ANNAS ROM GUIDE

Cosciari-familien

Familien Cosciari, som også kaldtes Cosciaro, Coscieri, Cossari, Coscioni og lignende, levede i 1300-1600-tallet i Rom, hvor mange familiemedlemmer bestred høje kommunale hverv såsom: Caporione, Priore dei Caporioni og Senatore.

Familiemedlemmerne ejede huse flere forskellige steder i byen, der fandtes blandt andet et Torre dei Cosciari, som stod ved nutidens Via del Conservatorio, og et Torre di Pietro delli Cosciari i Rione Sant'Eustachio.

Her er tale om en gammel romersk familie, som ikke må forveksles med Coscia-familien, der stammede fra Napoli og senere kaldte sig Cossa-Cosseri.

Cosciari-familiens våben har rød bund, hvorpå der diagonalt - fra øverste venstre hjørne og mod nederste højre hjørne - er sat 3 sværd i sølv.

Familien uddøde i slutningen af 1600-tallet, hvor kvindelinien blev opslugt af Massa-familien.

 

Af Cosciari-familiens medlemmer kender vi:

Pietro delli Cosciari, også kaldet Petrus Cosceris og benævnt "vir sapiens", en klog mand, var en kendt jurist omkring 1350. Han ejede flere ejendomme i Rom, blandt andet Torre di Pietro delli Cosciari i Rione Sant'Eustachio, Tor de li Cosciari i Rione Parione (omkring det sted, hvor Palazzo Massimo delle Colonne står), og et tårn kaldet Vergata, som lå udenfor Porta del Popolo ved Via Giustiniana. Den 18. Januar 1391 var Pietro de Cosciaris tilstede på Capitol og attesterede sammen med Conservatorerne Nicola Porcari og Palutius Petri Millini et notardokument, som Nardo de Venectinis havde sat op. Pietro døde i 1401 og blev begravet i Kirken Santa Maria Nova. Quercioli (se litt.note forneden) citerer det således: "Dom. Petrus de Cosciaris de Regione Parionis, sepultus est in Ecclesia Sanctae Mariae Novae".

Giulio Cosciari, som i 1385 blev udnævnt til Kardinal af Pave Urban VI.

Giovann Antonio de Cosciari, som fra 15. Maj til September 1405 var blandt de 7 "Reformatores Reipublicae Romanae" i Rom. Han er måske den samme person som nedenforomtalte Giovanni di Antonio de Cosciaris.

Giovanni di Antonio de Cosciaris - muligvis samme person som ovenfor - var gift med Lippola, en datter af den rige fiskehandler Lello Caranzoni og søster til Tuccio Caranzoni samt til Giovanna Caranzoni, som var gift med Andrea della Valle. Alle nævnes i Lello Caranzonis testamente af 1396.

Hieronimo Cosciari, som var handelsmand og Caporione i 1416.

Tommaso Cosciari, også omtalt som Thomasius de Cosciaris, deltog i 1464 i processionen ved Festa dell' Assunzione, hvor han bar Kristusbilledet i første skifte - fra Cappella del Salvatore ad Sancta Sanctorum til Santa Maria Nova. Tommaso stillede op sammen med de øvrige bærere fra Rione Sancti Angeli: Lucas de Tozolis, Agabitus de Capranica, Angelus de Vallatis og Antonius Ludovici dello Biancho. Tommaso var gift med en Caterina, som i 1473 omtales som ejer af et stykke jord ved det sted, der kaldtes Canapara, tilsyneladende i omegnen af den antikke Basilica Giulia: "nobilis domina Caterina uxor qd. viri nobilis Thomasij de Cosciaris de Regione Campitelli..."

Ludovico Cosciari, der omkring 1465 var apostolsk brevskriver.

Gabriele Cosciari, også kaldet Gabriel de Cosciaris, deltog i 1488 i processionen ved Festa dell' Assunzione, hvor han bar Kristusbilledet i andet skifte - fra Kirken Santa Maria Nova til Turris Subura. Gabriele stillede op sammen med de øvrige bærere fra Rione Campitelli: Franciscus de Sinibaldis, Ciriacus di Filippuciis og Iohannes Palutii de Archionibus.

Tomasso Cosciari som i Januar kvartal 1532 bestred embedet som Caporione for Rione Campitelli. Den 6. Januar 1550 udlejede Thomas de Cosciaris et stykke jord "i ruinerne af Domus Aurea, på det sted der kaldes "Orto delle Mendicanti", til Lucrezio Corvini.

Cencio Cosciari, som var valgt til Caporione for Rione Parione i Juli kvartal 1545.

Pacifica de Cosciaris stillede i sommeren 1545 sine folk og vogne til rådighed for byggeriet af kuplen på Peterskirken, ligesom også mange andre kvinder i Rom gjorde det, f.eks. Porzia Cenci i 1565 og Giovanna Conte i 1539. Pacifica kaldes ellers "tinozzara", "baljefabrikant", men udover at fremstille og transportere disse baljer, kunne hun altså også lade sine vogne fragte travertinblokke fra Tivoli-egnen og ind til Rom. I perioden 8. Juni til 18. Juli stod Madonna Pacifica for ikke mindre end 133 vognlæs af travertinblokke fra Cava dello Schella til Vatikanet, for hvilke hun blev betalt med 8 giuli pr. vognlæs.

Ludovico Cosciari, som levede omkring 1570 og var kendt for sin store rigdom. Han blev gift med Olimpia Bonaventura og ejede i 1578 et hus med eller i en tårnbygning ved nutidens Via del Conservatorio i kvarteret Rione Regola. Det var antagelig denne Ludovio Cosciari eller Coscieri fra Parione, der i April kvartal 1557 fungerede som Caporione og i Januar kvartal 1574 var valgt til Priore dei Caporioni. Han nævnes denne gang som værende fra Rione Sant'Eustachio. I Oktober kvartal 1575 var han desuden udnævnt til Conservatore. Den 1. Juli 1562 søgte Ludovico at legitimere sin uægtfødte søn Antonio, ifølge et pergament fra Ospedale S. Rocco i Rom.

Marco Antonio Cosciari fra Rione Sant'Eustachio, som i April kvartal 1586 var valgt til Caporione og i 1592 bestred same embede, her kaldet Marco Antonio Cossari di Parione.

Tiberio Cosciari, som i Januar kvartal 1595 bestred hvervet som Caporione for Rione Parione, i Juli kvartal 1600 bestred samme hverv for Rione Sant'Eustachio og for dette kvarter atter i Oktober kvartal 1604 valgtes til samme hverv. I Juli kvartal 1610 blev Tiberio Coscieri igen valgt til Caporione for Rione Regola. mens han i Oktober kvartal 1625 bestred samme hverv for Rione Trastevere. For samme kvarter valgtes han i Januar kvartal 1632 til Caporione. - Der er muligvis tale om 2 forskellige personer her, i betragtning af Rione Trasteveres afstand fra familen Cosciari's øvrige besiddelser i Rione Parione, Regola og Sant'Eustachio.

Marzio Coscieri fra Rione Sant' Eustachio, som i Oktober kvartal 1602 var valgt til Caporione.

Vincenzio Coscieri, som i Oktober kvartal 1615 var valgt til Caporione for Rione Campo Marzio.

Girolamo Coscieri fra Parione, som i 1617 var valgt til Caporione i Juli kvartal.

 

Litteratur om Cosciari-familien:
Baldrati, Barbara: La cupola della Basilica di San Pietro in Vaticano : il cantiere e il sistema costruttivo. - Editore Studium, 2014.
- side 84-86.
De Dominicis, Claudio: Membri del Senato della Roma Pontificia : Senatori, Conservatori, Caporioni e loro Priori - e Lista d'Oro delle famiglie ditigenti (secc. X-XIX). - Roma : Fondazione Marco Besso, 2009.
- side 31, 66, 117, 123, 128, 136, 142, 145, 146, 149, 150, 151, 153, 156, 157, 161, 163, 309, 310.
Lanciani. Rodolfo (Amedeo): Storia degli scavi di Roma, e notizie intorno le collezioni romane di antichità. Roma, Edizioni Quasar.
Volume Primo: 1000-1530. 1989. ---- side 173.
Volume Terzo: 1550-1565. 1990. ---- side 11.
Modigliani, Anna: I Porcari. Storia di una famiglia romana tra Medioevo e Rinascimento. Roma, "Roma nel Rinascimento", 1998.
- side 29, 65, 256, 271.
Quercioli, Mauro: Le torri di Roma. Newton Compton editori, 1985.
- side 145, 165, 166.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 283.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.9.2018 og sidst opdateret d. 3.9.2018