ANNAS ROM GUIDE

Casa di Michelangelo
- nu forsvunden bygning ved Capitolhøjens fod

Se til højre for nr. 156 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Før 1930 var gaden Via delle Tre Pile, der idag snor sig op af Capitolhøjens skråning med hårnålesving fra Via del Teatro di Marcello til Piazza Caffarelli, blot en lige og meget stejl kørevej, som på den venstre side havde trappen op til Piazza del Campidoglio og på den højre en række huse.

Et af de øverste huse i rækken var det såkaldte Casa di Michelangelo, Michelangelo's Hus, som lå til venstre for herberget Ospizio dei Geonimini di Sant'Alessio.

Til at forvirre begreberne findes der i Rom flere huse, som kaldes Casa di Michelangelo:
Dette hus ved Via delle Tre Pile, som behandles her.
Et hus ved den nu forsvundne gade Via Macel de'Corvi, som løb på nordsiden af Capitolhøjen i det kvarter, deri 1930erne ryddedes for at gøre plads til Via dei Fori Imperiali.
Samt en facade ud til Via della Passeggiata del Gianicolo.

Det Casa di Michelangelo, som behandles på denne side, ses ved nr. 12 på tegningen nedenfor:

Plan over Monastero di Tor de' Specchi
(for forklaring på de øvrige tal: se denne side)

Huset var i 2 etager og tilsyneladende i 7 fag med en høj, buet indgangsportal flankeret af runde søjler. Flade søjler, pilastre, med doriske kapitæler opdelte facaden i 7 felter, hvoraf de yderste var fyldt af høje, halvrunde nicher med buet overkant, de næste 2 af døre under rektangulære rammer, hvorefter de sidste 2, på hver side af hovedportalen, rummede høje vinduer i buede travertinrammer med mindre rammer forneden. Brede friser uden særlig dekoration adskilte stueetagen fra førstesalen, der i dørfelterne havde kvadratiske vinduer i travertinrammer, mens de øvrige 4 felter blot havde høje travertin- eller stukrammer uden indhold. Øverst var der muligvis allerede dengang en lang balustrade, som strakte sig over hele facaden og beskyttede en tagterrasse.

Huset var bygget i 1500-tallet, måske blot som en genopbygning af en tidligere ejendom på stedet og forsynet med en ny facade, måske som et helt nyt byggeri. Hvem der var bygherre, og hvem, der har tegnet facaden, vides ikke. Men billedhuggeren og maleren Michelangelo skal have beboet dette hus i en periode. Han døde imidlertid ikke her, men i huset ved Via Macel de' Corvi, hvor han boede i sine sidste år.

I de mange år efter at Michelangelo havde forladt huset, undergik det flere forvandlinger. Byggeriet af den store trappe op til Piazza del Campidolglio (nr. 3 på billedet ovenfor) gjorde, at den stejle Via delle Tre Pile (nr.10 på billedet) blev smallere og derved mere ufarbar. Allerede i 1692 lader det til, at et mindre nabohus til venstre blev revet ned således, at opkørslen gennem Via delle Tre Pile kunne dreje i en skarp vinkel for at nå op til højtoppen. Casa di Michelangelo kom på denne måde til at ligge som hjørnehus i denne vinkel.

I 1700-tallet ejedes bygningen af nonnerne i Monastero di Santa Lucia in Selci og i 1810 blev den købt af en vis Benedetto Pellegrini. I 1872 solgte grevefamilien Pellegrini huset til Roms Kommune, som lod det rive ned for at udvide kørselsvejens bredde.

En arkitekt, der boede i nabohuset, Domenico Jannetti, fik imidlertid reddet ejendommens arkitektonisk set mest værdifulde elementer og fik i 1874 tilladelse til at genopføre facaden uden på en moderne ejendom, som stod lige efter vejsvinget. Denne ejendom blev derfor også kaldet "Casa di Michelangelo".

I perioden 1929-1930 blev også denne ejendom revet ned, denne gang sammen med al den anden bebyggelse ved højens fod og skråning. Formålet var dels at udvide den gamle gade Via Tor de' Specchi ved at fjerne bygningerne på gadens østside, således at den ny, brede trafikåre Via del Mare (nutidens Via del Teatro di Marcello) kunne anlægges. Dels ønskede man at skabe en bedre vej til Capitoltoppen ved at omlægge Via delle Tre Pile til en række hårnålesving, der var bedre for trafikken end den tidligere stejle opstigning.

Endnu en gang blev facaden fra Casa di Michelangelo reddet - denne gang for i 1941 at blive genopbygget på Gianicolohøjen.

 

Litteratur om Casa di Michelangelo, Capitol:
Altavista, Clara: Le dimore di Michelangelo a Roma: dalle prime abitazioni alla casa di Macel de' Corvi / Clara Altavista. --- i: Michelangelo, architetto a Roma / a cura di Mauro Mussolin, con la colloborazione di Clara Altavista. - Milano : Silvana Editoriale, 2009.
- side 67-69.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione X Campitelli - Parte Prima. - Nuova edizione aggiornata / di Carlo Pietrangeli. - 1992. ------- side 56.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21.
Portale di Roma Capitale (comune.roma.it): Le facciate del Capidoglio.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 18.8.2016 og sidst opdateret d. 5.9.2016