ANNAS ROM GUIDE
Kardinal Michele Bonelli, Cardinale Alessandrino
1541-1598

Den senere Kardinal Michele Bonelli blev født den 25. November 1541 i Bosco Marengo som næstældste søn af Marco Bonelli, en adelsmand fra Alessandria, og Dominina de' Gibertis, der var niece til den senere Pave Pius V. Forældre navngav sønnen Carlo.

Den unge Carlo Bonelli blev bestemt for en kirkelig karriere og indtrådte i Dominikaner-Ordenen ved Kirken Santa Maria sopra Minerva i Rom, hvor han tog navnet Michele og aflagde klosterløftet i 1559. Han blev præsteordineret, men fortsatte sine studier ved Collegio Germanico i Rom og derpå i Perugia, hvor han blev Professor i teologi.

Da Michele Bonellis onkel, Michele Ghisleri, blev valgt til pave i 1566, tøvede han ikke med at kalde nevøen til Rom, hvor han udnævnte ham til Kardinalpræst den 6. Marts 1566 og den 20. Marts gjorde ham til Titel-Kardinal ved Kirken Santa Maria sopra Minerva.

Michele Bonelli accepterede udnævnelsen med den betingelse, at han fortsat kunne bære sin Dominikaner-ordensdragt. Og nu fulgte en række udnævnelser og gunstbevisninger: i 1566 blev han ophøjet til adelsmand i Alessandria, hvorfra også Pius V stammede. Den unge Kardinal fik derfor også tilnavnet Cardinale Alessandrino, Kardinalen fra Alessandria, ligesom Pius V havde haft det før ham. I 1567 blev han adelsmand i Rom, i 1568 Grand Prior over Malteser-Ordenen i Rom, Pavelig Camerlengo i årene 1568-1570, Abbed ved Klosteret San Michele i Chiusi i 1571, Pavelig udsending i Spanien og Portugal i 1571 og samme år udnævnte Pave Pius V ham officielt til sin "Cardinal-nepote" ("Kardinal Nevø").

I årene 1567-1570 satte Cardinale Alessandrino gang i et større sanerings- og dræningsarbejde i en del af Forumdalen i Rom. På det område, hvor kejserne i sin tid havde anlagt det ene store og prægtige Forum efter det andet, og som senere havde fået lov til at forfalde og langsomt siden det 11.århundrede var blevet omdannet til et sump- og moseområde, efter at Cloaca Maxima var blevet ødelagt, således at afvandingen af højene Quirinal, Viminal og Esquilin ikke længere kunne foregå, kunne der efter dræningen opføres et helt nyt boligkvarter kaldet Quartiere Alessandrino efter den foretagsomme Kardinal, der også havde opført sit eget palæ lige nord for området, hvor også familie-palæ'et Palazzo Ghislieri blev bygget.

I Februar 1572 blev Kardinal Bonelli af Pius V sendt til Frankrig, hvor han skulle forsøge at overtale Kong Charles IX til at slutte sig til det katolske forbund mod tyrkerne. Det lykkedes imidlertid ikke for Bonelli, ligesom det heller ikke lykkedes for ham at forhindre ægteskabet mellem den katolske prinsesse Margrethe af Valois og den protestantiske prins Henrik af Navarra. Det var ved deres bryllup senere samme år, at et attentatforsøg udløste den store massakre på protestanterne, der her kaldtes hueguenotter. Det Parisiske Blodbryllup eller Bartholomæusnatten afstedkom et blodbad med op til 12.000 ofre og en religiøs borgerkrig i Frankrig til stor bekymring for Pius V og de efterfølgende paver.

Efter Pius V's død i 1572 deltog Michele Bonelli i konklavet, der valgte Gregor XIII til ny pave, og han fik også af denne flere høje hverv. Han deltog i konklavet i 1585 og Pave Sixtus V udnævnte ham til General-Vikar i Rom og Pavestaten. Efter de 2 konklaver i 1590, hvor Urban VII og Gregor XIV blev valgt til paver, blev Michele Bonelli udnævnt til Prefetto della Congregazione dei Vescovi e dei Regolari i 1591 og til Kardinal-Præst ved Kirken San Lorenzo in Lucina samme år, hvor han også fik posten som Kardinal-Biskop i Albano. Han deltog atter i konklaverne i 1591, hvor Innocens IX blev pave, og i 1592, hvor Clemens VIII blev valgt, Under denne pave blev han i 1594 udnævnt til Prefetto della Congregazione dell'Esaminazione dei Vescovi og Kardinal-Protektor for Dominikaner-Ordenen.

I 1594 var Kardinal Bonelli en af dem, der mæglede mellem Pave Clemens VIII og den franske Kong Henri IV.

Michele Bonelli døde i Rom den 28. Marts 1598 og han blev begravet i Kirken Santa Maria sopra Minerva, hvor hans gravmæle kan ses i det venstre kor-kapel (se fotos).

Litteratur og links om Kardinal Michele Bonelli:
Nykjær, Mogens: I pavernes Rom : bybilleder, kunst og historie 1420-1870. Gyldendal, 2004.
- side 236, 241.
Pinelli, Antonio: Roma del Rinascimento. Editori Laterza, 2001.
- side 400f.
The Cardinals of the Holy Roman Church: Bonelli, O.P., Michele.
Requiem-Datenbank: Michele Bonelli.
Wikipedia: Michele Bonelli.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 15.1.2007 og sidst opdateret d. 10.3.2009