ANNAS ROM GUIDE
Girolamini / Gerolomini / Hieronymitter - religiøs orden

Denne munkeorden har mange navne og grene: I Girolamini, I Gerolomini, I Frati Gerolomini, I Poveri Eremiti di San Girolamo, Congregazione di San Girolamo da Fiesole, Hieronymitter eller Hieronymus' Eremitter.

Ordenens navn stammer fra den Hellige Hieronymus, på italiensk kaldet Gerolamo, Girolamo eller Geronimo, der tilbragte en række år som eneboer (eremit) i ørkenen. Ordenen, der følger Sankt'Augustins Regel, stadsfæstedes i 1373 af Paven og fandt navnlig udbredelse i Spanien, men dog også i Italien, hvor der findes flere Kirker og Klostre, som Ordenen igennem tiderne har passet, blandt andre: Chiesa e Convento dei Gerolomini i Saludecio (syd for Rimini) og Chiesa dei Girolamini i Napoli.

I Rom findes der flere Kirker viet til San Girolamo og passet af forskellige broderskaber, såsom:

San Girolamo della Carità, passet af Compagnia della Carità også kaldet Arciconfraternita di San Girolamo della Carità,

San Girolamo dei Croati, der også kaldes San Girolamo degli Schiavoni, passet af Congregazione di San Girolamo degli Schiavoni eller Congregazione degli Illirici,

og den nu forsvundne Kirke San Girolamo, der tilhørte Congregazione di San Girolamo da Fiesole.

Den gren af Hieronymitterne, der kaldtes Congregazione di San Girolamo da Fiesole eller Gli Eremiti di San Girolamo, var aktiv i perioden 1405-1668. Den var grundlagt i 1405 i Fiesole, en lille by ved Firenze, af Beato Carlo da Montegranelli efter råd af Dominikaner-Ordenen og blev samme år godkendt af Pave Innocens VII og udbredtes hurtigt til hele Italien. Ordenen fulgte Sankt'Augustins Regel og munkene klædte sig i en enkel dragt med hætte, skapular og grå kappe og træsko.

Først havde Congregazione di San Girolamo da Fiesole til huse i Kirken San Girolamo i Fiesole, men med tiden kom den til at omfatte ca. 40 Klostre rundt omkring, indtil den endte med at blive opløst af Pave Clemens IX i 1668. Dette skete samtidig med at en anden San Girolamo-Orden, I Gesuati, blev opløst, fordi munkene efterhånden var blevet for optagede af verdslige gøremål og forsømte deres religiøse pligter.

 

Litteratur om Girolamini / Gerolomini:
Wikipedia: Eremiti di San Girolamo


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 9.4.2010 og sidst opdateret d. 16.4.2010