ANNAS ROM GUIDE
Vicus Salutis
løb i Antikken på sydøstsiden af Quirinalhøjen mellem nutidens Via del Quirinale ved Piazza del Quirinale og den moderne Via Nazionale, der dengang kaldtes Vicus Longus. Vicus Salutis svarer nogenlunde til nutidens Via della Consulta, men har måske løbet lidt mere mod øst over til Via Parma.

Quirinalhøjens sydvestside fortsatte gaden ned ad højen til området omkring nutidens Piazza di Trevi. På denne strækning menes den imidlertid at være kaldt Clivus Salutis (Clivus er betegnelsen for en høj- eller bakkeskråning og angiver derfor en gade, der går mere eller mindre stejlt opad eller nedad, mens Vicus blot betegner en gade).

Gadenavnet stammer fra det Tempel for Gudinden Salus, der lå på Colle Quirinale's top. I Middelalderen kom Vicus Salutis imidlertid til at hedde "Strada di San Saturnino", efter en lille kirke viet til San Saturnino, eller "Strada de' Marcellini", efter navnet på den familie der boede ved vejen.

Hvis vi følger Vicus Salutis nede fra Vicus Longus (nutidens Via Nazionale) og går op mod højtoppen, lå der først ejendommen Domus Avidiorum og derpå ejendommen Domus Lampadi Pr. Urb. på venstre side, tæt ved vestmuren til Constantin's Termer, mens der på gadens højre side - men måske et stykke nede ad Vicus Longus - lå en anden ejendom Domus T. Aeli Naevi Antoni Severi og lidt højere oppe ejendommen Domus Aemiliae Paulinae Asiaticae.

Omtrent på højde med nutidens Via Piacenza (til højre) og Vicolo Mazzarino (til venstre) begyndte på denne side Termeanlæggets øverste exedra, der lå på det sted, hvor Palazzo della Consulta senere er bygget. Vicus Salutis har her fulgt et stykke af den buede mur op til bakketoppen, hvor gaden Alta Semita stødte til fra nordøst (nutidens Via del Quirinale). Heroppe har man fundet en indskrift fra Kejser Augustus' tid omhandlende restaureringen af et lille gadealter "aedicolum compitalis".

højtoppen, kaldet Collis Salutaris, stod den antikke byport i Serviusmuren: Porta Salutaris, men den var ophørt at fungere - og sikkert også nedrevet - længe inden Termeanlægget blev bygget. Porten var - som gaden - opkaldt efter det gamle Tempel for Gudinden Salus, som lå til højre for gaden, omtrent på det sted, hvor Quirinalpalæet ligger idag.

På den anden side af nutidens Piazza del Quirinale, fortsatte gaden sit løb ned til dalen nedenfor - men her, som ovenfor nævnt, under navnet Clivus Salutis (nutidens Via della Dataria).Litteratur om Vicus Salutis:
Ankerfeldt, Carl: Vandringer i det antikke Rom. Schultz, 1976.
- side 49, 167, 169.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 312.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I: Monti, Del 4: side 124.
- Rione II: Trevi, del 3: side 16, 238.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.16.
Platner, Samuel Ball: A topographical dictionary of ancient Rome. Completed and revised by Thomas Ashby. Oxford University Press,
- side 125.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 90, 427.


Fotos fra området
Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.8.2009 og sidst opdateret d.9.9.2009