald et kapel viet til San Giuliano Ospitaliere sammen med et herberg på det sted, hvor Kirken San Giuliano dei Fiamminghi ligger i dag i Via del Sudario.

Også det gamle tårn, som har givet navn til nutidens Largo Argentina, lå her syd for gaden tilbage til tiden omkring 1400-tallet, eller måske før. Det blev en del af den ejendom, som Pave Alexander VI's ceremonimester Johannes Burckhard, af romerne kaldet Giovanni Burcardo, købte og indrettede til sin residens omkring år 1500. Både en del af tårnet og Burcardo's hus står stadig i Via del Sudario.

Den anden lille kirke i gaden, Santissimo Sudario dei Savoiardi, blev først grundlagt i 1537.

Se et billede af folkelivet i gaden i 1835 (maler: Achille Pinelli).

Santissimo Sudario dei Savoiardi....................San Giuliani dei Fiamminghi
Til venstre: SS. Sudario dei Savoiardi .....og til højre: San Giuliano dei Fiamminghi

EN LILLE TUR GENNEM GADEN:

Vi starter ved Largo Argentina og Largo Arenula, hvor Via del Sudario begynder mellem 2 mindre, velholdte bygninger. Den til venstre ligger ved siden af Teatro Argentina, mens den til højre ligger mellem vor gade og Corso Vittorio Emanuele II.

Ejendommen på venstre hånd (nr.39-43) huser Kirken San Guliano dei Fiamminghi, også kaldet San Giuliano dei Belgi. På muren mellem nr. 39 og 40 ses i første sals højde et smukt Maria-alter fra 1800-tallet med stukramme og et oliemaleri af Jomfru Maria, der fremviser Jesus-Barnet til den belgiske helgen San Giovanni Bechmans.

På muren over døren i nr. 40 ses en indskriftsplade med teksten "Domus ven. eccles. Reg. Nat. Belgicae - S. Iuliani - fundata primum an. Chr. DCCXIII - aucta an. MDCCXIII - commodiori aditu donata an. MDCCCLV" (Kirken blev grundlagt i 713, udvidet i 1713 og forsynet med et bedre indgangsparti i 1805). Selve kirkefacaden findes efter nr. 41og herefter fortsætter Ospizio dei Fiamminghi til nr. 43 med.

Det følgende hus på venstre side er Casa del Burcardo, hvor der idag er indrettet et Teater-Museum med et righoldigt bibliotek. I ejendommens gård kan ses rester af Torre Argentina.

I ejendommen i nr.47 ligger Kirken Santissimo Sudario dei Savoiardi også kaldet Santissimo Sudario dei Piemontesi. Kirken blev grundlagt i 1597, stod færdigbygget i 1605 og blev restaureret i slutningen af 1600-tallet. Øverst på Kirkens facade ses Kongehuset Savoia's våben. Det er støttet af 2 løver og omgivet af den halskæde, som bæres af Santissima Annunziata-Ordenen, et hæderstegn, som Kongehuset indstiftede i 1364.

Hjørneejendommen beboes af det religiøse broderskab, som styrer Kirke og herberg: Arciconfraternita del Santissimo Sudario. På husets hjørne mod Via del Monte della Farina ses 2 indskrifter. I førstesals højde en gammel sten med et indridset billede af 2 engle, der mellem sig breder Jesu Ligklæde ud. Nedenunder står: "Domus - Arciconfraternita - Santisimi Sudari - de Urbe". Skiltet længere nede er fra 1727 og opsat af Roms daværende kirkelige guvernør med et forbud mod at smide affald på gaderne.

Det meste af karréen på gadens højre side udgøres af den store og tunge ejendom Palazzo Caffarelli Vidoni, som har facader ud til både Via del Sudario, Piazza Vidoni og Corso Vittorio Emanuele II. Familien Caffarelli havde ejendom her på stedet fra 1371 eller måske endog tidligere. Gården stammer fra 1500-tallet, men resten af komplekset er blevet bygget om og til adskillige gange i århundredernes løb.

 

Litteratur om Via del Sudario:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 14.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 815.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VIII S. Eustachio, Parte 1 / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 2. edizione, 1980. ------- side 48, 52, 60-68, 88, 90.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Info.roma: Via del Sudario.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.1.2014 og sidst opdateret d. 8.3.2014