ANNAS ROM GUIDE
Forum Pistorum ved Forum Traianum

Uden for den nordvestlige del af Trajan's Forum lå i Antikken et brødmarked, kaldet Forum Pistorium eller Forum Pistorum, Bagernes Marked.

Her forhandledes de brød, som bagerne (pistores) fremstillede, og da brød var et meget vigtigt næringsmiddel, var markedet velbesøgt. Et andet brødmarked lå nedenfor Aventinhøjens sydskråning.

Området i Forumdalen var dengang tilholdssted for bagernes lav, Collegium Pistorum, og traditionen holdt sig gennem tiderne. Da bagerne i Renæssancen påny samledes i et lav, Università dei Fornari, fik også dette sæde ved Trajansøjlen i et lille kapel, der senere blev erstattet af Kirken Santa Maria di Loreto.


- Oversigt over markeder -


Litteratur om Forum Pistorum ved Forum Traianum:
Ankerfeldt, Carl: Vandringer i det antikke Rom. Schultz, 1976.
- side 56.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 397.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas om Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.5.2007