ANNAS ROM GUIDE
Via Tor de' Specchi
= en del af nutidens Via del Teatro di Marcello

 

 

Før den store, brede hovedfærdselsåre Via del Mare - nutidens Via del Teatro di Marcello - blev anlagt i 1930'erne, lå der på stedet er helt beboelseskvarter med kirker, klostre, mindre huse, palæer og mindre villaer mellem en smal gade, som løb ligesom den vestlige del af nutidens gade, og Capitolhøjens skråning. Al denne bebyggelse blev revet ned og er nu forsvundet, mens vestsiden med blandt andet den lange facade fra Klosterkomplekset Monastero di Tor de' Specchi står uforandret tilbage.

Gaden, der dengang løb mellem Klosterfacaden og bebyggelsen på østsiden, kaldtes Via Tor de' Specchi efter det gamle Middelaldertårn, Tor de' Specchi, som stod i sidegaden Via Torre dell'Oca (nu Via Montanara) og hvoraf enkelte rester stadig kan ses, og efter Klosteret, hvis facade siden 1600-tallet dominerede hele vestsiden.

Bebyggelsen på østsiden bestod blandt andet af:
-- Ospizio dei Geromini di Sant'Alessio på Via delle 3 Pile, som lå på gadens nordøstligste del ved den snoede vej op af bakkeskråningen lige efter trappen op til Capitol. Byggeriet strakte sig fra højsiden og dækkede gadens nordøsthjørne overfor Palazzo Massimo di Rignano.
-- Ospizio dei Cisterciensi delle Tre Fontane, som lå omtrent overfor Palazzetto Della Porta på gadens vestside.
-- Kirken Santi Orsola e Caterina med tilhørende bygninger for det religiøse broderskab Confraternita dei Santi Orsola e Caterina, som lå omtrent overfor Klosterindgangen i nr.32.
-- En lille sidegade, der gik op af højen til klippeknolden Rupe Tarpea ved nutdens Piazza Caffarelli.
-- Oratorio di Sant'Andrea in Vincis dei Scultori e Scarpellini med tilhørende bygninger lå omtrent overfor nr.36 i nutidens gade, til højre for Klosterets gamle indgang.

Bebyggelsen på vestsiden består idag af:
-- Palazzo Massimo di Rignano, hjørnebygningen mod nord ud til Piazza dell'Aracoeli.
-- I nr. 4: Teatro della Cometa
-- I nr. 6: Palazzetto Della Porta
-- Den resterende del af karréen, ned til Via Montanara, hører til Monastero di Tor de' Specchi.
---- Bag gadens nr.16 ligger nonnernes kapel Oratorio di Santa Maria del Sole, antagelig på den plads, hvor den gamle Kirke Santa Maria del Sole stod.
---- I nr. 32 er der hovedindgang til Klosteret under et stort, ovalt relief af Santa Francesca Romana og en engel.
---- I muren til venstre for nr. 34 ses rester af en søjlegang fra Middelalderen: en søjle i rød granit med jonisk kapitæl.
---- I nr. 40 er der en port i en buet marmorkarm. Det er indgangen til den ældste del af Klosteret og Casa di Santa Francesca. Over døren ses en fresko af Madonna med Barnet sammen med helgenerne Santa Francesca Romana og San Benedetto.


Plan over Monastero di Tor de' Specchi
1 = Stald, 2 = Scala Santa, 3 = Oratorio / "Chiesa Vecchia", 4 = Det gamle Refektorium, 5 = Torre degli Specchi, 6 = 1600-tals refektorium , tidligere gade mellem det gamle hus til venstre og køkkenhaverne til højre, 7 = Forrum til Klosterkirken, 8 = Santa Maria de Curte (i stueplan) og Coro della Santissima Annunziata (på 1.sal), 9 = Det nye Sakristi, 10 = Det gamle Sakristi, 11 = Klostergård omgiver af nonnernes celler, 12 = nonneceller, 13 = Klostergård kaldet Cortile dei limoni, 14 = Klokkestabel og ur, 15 = Torre del Cancelliere/dei Boveschi/dell'Oca, 16 = Oratorio di Santa Maria del Sole.
A = Her lå tidligere huse og stalde tilhørende blandt andre familien Capizucchi, B = Palazzo Capizucchi, C = Palazzo Velli Cardelli, D = Palazzo Fani-Ruspoli-Pecci Blunt, E = Palazzetto Della Porta, F = Teatro della Cometa, G = Palazzo Massimo di Rignani.
Bygninger, som blev revet ned, da Via del Teatro di Marcello blev anlagt:
X = Oratorio di Sant'Andrea in Vincis dei Scultori e Scarpellini, Y = Santi Orsolo e Caterina, Z = Ospizio dei Cistersiensi delle 3 Fontane.

Man ved ikke så meget om, hvorledes gadeområdet så ud i Antikken. Det vil sige - vestsiden er ikke udgravet, men østsiden kender man en del til, da nedrivningen i forbindelse med gadeudvidelsen åbenbarede en del antikke rester. Nogle få kan idag ses langs Capitolhøjsiden, mens andre er forsvundet eller tildækket af gadens asfalt.

Hvor senere Ospizio dei Geromini di Sant'Alessio kom til at ligge, var der i Antikken bygget indtil flere store domus. Og denne type bebyggelse har man fundet langs hele højen, helt ned til Via Montanara, hvor der muligvis lå en begravelsesplads "Sepulcrum Claudii" og endnu et domus, hvor gaden drejer.

 

 

Litteratur om Via Tor de' Specchi:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 19.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 836.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione X Campitelli - Parte Prima. - Nuova edizione aggiornata / di Carlo Pietrangeli. - 1992. ------- side 40, 42, 52, 56, 59.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 30.7.2016 og sidst opdateret d. 7.8.2016