ANNAS ROM GUIDE
Conclave 1287-1288
4.4.1287-22.2.1288

Forhistorien:

Den 3.April 1287 døde Honorius IV, som havde været pave siden 1285.

I Rom stredes de forskellige indflydelsesrige familier om magten og Kardinalerne, som skulle vælge den nye Pave var også splittet i flere fraktioner.

 

Pavevalget:

Den 4. April, dagen efter Honorius' død, samledes Kardinalerne i det hus, hvor Paven havde boet og var afgået ved døden, Palazzo Savelli på Aventin ved siden af Kirken Santa Sabina, en ejendom som ham havde arvet efter sin far, Senatoren Luca Savelli.

Der var ved Honorius IV's død 16 Kardinaler, men det er ikke sikkert, at de alle var i Rom på dette tidspunkt. Antallet af Kardinaler var dog ligegyldigt, for de formåede ikke at nå til enighed om en ny Pavekandidat.

Sommeren kom til Rom, uden at Kardinalerne var blevet enige, og med den den fugtige, lumre og voldsomme varme og malaria-myggenes hærgen, der dette år resulterede i en ren malaria-epidemi, der forårsagede ikke mindre end 6 dødsfald blandt Kardinalerne. Herefter valgte resten at forlade byen for at undgå smitten, men alligevel blev 5 af dem syge - dog uden dødelig udgang.

Det vil sige, én af Kardinalerne valgte nu at forblive på sin post, nemlig Kardinal Girolami Masci (også kaldet Gerolamo d'Ascoli) ved Kirken Santa Pudenziana, som ikke blev syg, fordi han "hele tiden afbrændte buske for at rense luften" (Paravicini Bagliani - se litt.note 1 nedenfor).

Da efteråret bragte bedre luft med sig, kunne de 10 overlevende Kardinaler genoptage deres forhandlinger, men det var først efter årsskiftet, at de omsider den 22. Februar 1288 blev enige om at vælge den standhaftige Kardinal Masci til ny Pave. Faktisk havde de 9 Kardinaler allerede truffet deres valg den 15. Februar, men Girolamo Masci havde takket nej og først den 22. Februar var det lykkedes at få ham overbevist om at han var Guds udvalgte.

 

Hvad der derpå skete:

Girolamo Masci blev indsat samme dag, som han blev valgt, den 22. Februar 1288 og tog navnet Pave Nikolaus IV.

Rom var stadig præget af uroligheder og stridigheder mellem de store familier og i et forsøg på at dæmme op herfor allierede den nye Pave sig først med Orsini-familien og senere med Colonna-familien, som han var meget knyttet til. I 1291 nåede man frem til en aftale om rokering i besættelsen af senator-posterne, så alle de store familier blev tilgodeset.

Pave Nikolaus IV døde den 4. April 1292 i Rom i det palæ ved siden af Kirken Santa Maria Maggiore, som han havde ladet ombygge, og her samledes nogle af Kardinalerne da også efter hans død. Området her var kontrolleret af Colonna-familien, så de Kardinaler, der støttede byens andre familier, samledes på Aventin i Savelli-familiens ejendom, og andre samledes i Kirken Santa Maria sopra Minerva. Og endnu en gang kunne de ikke beslutte sig til at blive enige om en ny Pavekandidat. Efter en valgperiode på mere end 2 år endte det dog med at Cølestin V blev valgt som den næste Pave.

 

Liste over nogle af de 10 Kardinaler, der deltog i konklavet i 1287-1288:
Bentivenga de Bentivengis, Biskop af Albano,
Giovanni Boccamazza, Biskop af Frascati,
Giacomo Colonna, Kardinal-Diakon ved Kirken Santa Maria in Via Lata,
Benedetto Caetani, "seniore", Kardinal-Diakon ved Kirken San Nicola in Carcere Tulliano,
Latino Malabranca Orsini, Biskop af Ostia og Velletri,
Matteo Orsini, Kardinal-Diakon ved Kirken Santa Maria in Portico,Litteratur om Conclave 1287-1288:
Lexikon der Päpste und des Papsttums. Redaktion: Bruno Steiner. (Lexikon für Theologie und Kirche kompakt). Freiburg, Herder, 2001.
- side 262-263.
Mann, Horace K.: The Lives of the Popes in the Early Middle Ages. London, Kegan Paul..., 1925. Vol.XVII.
-side 5-7.
(1) Paravicini Bagliani, Agostino: La vita quotidiana alla corte dei papi nel Duecento. Roma-Bari, Editori Laterza, 1996.
- side 30.
Rendina, Claudio: I Papi, storia e segreti. Newton Compton editori, 5.ed., 1990.
- side 498.
Rendina, Claudio: Roma, giorno per giorno : la cronologia della Città Eterna dalla fondazione, 753 a.C., ad oggi attraverso eventi politici, fenomeni religiosi e sociali, personaggi e manifestazioni, feste e curiosità. 1.ed. Roma, Newton Compton editori, 2008. (Quest'Italia. Collana di storia, arte e folclore, 354).
- side 296.
Zisola, Giancarlo: Il conclave. Storia e segreti. (Biblioteca del sapere). Roma, Newton & Compton editori, 2005.
- side 54.
Catholic Encyclopedia: Pope Nicholas IV.
Miranda, Salvador: Cardinals of the Holy Roman Church. Masci, O.F.M., Girolamo.
Miranda, Salvador: Cardinals of the Holy Roman Church. Election of April 4, 1287 - February 22, 1288 (Nicholas IV).
Wikipedia: Pope Nicholas IV (engelsk tekst).
Wikipedia: Papa Niccolò IV (italiensk tekst).
Wikipedia: Nikolaus IV (Papst) (tysk tekst).

Oversigt over konklaver
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Restauranter
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 13.11.2010 og sidst opdateret d. 25.6.2011