ANNAS ROM GUIDE
Ghislieri-familien

16.-?.århundrede

Ghislieri-familien kom til ære og værdighed, da Dominikanermunken Michele Ghislieri i 1566 blev valgt til pave og tog navnet Pius V.

Men egentlig stammer familien fra Bologna, hvorfra en gren udvandrede til Alessandria.

Af familiens medlemmer kender vi:

Paolo Ghislieri grundlagde i 1524 sammen med Gian Piero Carafa, Bonifacio de' Colli og San Gaetano da Thieme ordenen Congregazione dei Chierici Regolari, kaldet Teatine.

Lippo Ghislerio, der i 1543 solgte en vingårdEsquilinhøjen til Cesi-familien.

Antonio Michele Ghislieri (1504-1572) der i 1566 blev valgt til Pave Pius V. Han blev helgenkåret i 1710.

Dominina de' Gibertis, niece til Pave Pius V, blev moder til sønnen Carlo Bonelli (1541-1598), som fulgte i sin grandonkels fodspor og indtrådte i Dominikaner-Ordenen ved Kirken Santa Maria sopra Minerva i Rom, hvor han efter sin grandonkel tog navnet Michele. Da denne blev Pave, kaldte han nevøen til sig og udnævnte ham til Kardinal. Da de begge var født ved Alessandria, kaldtes de også begge for Cardinale Alessandrino eller Cardinale Michele Bonelli.

Paolo Ghislieri, nevø til Pave Pius V, Guvernør i Borgo. Fik af sin onkel landstedet Casale di San Pio V, men da han senere ikke overholdt de normer, som hans onkel havde fastsat for familiemedlemmernes opførsel, blev han sendt bort fra Rom og villaen overgik til hans fætter Paganino.

Paganino Ghislieri, nevø til Pave Pius V. Fik af sin onkel landstedet Casale di San Pio V, da dette blev frataget hans fætter Paolo på grund af dennes dårlige opførsel. Efter Paolo's død overgik landstedet til hans børn, som derpå solgte det til Girolamo Mignanelli.

Giuseppe Ghislieri (omkring 1630) var læge og grundlagde Collegio Ghislieri i 1630. Her kunne optages 24 unge mennesker fra gode, men forarmede familier, som mod en mindre betaling kunne bo der i 5 år, samt 6 unge der fik gratis ophold. Disse anvistes af staten og skulle være i slægt med de familier, som havde oprettet stiftelsen: familierne Crotti, Ghislieri, Savelli, Chigi og Salviati.

Luigi Ghislieri, far til Antonio Ghislieri

Antonio Ghislieri, søn af Luigi Ghislieri, far til sønnerne Alessandro og Luigi Ghislieri.

 

Familiens ejendomme:

Ghislieri-familien ejede et hus i det nu forsvundne Quartiere Alessandrino i ForumdalenPalazzo Ghislieri ikke ret langt fra Kardinal Michele's palæ Palazzo Bonelli, og et andet, der idag kaldes Palazzo Nunez, i Via Santa Caterina da Siena nr.57, som de havde købt af familien Porcari og senere solgte til familien Nunez.

Desuden havde familien i begyndelsen af 1500-tallet en ejendomEsquilinhøjen, som Lippo Ghislerio den 5. Marts 1543 solgte til Cesi-familien for 100 scudi i guld. Ejendommen, der kaldtes "Vigna all'Arco di San Vito" ("Vingård ved San Vito-Buen"), bestod da af 8 "pezze" (mindre jordstykker, dyrkede marker, i Rom af målet 26,40 ara (1 ara = 100 kvadratmeter)) med 2 huse og et vandbassin.

 

Familiens våben er diagonal-stribet med skiftevis røde og guldfarvede striber.

Litteratur om Ghislieri-familien:
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 355
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 254, 364, 382, 429.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 21.1.2007 og sidst opdateret d. 25.10.2011