ANNAS ROM GUIDE
Arbor Sancta

var en vej - eller et område - på Mons Caelius (Monte Celio), som i antikken gik fra Via Tusculana (ja, måske allerede fra Via Labicana) til Clivus Capitis Africae, hvori den udmundede omtrent hvor nutidens Via dei Simmachi munder ud i Via Claudia.

"Arbor Sancta" betyder "det hellige træ", men man kender ikke nærmere til betydningen heraf. Coarelli (se litt.note 1 forneden) mener, at det måske drejer sig om det hellige pinietræ, som hvert år ved Hilaria-festen, den 22. Marts, blev båret i procession til Magna Mater-Templet på Palatin fra Basilica Hilariana, som netop lå her på Mons Caelius. Men Richardson (se litt.note 2 forneden) mener, at der er tale om et særligt udseende eller voksende træ, som derfor er blevet "sancta", beskyttet og kendt i området. Havde det været et træ, knyttet til en guddom eller gudekult, mener han, at det så skulle have været kaldet "Arbor Sacra".

Vejen eksisterer ikke i sin helhed idag, men det første stykke mellem Via Labicana og Via Tusculana svarede nogenlunde til den nuværende Piazza San Clemente og det næste stykke til noget af den nuværende Via dei Querceti, hvorfra den så slog et knæk mod vest for at nå ned til Clivus Capitis Africae gennem et område, der idag er bebygget med etageejendomme.

Her ved Arbor Sancta lå blandt andet en stor privatejendom Domus Petronius Maximus, som senere blev omdannet til en stor lokal markedsplads, og den rige privatbolig Domus Clementis, hvor guden Mithras dyrkedes i et endnu synligt Mithræum, og senere opstod der her et oldkristent bedehus Titulus Clementis og derpå kirken San Clemente, som nok er et besøg værd.

Overfor dette område lå det kejserlige møntværksted Moneta Caesaris og længere nede ad Arbor Sancta , den nuværende Via dei Querceti, lå en stor gladiatorkaserne Ludus Matutinus, og et Tempel for Capta Minerva.

 

Litteratur om Arbor Sancta:
Ankerfeldt, Carl: Vandringer i det antikke Rom. Schultz, 1976.
- side 192.
(1) Coarelli, Filippo: Roma. (Guide archeologiche Laterza). Roma-Bari, Edizioni Laterza, 3.edizione, 2003.
- side 270.
Dyson, Stephen L.: Rome : a Living Portrait of an Ancient City. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2010.
- side 280.
Platner, Samuel Ball: A topographical dictionary of ancient Rome. Completed and revised by Thomas Ashby. Oxford University Press, cop. 1926.
- side 32.
(2) Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 21.

Kort over området
Bøger/links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.2.2001 og sidst opdateret d. 17.3.2012