ANNAS ROM GUIDE
San Girolamo

I slutningen af 1500-tallet blev den gamle Kirke San Salvatore de Cornutis overdraget til den Orden, der kaldtes I Girolamini, Gerolomini, Hieronymitterne eller Hieronymus' Eremitter. Disse munke, der her tilhørte grenen "Congregazione di San Girolamo da Fiesole", havde til huse i et Kloster ("Convento dei Gerolomini"), som var indrettet i det hus, som Angelo Colocci tidligere (fra 1516-1521) havde stillet til rådighed for den græske skole "Gymnasium Caballini Montis". Da Ordenen overtog den gamle Kirke lod de den restaurere og genindvie til San Girolamo, den hellige Hieronymus.

Kirken lå ved den gamle vej, der kaldtes Vicus de' Cornutis eller Vicus de Corneliis, nutidensVia XXIV MaggioQuirinalhøjens skråning. Den var bygget i ruinerne af det store antikke badeanlæg, Constantin's Termer, på det stod, hvor Palazzo Pallavicini Rospigliosi ligger idag.

Kirkebygningen var i ét skib og ikke ret stor. Den kendes fra tegninger, udført i slutningen af det 16.århundrede og begyndelsen af det 17.århundrede. Den havde en enkel facade med et trekantet gavlfelt over en bred frise, båret af fire flade søjler, som var anbragt med en i hvert hjørne og to, der flankerede midterpartiet med Kirkens indgangsdør. Søjlerne stod på et højt panel, mens indgangsdøren var hævet over en række trappetrin. Portalen var i samme stil som facaden, flankeret af søjler bærende en overligger og en frise, der var kronet af et trekantet gavlfelt. Til venstre for Kirken stod klokketårnet i næsten dobbelt højde med store vinduer med enkelte buer i den etage, der var over Kirkens taghøjde, og høje dobbeltbuede vinduer i den øverste etage, hvor klokkerne hang.

Inde i Kirken var der ifølge Lombardi (se litt.note forneden) flere gravmæler for områdets mægtigste familier: Cavalieri-familien (Madonna Antonia delli Cavalieri), Particappa-familien (Madonna Giovanna di Rienzo dei Particappa) og Traietti-familien (Rita di Nardo de Traietto).

Kirken blev revet ned i 1612/1615, da Pave Paul V ønskede at udvide vejen (Vicus de' Corneliis), der fra den lavere Magnanapolihøj gav adgang til Piazza del Quirinale. Måske var der også en "skjult dagsorden" i dette ønske, da Paven samtidig havde til hensigt at sørge for plads til det palæ, som hans nevø Kardinal Scipione Borghese, ville opføre på Terme-området op mod Quirinalpladsen. Det var dette palæ, der blev til nutidens Palazzo Pallavicini Rospigliosi.

Paul V udstedte derfor den 13. September 1612 en bulle, hvori han overlod Kirken Santi Vincenzo e Anastasio a Trevi til Girolaminer-munkene, som erstatning for San Girolamo, der herefter blev revet ned.---------- Læs mere om Kirken San Salvatore de Cornutis ---------

Litteratur om San Girolamo:
Armellini, Mariano: Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX. Tipografia vaticana, 1891.
- side 264.
Guide Rionali di Roma: Rione I, Monti, Parte Quarta, a cura di Liliana Barroero. Roma, . Fratelli Palombi Editori. 1984.
- side 118.
Guide Rionali di Roma: Rione II, Trevi, Parte Terza, di Angela Negro. Roma, . Fratelli Palombi Editori. 1993.
- side 48, 50, 54, 60.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 98.

Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til Quirinalturen
Tilbage til Viminalturen
Andre turforslag
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 12.4.2010 og sidst opdateret d. 28.4.2010