ANNAS ROM GUIDE

Casa Nova di Jacopo Cenci

- Piazza dei Cenci 56 -

Se nr. 118 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Se også: DETAILKORT over Monte dei Cenci

Jacopo / Giacomo Cenci var en af Cenci-familiens succesfulde medlemmer i 1400-tallets Rom. Han var søn af Lello Cenci og sønnesøn af Alessio Cenci og åbenbart en formuende mand, der byggede eller ombyggede flere af de huse, som idag hører til Cenci-familiens store beboelseskompleks på Monte dei Cenci og i det lave område nordvest for højen.

Her ejede han et gammelt hus, som han antagelig satte i stand, og da han senere i midten af 1400-tallet byggede et nyt palæ, blev dette kaldet Casa Nova di Jacopo Cenci, (Jacopo Cenci's nye hus), mens det gamle fik betegnelsen Casa Vecchia di Jacopo Cenci (Jacopo Cenci's gamle hus).

Det gamle hus på på den nordvestlige skråning af Monte dei Cenci, lå ud mod gyden Via dell'Arco dei Cenci og strakte sig mellem Buen, Arco dei Cenci, og mod syd til den trappe opad højen, som idag er indbygget i mellembygningen Piazza dei Cenci nr.7A. Af det gamle hus kan man idag se 5 fag i 3 etager med en portal i gadenummer 7.

Det nye hus lå i den nordlige del af det nuværende Palazzetto Cenci, som står frit mellem Piazza dei Cenci i syd, Vicolo dei Cenci i vest og nord, samt Via dell'Arco dei Cenci i øst, hvor ejendommen forbindes med det gamle hus, nu Casa all'Arco Cenci Tavani, af et lille mellembygning med en stor portbue i stueetagen.

Man kan på en rundtur omkring Palazzetto Cenci tydeligt se, hvordan fordeling af vinduer og etager er anderledes på kompleksets nordside. Noget af dette kan skyldes Jacopo Cenci's nye hus, men noget kan også skyldes en senere ombygning af Jacopo's oldebarn Giulio Cenci.

Grunden til, at ejendommen kan opleves så forskelligt, er at der ikke er tale om én kompakt, kvadratisk bygning, men om et 4-fløjet kompleks, som blev opbygget rundt om en lille, indre gårdsplads, på øst- og vestsiderne af den gamle ejendom og med en ny fløj stående længere fremme på Piazza dei Cenci.

Det ældste hus i komplekset lader til at være Jacopo's hus, som altså skulle udvide boligarealet for hans familie, der tilsyneladende tidligere levede i "Casa Vecchia", der som nævnt lå øst for Via dell'Arco dei Cenci.

Jacopo, som på moderne italiensk kaldes Giacomo, havde 2 sønner: Giovanni, som arvede "det gamle hus", og Girolamo, som arvede "det nye hus".

Girolamo var også en af slægtens succesfulde mænd og hans slægtsgren kaldes "Ramo di Girolamo". Den tæller adskillige generationer og lever stadig idag med navnet Cenci-Bolognetti. Giovanni's gren ("Ramo di Giovanni") var derimod mindre succesfuld, både i økonomisk henseende og levetid, da den mandlige linie uddøde i slutningen af 1600-tallet.

Men Girolamo's arvinger var som nævnt succesfulde og initiativrige. Hans søn Virginio, som var gift med Maria Fabi, levede her i "det nye hus" med sin hustru og deres 7 børn, hvoraf sønnen Giulio/Julius var en fremsynet mand, der formåede at bringe alle sine børn godt i vej på en sådan måde, at familieformuen øgedes og samtidig blev holdt samlet.

Giulio Cenci blev i 1531 gift med Silvia Velli, som også kom fra en rig og betydelig familie. Måske var det i forbindelse med dette bryllup - eller med Virginio's død i 1545 - og en voksende børneflok, at "Jacopo's nye hus" kom til at føles lidt trangt. Det var jo nu også 100 år gammelt og tiderne havde ændret sig fra 1400-tallets relativt beskedne fordringer til 1500-tallets smag for større rum og pragt.

Giulio Cenci ombyggede eller renoverede derfor det hus, som idag udgør nordfløjen af Palazzetto Cenci. Det var et mindre hus og rummene her var mindre og ikke så regulære, desuden var loftshøjden lavere. I dette hus levede tilsyneladende Giulio med sin hustru Silvia Velli og deres 11 børn fra omkring 1531 til 1576, hvor han døde.

Giulio's sønner, Baldassarre, Gaspare og Melchiorre Cenci oplevede et højdepunkt i familiens anseelse og magt i perioden omkring 1579-1590. Selvom de ialt var 11 søskende, hvoraf de 7 var piger, lykkedes det de 3 brødre at samle familieformuen i deres hænder, og de ægteskaber, som deres fader havde arrangeret for deres søstre, viste sig også særdeles indbringende og fornuftige. Søsteren Girolama var blevet gift med Alessandro Olgiati, af en kendt og magtfuld bankierfamilie med forbindelse til Paven, og dette smittede af på Cenci-familien, således at Gaspare blev udnævnt til Biskop i Melfi og Rapolla. Dette og andre embeder til de andre brødre kastede også godt af sig.

På denne baggrund besluttede brødrene, at det var tid til at udvide det gamle familiepalæ og gøre det større, smukkere, mere grandiost. Og til dette projekt henvendte de sig til Pavens arkitekt Martino Longhi, samt en maler, der også havde tilknytning til Paven: Giovanni Guerra fra Modena. Hvad der kom ud af denne udvidelse og ombygning, står stadig som det Palazzetto Cenci, man idag kan se på Piazza dei Cenci.

 

----- Læs om PALAZZETTO CENCI her! ----

 

Litteratur om Casa Nova di Jacopo Cenci:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18.
Bevilacqua, Mario: Il Monte dei Cenci : una famiglia romana e il suo insediamento urbano tra medioevo ed età barocca. Roma, Gangemi Editore, 1988. (Roma, storia, cultura, immagine, 3).
- side 185-223.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 132.
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 498.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione Regola, Parte 1 / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione. - 1980. ----- side 66.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 28 (før de nyeste fund).
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 167-168.
Romeartlover: Palazzetto Cenci.
Specchioromano.it: Antonio Venditti: Sotto l'Arco dei Cenci il pianto della Madonna.
Info.romat it.: Palazzetto Cenci.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 18.2.2018 og sidst opdateret d. 20.2.2018