ANNAS ROM GUIDE
Santa Eustochio, Giulia, helgeninde

Født i Rom ca. år 368 efter Kristus, død i Bethlehem ca. 419.

Hun fejres d. 28. September.

Julia Eustochium var af den romerske adelsfamilie Caeionii, datter af Paula (Santa Paola), kusine til den kristne senator Pammachius (San Pammachio)Monte Celio, og senatoren Toxotius.

Hendes far døde, da hun var meget ung, og hendes moder trak sig derefter tilbage fra det mondæne liv efter veninden Santa Marcella's anvisninger. Da Den hellige Hieronymus (San Gerolamo) kom til Rom i år 382 blev han åndelig vejleder for den kreds af fromme kvinder på Aventin, som hendes moder tilhørte, og herved også for Santa Eustochio, som han fremhævede som et eksempel på dyd, kyskhed og fromhed hos en ung kvinde.

Hun og svigerinden Laeta arbejdede meget på principperne for uddannelsen af en nonne og dennes pligter og senere tog Santa Eustochio sig sammen med San Gerolamo af niecen Paula.

San Pammachio, den kristne senator som sammen med sin fader Byzans byggede kirken Santi Giovanni e PaoloMonte Celio, var hendes svoger og den hedenske general Praetextatus var en i familien indgiftet onkel.

Hendes søster Blesilla døde muligvis på grund af den asketiske livsførsel, som San Gerolamo havde foreslået hende og efter dette rejste San Gerolamo væk fra Rom i år 385.

Santa Eustochio og moderen Santa Paola fulgte ham til Bethlehem, hvor Paola byggede et munkekloster for San Gerolamo og et nonnekloster, som Santa Eustochio styrede efter moderens død i år 404.

I over 35 år var Santa Eustochio San Gerolamo's mønsterelev, der fulgte hans idéer om det religiøse liv og studier, hun lærte græsk og hebræisk og hjalp ham med hans bibel-oversættelse.

Hun styrede nonneklosteret i Bethlehem efter moderens død og i 416 kom hendes broderdatter Paula ned til hende fra Rom, der i 410 var blevet hærget og plyndret af Alariks goterhær.

Samme år angreb en flok modstandere af hendes og San Gerolamo's virke deres klostre, plyndrede og nedbrændte dem, en diakon døde under disse uroligheder og hun måtte sammen med den unge Paula og San Gerolamo flygte til et befæstet tårn. De to kvinder skrev til Pave Innocens I (412-417) og han fordømte kraftigt angrebene, men begivenhederne satte deres spor på Santa Eustochio, som døde ca 419 og blev begravet i Fødselskirken i Bethlehem ved siden af sin mors grav og tæt ved det sted, hvor San Gerolamo senere blev stedt til hvile.

San Gerolamo sørgede meget over hende og det er igennem hans breve, at vi kender til Santa Eustochio.

Bøger/links om Santa Eustochio
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Hovedside