ANNAS ROM GUIDE

Palazzetto Cenci all'Arco dei Cenci

= Casa all' Arco Cenci Tavani

- Piazza dei Cenci nr. 7 -

Se nr. 119 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Se også: DETAILKORT over Monte dei Cenci

Palazzetto Cenci all'Arco dei Cenci, som ligger overfor det fritstående Palazzetto Cenci, kaldes også Casa all'Arco Cenci Tavani. Buen ("Arco"), der henvises til, er den brede portbue ("Arco dei Cenci") i den lille mellembygning, som forbinder de 2 palæer.

I dette hus, som er ældre end det fritstående Palazzetto, boede den gren af Cenci-familien, som nedstammede fra Giovanni Cenci og hans hustruer, en Caterina, Iacobella Muti og Perna di Antonio Cenci. Giovanni Cenci levede i midten af 1400-tallet og var fader til børnene Costanza, som blev gift med Angelo del Vasto, Paolo som giftede sig med Bernardina Capoccini med hvem han fik flere børn og førte slægten videre, Alessio som var gift med Sigismonda di Giordano Cenci og Francesco Cenci, som døde før sine brødre i 1486. Giovanni Cenci selv var død på et tidspunkt før 1477.

Familiens ejendom, som idag er sammenbygget med Palazzo Cenci mod syd og Casa di Porzia Cenci mod nord, er ikke så prangende og luksuriøs som familiens senere udbygninger. Facaden fra slutningen af 1500-tallet er enkel, pudset op i 2 mørke okkerfarver med en lidt bredere gesims under førstesalens vinduer og en smallere under andensalens. Facaden har 5 fag ud mod gaden Via dell'Arco dei Cenci, samt et fag, som idag er skjult under Arco dei Cenci. I det andet, synlige fag fra venstre, sidder indgangen i en smuk 1700-tals marmorportal i stenkvadre og med snoninger og buer i stuk som gavlfelt. Den har gadenummer 7.
Til højre for portalen er der 3 fag inden den lille mellembygning i nr. 7A, hvor en stejl trappe fører opad Monte dei Cenci til højtoppen og den del af Palazzo Cenci, som har indgang heroppe fra Piazzetta di Monte dei Cenci.
Til venstre for portalen i nr. 7 er der idag kun ét synligt fag med et rum, som er lidt bredere end de øvrige. Bag rækken af rum mod gaden ligger i den venstre del af huset 3 andre rum, mens der i den højre del - der ligger på højens skråning - findes en række trapper.

Det lille hus er bygget over det, som i midten af 1400-tallet var "Casa Vecchia di Jacovo di Lello di Alessio Cenci", altså Jacopo Cenci's gamle hus - modsat hans "nye hus", som lå i den nordlige del af nutidens fritstående Palazzetto Cenci, der i slutningen af 1500-tallet blev ombygget og udvidet til sin nuværende størrelse.

Jacopo, som på moderne italiensk kaldes Giacomo, havde 2 sønner: Giovanni, som altså arvede "det gamle hus", og Girolamo, som arvede "det nye hus". Hvor Girolamo's arvinger med tiden havde succes og fik formue, så de kunne udbygge deres hus, har det samme åbenbart ikke været tilfældet for Giovanni's efterkommere. I hvert fald fremstår facaden som lettere forsømt.

Lidt har de senere generationer dog foretaget. I 1588 lader det til, at Giovanni's sønnesøn Cesare Cenci har ladet foretage nogle udvidelser. Nogle vinduesrammer, som ligner dem på hovedpalæet ved Piazzetta di Monte dei Cenci (også kaldet Piazzetta di San Tommaso), kan være fra 1600-tallet, mens portalen tilsyneladende er opsat i 1700-tallet.

Husets indre viser også tegn på forskellige stilarter, som er tilføjet gennem århundrederne. Entréen har tøndehvælvet loft, som dateres til første del af 1500-tallet, ligesom en lille gårdsplads med loggia, hvor søjler med mere er genbrug af antikke bygningsdele. Samme datering gælder også en smal dobbelttrappe med krydshvælvede afsatser. Trods en muligvis ny facade og udsmykning i facaden til gården var ejendommen beskeden og værdisattes i 1572 kun til 2.548 scudi, hvilket var et lavt beløb for en familieresidens. - Til sammenligning kan nævnes, at udvidelsen af det fritstående Palazzetto i de næste 20 år kom til at koste Girolamo's arvinger 10.000 scudi.

I 1632 var ejeren af huset Serafino Cenci, som var gift med Faustina de Bonis, der døde dette år, og derpå med Cecilia Capotosti. Serafino bosatte sig muligvis i hustruernes ejendomme, for han udlejede netop i 1632 Casa all'Arco til Germanico Filonardi og hans sønner Pietro og Francesco. Germanico Filonardi var gift med en slægtning til Serafino, Lucrezia Cenci, datter af Baldassarre Cenci, som sammen med sine brødre havde udvidet det fritstående Palazzetto Cenci.

Serafino døde barnløs i 1676 og hans eneste arving var søsteren Clizia, der var gift med sin slægtning Bernardo di Francesco Cenci. På dette tidspunkt har Casa all'Arco været for lille, for beskedent og for gammeldags til Cenci-familien, der tilsyneladende ikke flyttede herind, men valgte fortsat at udleje ejendommen.

Idag beboes ejendommen af familien Tavani også benævnt Taviani.

 

Litteratur om Casa all' Arco Cenci Tavani:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18.
Bevilacqua, Mario: Il Monte dei Cenci : una famiglia romana e il suo insediamento urbano tra medioevo ed età barocca. Roma, Gangemi Editore, 1988. (Roma, storia, cultura, immagine, 3).
- side 155-157.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 132-134.
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 498.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione Regola, Parte 1 / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione. - 1980. ----- side 66.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 28 (før de nyeste fund).
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 167-168.
Specchioromano.it: Antonio Venditti: Sotto l'Arco dei Cenci il pianto della Madonna.
Info.romat it.: Palazzo Cenci Taviani all'Arco.
Info.romat it.: Palazzetto Cenci.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 19.2.2018