ANNAS ROM GUIDE

Piazza dei Cenci

Se under nr. 118 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Se også: KORT over Monte dei Cenci

Piazza dei Cenci er en lille plads på vestsiden af den kunstige høj Monte dei Cenci, hvor Cenci-familiens mange palæer og huse knejser. Til Pladsen hører et lille gadestykke, som forbinder denne med den store, trafikerede Via Arenula mod vest. Mod øst afgrænses Piazza dei Cenci af en sammenbygning af 2 af Cenci-familiens ejendomme. Til venstre og mod nord, det ældre, som også var kendt som "Casa Vecchia di Jacopo Cenci" ("Jacopo Cenci's gamle hus") Og til højre, efter en lille mellembygning med en trappe, som fører op til den højereliggende Piazzetta di Monte dei Cenci, det lidt nyere "Palazzo Cenci":

Palazzo Cenci på Piazza dei Cenci. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

På venstre side af Pladsen står familiens nyere palæ, som kaldes Palazzetto Cenci, men også var kendt som "Casa nova di Jacopo Cenci" ("Jacopo Cenci's nye hus"). Denne mindre og velholdte bygning står frit, omkranset mod vest og nord af en lille gyde ved navn Vicolo dei Cenci, dens sydside støder som nævnt op til Piazza dei Cenci, mens østsiden afgrænses af en anden lille gyde, kaldet Via dell'Arco dei Cenci efter den Bue ("Arco"), som her forbinder det nye hus med den ældste bygning.

Det vil altså sige, er der fra Piazza dei Cenci's nordside udgår 2 gyder, mens der på sydsiden langs Palazzo Cenci udmunder det korte gadestykke Via Beatrice Cenci.

Mod vest åbnes Pladsen af et andet kort gadestykke, som ikke har fået noget eget navn, men blot kaldes Piazza dei Cenci. Dette giver adgang til Via Arenula, hvorfra man har et ganske flot og spændende vue op til Palazzo Cenci:

Piazza dei Cenci med Palazzo Cenci i baggrunden - set fra Via Arenula:
Piazza dei Cenci med Palazzo Cenci set fra Via Arenula. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

EN RUNDTUR PÅ PIAZZA DEI CENCI:

Hvis man konner fra Via Arenula og forbløffet stopper op ved det uventede indkig til det spændende byggeri med portbuen og den høje trappe, har man på det første lille gadestykke nyere bygninger på begge sider. Disse ligger med facaden ud mod Via Arenula og er opført i slutningen af 1800-tallet, da man lavede de store, nye gadeudvidelser i området. Den nordligste karré starter oppe ved Via di Santa Maria dei Calderari, som oprindeligt var meget længere, idet den fortsatte mod vest til den nu forsvundne Piazza Branca, der lå i den sydlige del af nutidens Piazza Cairoli, på den anden side af Via Arenula.

Denne ejendom har 6 etager og blot 2 fag mod Via di Santa Maria dei Calderari, mens den har 13 fag og hovedportal mod Via Arenula. Den fylder med sin imposante facade og tunge bygning hele stykket ned til den lille sidegade, der fører ind til Piazza dei Cenci. Til denne gade har huset 3 fag, mens dens bagside, som vender ud mod den smalle Vicolo dei Cenci og det nyere Palazzetto Cenci, har 8 fag i en ganske enkel mur uden særlig udsmykning.

En lignende imposant bygning med endnu mere tung dekoration af både sidemure og facade står på den anden side af Piazza dei Cenci og strækker sig med 11 brede fag i 6 etager herfra og helt ned til hjørnet af Via di San Bartolomeo dei Vaccinari. Ud mod sidegaden Piazza dei Cenci har denne ejendom 8 fag og fylder således det meste af Pladsen overfor det mindre og elegantere Palazzetto Cenci, som ligger på Pladsens nordside mellem Vicolo dei Cenci og den lille gade under buen, der kaldet Via dell'Arco dei Cenci forbinder Cenci-familiens ejendomme.

Palazzetto Cenci har en elegant, hvidpudset facade med indridset stenmønster. Ejendommen har 7 fag og 4 etager med høj kælder ud mod Pladsen. I midten af stueetagens 7 fag sidder en høj indgangsdør i en enkel marmorramme. Vinduerne er høje og tilgitrede med vandrette overliggere. De er båret af buede konsoller, som sidder over de små kældervinduer. Førstesalen har en række ganske lave, aflange vinduer, mens andensalen har meget høje vinduer i modulerede travertinrammer under vandrette overliggere. Under alle vinduesrækker på alle etager løber en smal vandret liste. Trediesalens vinduer er mindre, men i samme modulerede rammer, dog uden overliggere. Øverst rager det brede tagudhæng ud. Det er smukt udskåret med små konsoller og relieffer. På bygningens hjørner sidder lodrette beskyttelseskanter af stenkvadre.

Østsiden af Piazza dei Cenci optages en af lang facaderække sammensat af Cenci-familiens palæer, som i ét sammenbygget hele strækker sig fra Via di Santa Maria dei Calderari i nord til Via di Monte dei Cenci i syd.

Palazzo Cenci på Piazza dei Cenci. Til venstre den gamle del af palæet (Casa Vecchia di Jacopo Cenci)
til højre den nyere del af palæet (selve Palazzo Cenci)
Palazzo Cenci på Piazza dei Cenci. cop. Leif Larsson... Palazzo Cenci på Piazza dei Cenci. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Trappen op til Palazzo Cenci fra Piazza dei Cenci, samt den elegante lille balkon ovenover. Bemærk den slyngede stukramme om det øverste vindue.
Palazzo Cenci på Piazza dei Cenci. cop. Leif Larsson.....Palazzo Cenci på Piazza dei Cenci. cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Facadefrisen med våbensmærkerne for Cencifamilien (halvmåner) og Lantefamilien (kronede ørne)
Facadefrisen med våbensmærkerne for Cencifamilien (halvmåner) og Lantefamilien (kronede ørne). cop. Leif Larsson
cop. Leif Larsson

Til venstre ses, at den nordlige og ældste del af Palazzo Cenci er opbygget i flere tempi. Nederst ses 6 fag i 3 etager med en fremspringende gesims, hvorover der er tilbygget yderligere 2 etager over de 2 fag mod trappehuset (til højre) og 1 etage over de 4 fag, som fortsætter i den lille mellembygning med buen over Via dell'Arco dei Cenci (til venstre). Buen forbinder denne del af familiepalæet med det nyere opførte Palazzetto, som står frit midt på Pladsen. En smuk portal i det gamle palæ har gadenummer 7 og en lille tavle, som fortæller, at denne del af bygningen fra 1500-tallet også kaldes Palazzo Cenci Taviani eller Casa all'Arco Cenci Taviani.

Den lille mellembygning, som forbinder det ældste palæ (til venstre) med det lidt nyere og mere sydligt beliggende (til højre), er i 3 høje etager med et meget bredt og smukt udskåret tagudhæng, hvorover der er tilbygget en fjerde etage. Selve Palazzo Cenci til højre for trappehuset har 5 etager og 6 fag med en pudset facade, der er opridset i murstensmønster. Denne sidste del af huset vender ud mod gaden Via Beatrice Cenci og til den lille sidegyde Via di Monte dei Cenci, der snor sig op til den ovenforliggende Piazzetta di Monte dei Cenci. Herudtil har ejendommen først en smal sydlig sidemur i kun 1 fags bredde og uden dekorationer.

Det er også sidegaden Via Beatrice Cenci, der sammen med huset mod Via Arenula (som er omtalt i rundturens begyndelse) danner Pladsens afgrænsning mod syd.

LIDT HISTORIE:

Monte dei Cenci er et lille højdedrag i et ellers flat område nord for Tiberen. Det er måske fremkommet ved, at der her har samlet sig aflejringer fra floden eller fra diverse affald, eller ved at man i Middelalderen har bygget videre ovenpå ruiner fra Antikken. Det kunne muligvis være søjlegange i vestenden af væddeløbsanlægget Circus Flaminius. Dette anlæg var omkranset af talrige templer, altre og helligdomme, samt søjlegange i mindre og større anlæg. Der har også i området ned mod floden i Antikken stået mange store magasinbygninger og man har fundet rester af en sådan under Kirken San Tommaso dei Cenci, som ligger i den sydøstlige del af Via di Monte dei Cenci.
Desuden fortælles det, at undergrunden under Piazzetta di Monte dei Cenci nogle steder er ganske "hul" af de store kældre tilhørende Cenci-familien. De får lys gennem lyskasser i gadeplanet, hvor der er tilgitrede lyskasser nogle steder i gadebelægningen, og man kan se ned til meget dybe kældre i flere etager.

I 1887 blev der på Piazza dei Cenci fundet et antikt granitkar, stammende fra Forum Romanum. Det smukke kar er 3,23 meter i diameter og blev samme år anvendt som en del af den nye fontænePiazza Cairoli, som på dette tidspunkt kaldtes Piazza Branca, fordi Branca-familiens Palæ stod på den nuværende Via Arenula og det område, der idag rummer det grønne anlæg, som blev anlagt i 1890 af den franske havearkitekt Edouard André og tilplantet med plataner, elmetræer, stenege og palmer.

 

Se også: KORT over Monte dei Cenci

 

Litteratur om Piazza dei Cenci:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18.
Bevilacqua, Mario: Il Monte dei Cenci : una famiglia romana e il suo insediamento urbano tra medioevo ed età barocca. Roma, Gangemi Editore, 1988. (Roma, storia, cultura, immagine, 3).
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1980. ------- side 5, 8, 56, 64, 77.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 28 (før de nyeste fund).
Lombardi, Ferruccio: Le piazze storiche di Roma esistenti e scomparse. Newton & Compton, 2001.
- side 256-257.
Tucci, Pier Luigi: L'entrata di un magazzino romano sotto la chiesa di San Tommaso ai Cenci. --- i: Mélanges de l'École Francaise de Rome / Année 1996 - 108-2 - pp.747-770. Findes på Internettet: http://www.persee.fr/doc/mefr_0223-5102_1996_num_108_2_1959
Alvaro de Alvariis' photostream på Flickr: San Tommaso in Capite.
Info.roma: Palazzo Cenci .
Info.roma: Torre di Palazzo Cenci.
Info.roma: Piazza dei Cenci, Roma.
La Repubblica.it : Archivio: Nelle dimore dei Cenci guidati da Stendhal sulle orme di Beatrice.
Romasegreta.it: Palazzo Cenci.
Romeartlover.it: Monte dei Cenci.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 10.2.2018 og sidst opdateret d. 11.2.2018