ANNAS ROM GUIDE
Clivus Publicius

Den antikke gade Clivus Publicius, der også kaldtes Vicus Publicius, er opkaldt efter adelsslægten Publicia ("Gens Publicia"), som havde store ejendomsbesiddelser på Aventin.

Det var 2 medlemmer af denne slægt, ædilerne Lucius og Marius Publicius, som i år 289 før Kristus lod anlægge en flisebelagt gade, den første brolagte gade i Rom som var egnet til kørsel med vogn. I 1882 kom nogle af fliserne for dagens lys under et byggearbejde. Gaden, der også ved siderne var forsynet med fortove til fodgængerne, udgik fra Forum Boarium nede ved Tiberens floddal og gik op ad Aventinhøjens østskråning over højtoppen ved nutidens Largo Arrigo VII og Piazza di Santa Prisca for derpå at gå nedad og ende ved byporten Porta Raudusculana (på nutidens Piazza Albania).

I oldtiden var der en tæt bebyggelse ved denne vej, der også var meget befærdet, da Circus Maximus lå lige i nærheden.

I årene 240-238 før Kristus opførte 2 andre medlemmer af Publicius-slægten, ædilerne Lucius og Marcus Publicius, et stort tempel for gudinden Flora, hvis festdage, kaldet Floralia eller Ludi Florales, fejredes om foråret i Circus Maximus. Floratemplet, der lå på den nordligste del af Aventins østskråning med facaden ud mod Clivus Publicius, blev opført for en del af de bøder, som ædilerne havde afkrævet for overtrædelser af græsningsretten.

Der lå ved gaden også andre templer, for eksempel et for Gudinden Luna, som antagelig var i brug fra det 2.århundrede til år 84 før Kristus, hvor det blev ødelagt af en brand.

Mens Floratemplet lå på østsiden af gaden omkring nutidens Via di Valle Murcia, lå der et Tempel for frugtbarhedsguderne Ceres, Liber og Libera på den modsatte side omtrent, der hvor Via di Santa Sabina udgår.

Langs det næste stykke af gaden, fra omkring nutidens Largo Arrigo VII til Piazza di Santa Prisca lå det private badekompleks Terme di Sura ved siden af Licinius Sura's hus og en Mithras-helligdom. Man har fundet rester af dette mithræum under Kirken Santa Prisca, ligesom man har fundet rester af terme-anlægget og af et hus, som måske har tilhørt Kejser Trajan.

Hvor den antikke gade fortsatte under samme navn, skifter nutidens Clivo dei Publicii udfor Kirken navn til Via di Santa Prisca. Ifølge overleveringerne skal denne kirke være indrettet i et privat hus i år 57 efter Kristus og dette hus, der tilhørte ægteparret Aquila og Priscilla og deres datter Prisca, skal allerede i år 46 have huset apostlen Peter. Sikkert er det i hvert fald, at der på dette sted har stået en kirke i slutningen af 400-tallet og at man under pladsen og Clivo dei Publicii i 1776 fandt et lille kristent kapel fra det 3.århundrede.

Flora-Templet nævnes sidste gang af kilderne i det 4.århundrede efter Kristus, hvor det blev restaureret af en Symmachus. Det er sikkert blevet ødelagt under Alarik's hærgen i Rom i år 410, hvor hele bebyggelsen på Aventin led voldsomme skader. I hvert fald lå området i Middelalderen forladt hen som enge og vinmarker, indtil Roms jødiske menighed i 1645 fik tilladelse til at købe det og anlægge gravpladsen Orto degli Ebrei.

Idag hedder vejen Clivo dei Publicii og snor sig fra det sted, hvor Via della Greca møder Via del Circo Massimo, op ad Aventins skrånende side til pladsen Largo Arrigo VII.


Litteratur om Clivus Publicius:
Ankerfeldt, Carl: Vandringer i det antikke Rom. Schultz, 1976.
- side 201
Chini, Paola: Alla scoperta dei templi e dei culti sull'Aventino. (Comune di Roma, Assessorato alle Politiche Culturali, Sovraintendenza BB.CC., Centro Coordinamento Didattico, 89). Roma, Fratelli Palombi editori, 1998.
- side 20f.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 736
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione XII, Ripa, Del 2: side 12, 14, 16, 18, 24, 32.

Kort over området
Tilbage til byturen
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 21.9.2000 og sidst opdateret d. 28.5.2007