ANNAS ROM GUIDE
Clivus Salutis

løb i Antikken ned af Quirinalhøjens sydvestside mellem nutidens Via del Quirinale ved Piazza del Quirinale og Trevi-området nede i dalen ved nutidens Via di San Vincenzo, en del af den antikke Via Biberatica, Porticus Constantini og gaden Vicus Caprarius. Et forløb omtrent som nutidens Via della Dataria samt trappen op til Quirinalpladsen.

Clivus er betegnelsen for en høj- eller bakkeskråning og angiver derfor en gade, der går mere eller mindre stejlt opad eller nedad, mens Vicus blot betegner en gade - og Vicus Salutis kaldtes gaden oppe på Quirinalhøjtoppen og i dens videre løb, der forløb omtrent som nutidens Via della Consulta, ned af højens sydøstside til Vicus Longus, nutidens Via Nazionale.

Gadenavnet stammer fra det Tempel for Gudinden Salus, der lå på Colle Quirinale's top. I Middelalderen kom Clivus Salutis imidlertid til at hedde "Contrada Equi Marmorei" ("den brede marmorheste-gade") eller "Contrada dei Caballi" ("den brede heste-gade") efter de to store hestestatuer, som stammede fra Constantins Termer og stadig stod, selvom selve badeanlægget henlå i ruiner.

På den anden side af nutidens Piazza del Quirinale, fortsatte gaden sit løb ned til dalen nedenfor, hvor Vicus Longus løb - men her, som ovenfor nævnt, under navnet Vicus Salutis (nutidens Via della Consulta).

Hvis man fulgte den antikke gade fra højtoppen, ville man på venstre side bag sig have Constantin's Termer og langs gaden murene til det enorme Serapis-Tempel, der lå i flere etager opad skråningen. På højre hånd havde man Porta Salutaris, Salus-Templet og nede på den mindre skrånende del gravkomplekset Sepulcrum Semproniorum.

Clivus Salutis var en meget stejl gade, især på stykket op mod højtoppen, kaldet Collis Salutaris, var hældningen voldsom og den var vanskelig at benytte for mindre adrætte personer. Heroppe på toppen stod den antikke byport i Serviusmuren: Porta Salutaris. Porten var - som gaden - opkaldt efter det gamle Tempel for Gudinden Salus, som lå til venstre for gaden, omtrent på det sted, hvor Quirinalpalæet ligger idag.Litteratur om Clivus Salutis:
Ankerfeldt, Carl: Vandringer i det antikke Rom. Schultz, 1976.
- side 49, 167, 169.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 312.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I: Monti, Del 4: side 124.
- Rione II: Trevi, del 3: side 16, 238.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.16.
Platner, Samuel Ball: A topographical dictionary of ancient Rome. Completed and revised by Thomas Ashby. Oxford University Press,
- side 125.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 90, 427.

Fotos fra området
Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.8.2009 og sidst opdateret d. 9.9.2009