ANNAS ROM GUIDE

Velli-familien

Velli-familien flyttede til Rom i slutningen af 1300-tallet fra Frosinone, som ligger i området syd for Rom. Familien støttede Orsini-slægten, som i dette århundrede lå i konstante fejder med Roms anden magtfulde familie Colonna-slægten. I 1400-tallet løsnedes dette bånd og Velli-familien holdt sig neutrale og bestred mange hverv indenfor den kommunale administration.

Familien havde flere residenser i Rom: Palazzo Velli CardelliPiazza Margana, som blev opført i 1400- eller 1500-tallet, og Palazzo Velli på Piazza di Sant'Egidio, der byggedes på samme tid.

I 1520 blev Velli-familien ved Lorenzo Velli af Conservatorerne indsat som herrer over Kommunen Cori.

Familiens våben har rød bund med et grønt træ med mange rødder og flankeret af de guldstjerner. Ifølge Amayden (se litt.note (B) nedenfor) findes der også et andet familievåben med blå bund og en flyvende ørn i sølv..

Af Velli-familiens medlemmer kender vi:

Stefano Velli, der omtales som Orsini-støtte i 1409. (A) Den 29. December dette år skal han have deltaget i nogle voldsomme kampe mellem familierne Colonna, Savelli og Orsini. Det er muligvis denne Stefano (Stephanus), som var fader til Vellus Stephanj Velli. (B)

Nuzio Velli (Nutius Vellius), som var fader til Joannes Nutij Velli. (B) Det er sandsynligvis denne Nuzio, som i 1399 var valgt til Caporione for Rione Ripa sammen med Pietro Arlotti. (C)

Lucio Velli, som tilsyneladende var både Senator og Conservatore i 1408. Han var fader til Giovanni di Lucio Velli, som også bestred hvervet som Conservatore dette år. (C)

Giovanni di Lucio Velli, søn af Lucio Velli, var udnævnt til Conservatore i 1408. (C)

Giovanni Velli, der var kommunal dommer og medlem af den gruppe, som reformerede Roms statutter i 1434. (A) Han omtaltes her som Joannes Nutij Velli og var derfor søn af en Nutius Velli. (B) Det lader til, at det er den samme Giovanni, der af og til kaldes Giovanni di Muzio Vellii. Han var Conservatore i 1428 og Senatore i 1434, hvor han var en af de 7 reformatorer, som blev udnævnt den 29. Maj. (C)

Giacomo Velli, som var far til Lorenzo Velli. (A)

Lorenzo di Giacomo Velli, søn af Giacomo Velli, blev af Pave Nicolaus V i 1448 udnævnt til Borgmester i Velletri. Han blev derpå i 1457 udnævnt til Borgmester i Viterbo af Pave Calixtus III. (A) (B) Lorenzo var muligvis fader til Franciscus Dnj Laurentij de Vellis. (B)

Vellus Stephanj Velli, som døde i 1473 og blev begravet i Kirken Santa Maria in Trastevere. Vellus var søn af Stephanus Velli og fader til sønnen Felix. (B)

Felix, f. Velli Stephanj Velli, som døde i 1486 og blev begravet i Kirken Santa Maria in Trastevere. Felix var søn af Vellus Stephanj Velli. (B)

Valerius Vellj Aurifex, som døde i 1472 og blev begravet i Kirken Santa Maria in Trastevere. Måske var han søn af ovennævnte Vellus Stephanj Velli. (B)

Martinus Vellj Aromatorius omtales i 1487, han døde muligvis dette år og var måske søn af ovenfornævnte Vellus Stephanj Velli. (B)

Francesco Velli, som i 1498 var udnævnt til Guvernør i Accumoli. (A) "Franciscus Dnj Laurentij de Vellis" var søn af Lorenzo Velli. (B)

Det var i disse år, at Velli-familien lod opføre deres familiepalæPiazza Margana (A)

Giovanni Velli, som var Conservatore i 1499 og 1509 (B). Han kaldes i 1499 for Giovanni di Naciro Velli og i 1509 for Giovanni di Nuzio Velli, men anses tilsyneladende for at være den samme person (C) .

Lorenzo Velli, som i 1520 fik adelspatent over Kommunen Cori. Samme Lorenzo bestred hvervet som Conservatore på Campidoglio i Juli kvartal 1532, han omtales her som værende fra Rione Ripa. I Oktober kvartal 1536 bestred han hvervet som Caporione for Rione Sant'Angelo og i Januar kvartal 1539 bestred han samme hverv, men denne gang for Rione Ripa. I Januar kvartal 1541 og samme kvartal 1545 var Lorenzo atter udnævnt til Conservatore for Rione Ripa. (A) (B) (C) . I 1537 udnævnte Pave Clemens VII Lorenzo til Kommissær med den opgave at besøge de landområder, som tilhørte "Popolo Romano" (det romerske folk). (B)

Silvia Velli, som var født omkring 1512 og i 1531 blev gift med Giulio Cenci, en søn af Virginio Cenci og Maria Fabi. Silvia blev moder til børnene Aurora, Girolama, Aurelia, Eustochia, Porzia, Baldassarre, Settimia, Gaspare, Filippo, Melchiorre og Flaminia Cenci. Giulio døde i 1576, men Silvia overlevede ham i 6 år og døde i 1582. I 1558 købte Silvia det lille hus på hjørnet af Via di Santa Maria dei Calderari og Via dell'Arco dei Cenci for 175 scudi. Huset beboedes siden af datteren Porzia og kaldtes derfor Casa di Porzia.

Felice Velli, som var udnævnt til Conservatore i Juli kvartal 1529. (C)

Bernardino Velli, som i April kvartal 1530 og i Januar kvartal 1536 bestred hvervet som Caporione for Rione Trastevere (C) .

Vello Velli, også benævnt Vellio Velli, som i Juli kvartal 1531 bestred hvervet som Caporione for Rione Trastevere. (C)

Silvio Velli, der i hvert fald 5 gange bestred hvervet som Caporione, oftest for Rione Ripa men en enkelt gang for Rione Trastevere: i Oktober kvartal 1531, Juli kvartal 1535, Juli kvartal 1541, fra 1. Februar 1544 for Rione Trastevere, og igen i April kvartal 1547 for Rione Ripa. Det var muligvis også ham, der i Oktober kvartal 1567 atter fungerede som Caporione for Rione Ripa. (C)

Adriano Velli, som i April kvartal 1533 og Juli kvartal 1539 bestred hvervet som Caporione for Rione Trastevere. I Januar kvartal 1542 var han udnævnt til Conservatore for samme kvarter, mens han i Januar kvartal 1543 var Caporione for Rione Ripa, for derefter i Januar kvartal 1545 at fungere for sit gamle kvarter, denne gang som Priore dei Caporioni. (C)

Marcello Velli, som i April kvartal 1540 bestred embedet som Caporione for Rione Trastevere og i Oktober kvartal 1547 var udnævnt til Conservatore for samme kvarter. (C)

Antonio Velli, som i 1547 var advokat ved Koncistoriet. (A) (B) Antonio var også flere gange udnævnt til Senatore, førte gang i Juli kvartal 1543, hvor han kaldes "Dr. Antonio Tielli (Velli) di Ripa, anden gang i Oktober kvartal 1566 for Rione Parione, og tredie gang i April kvartal 1573, hvor han omtales som " Avvocato Antonio Velli di Colonna". (C)

Andrea Velli, der i 1554 af Guvernøren over Monferrato blev udnævnt til Kommissær. (A) Det var sandsynligvis denne Andrea, som i Januar kvartal 1547 bestred hvervet som Caporione for Rione Ripa, samt i April kvartal 1559 og Januar kvartal 1564 for Rione Parione (C) . Det er muligvis den samme Andrea, som var Conservatore i 1592, da denne må være født omkring 1520 og først døde som mere end 82-årig i 1603. (B)

Lorenzo Velli, som i 1556 var Guvernør over Velletri. (A) (B) . Det var muligvis denne Lorenzo, som i Januar kvartal 1601 bestred hvervet som Priore dei Caporioni for Rione Campitelli. (C)

Stefano Velli, der bestred hvervet som Caporione for Rione Trastevere i Januar kvartal 1543 og samme kvartal 1546. I Januar kvartal 1549 og April kvartal 1556 var han udnævnt til Conservatore, stadig for Rione Trastevere, som han også repræsenterede i hvervet som Caporione i Juli kvartal 1559. (A) (B) (C)

Francesco Velli, der bestred hvervet som Caporione for Rione Trastevere i Oktober kvartal 1564, 1569 og 1571. (C)

Onofrio Velli, som bestred hvervet som Caporione for Rione Trastevere i 3 omgange, ja måske endda 4: i April kvartal 1562, i Januar kvartal 1571 og i April kvartal 1573. Samt måske også i Juli kvartal 1593, hvis der her ikke er tale om en søn eller nevø. (C)

Felice Velli, som den 3. Juni 1565 blev udnævnt til Maestro delle Strade i Rione Trastevere. (B) Han bestred hvervet som Caporione for Rione Trastevere i Oktober kvartal 1570 og April kvartal 1575, var udnævnt til Conservatore for samme kvarter i April kvartal 1579 og fungerede atter som Caporione for dette kvarter i Oktober kvartal 1585. (C) Det var muligvis denne Felice Velli, som var gift med Lucrezia Petroni, der efter hans død ægtede den brutale og voldelige Francesco Cenci, som hendes steddatter Beatrice Cenci senere myrdede i 1598. Lucrezia blev dødsdømt for medvirken til mordet og halshugget den 11. September 1599. Lucrezia og Felice var forældre til Curzio Velli, som var født ca. 1580.

Antonio Velli, der i 1573 bestred hvervet som Conservatore. (A) (B)

Mario Velli, som den 3. Juni 1565 blev udnævnt til Maestro delle Strade i Rione Trastevere (B). Og i April kvartal 1574 samt Januar kvartal 1575 bestred hvervet som Caporione for Rione Trastevere. I Juli kvartal 1580 var han udnævnt til Conservatore. Han angives her at være fra Rione Campitelli (A) (B) (C) .

Virgilio Velli, som i Januar kvartal 1578 bestred hvervet som Caporione for Rione Trastevere. (C) (Kan evt. være den samme som nedenfornævnte Virginio Velli)

Virginio Velli, der i Oktober kvartal 1581 bestred hvervet som Caporione for Rione Trastevere. (C) (Kan evt. være den samme som ovenfornævnte Virgilio Velli)

Ludovica Velli, som omkring 1587 var blevet gift med Giacomo Cenci, ældste søn af Francesco Cenci og Ersilia Santacroce, som var død i 1584. I 1598 myrdede Giacomo's yngre søster Beatrice Cenci sin fader og Giacomo og den yngre broder Bernardo blev dømt som medskyldige. Beatrice og hendes stedmoder Lucrezia Petroni blev henrettet ved halshugning i 1599 og samtidig blev Giacomo henrettet ved mishandling og partering, mens Bernardo slap med fængsel på grund af sin unge alder. Lucrezia fik i år 1600 held til at få noget af familiens konfiskerede ejendom returneret til sig og parrets sønner, Cristoforo, Francesco, Felice og Giovanni Cenci. (F) (Læs mere om mordet her)

Andrea Velli, der i Juli kvartal 1592 bestred hvervet som Conservatore. Det var under denne Andreas Vellius, at familiepalæetPiazza Margana blev ombygget. Andrea var far til Giacomo Velli. (A) (B) Det var måske denne Andrea, som blev begravet i Kirken Santa Maria d'Aracoeli og på sin gravsten fik skrevet: "Andreae Vellio Patritio Romano - qui bellica virtut.. ... prudentiam adaequavit - Vixit annos LXXXII mens VIII dies XIX. - Obiit die XIX Julij MDCIII". Andrea døde således den 19. Juli 1603, da han havde levet 82 år, 8 måneder og 19 dage. Han må altså være født omkring 1520. (B) Andrea Velli var også i Juli kvartal 1586 valgt til Priore dei Caporioni for Rione Campitelli, samme kvarter som anføres ved hans embede som Conservatore.

Giovanni Battista Velli, som i Oktober kvartal 1597 bestred hvervet som Caporione for Rione Campitelli. (C)

Stefano Velli, der i April kvartal 1597 bestred embedet som Caporione for Rione Trastevere. (C)

Vellio Velli, også benævnt Vello Velli, som 4 gange bestred hvervet som Caporione for Rione Ripa: i Oktober kvartal 1595, i samme kvartal 1600, i Januar kvartal 1604 og i Juli kvartal 1611. (C)

Bernardino Velli, som bestred flere høje hverv i perioden 1592-1628 - og hver gang for samme kvarter: Rione Trastevere. I Juli kvartal 1592 var han Caporione, i Juli kvartal 1596 Priore dei Caporioni, i Januar kvartal 1606 Caporione, i Januar kvartal 1615 Conservatore, i Oktober kvartal 1616 Priore dei Caporioni, i Januar kvartal 1620 Conservatore, i Januar kvartal 1622 Caporione og i Oktober kvartal 1628 Conservatore. (C)

Fabio Velli, der var Caporione for Rione Trastevere i Juli kvartal 1600 og i Oktober kvartal 1606. (C)

Marzio Velli, der for Rione Trastevere bestred hvervet som Caporione i Oktober kvartal 1602, Juli kvartal 1614 og April kvartal 1620. I denne sidste periode var han derudover valgt som Priore dei Caporioni. (C)

Tiberio Velli, der i Oktober kvartal 1604 bestred hvervet som Caporione for Rione Trastevere og i April kvartal 1610 bestred samme hverv for Rione Campitelli. (C)

Muzio Velli, som var Conservatore i Oktober kvartal 1606. (C)

Giacomo Velli, som var søn af Andrea Velli og far til Lorenzo Velli. (A) Det var måske denne Giacomo, som bestred hvervet som Priore dei Caporioni for Rione Campitelli i Juli kvartal 1608 og som Conservatore for samme kvarter i Oktober kvartal 1615. (C)

Marcello Velli, som i April kvartal 1608 og Juli kvartal 1619 bestred embedet som Caporione for Rione Trastevere. (C)

Curzio Velli, der i Juli kvartal 1610 bestred hvervet som Caporione for Rione Trastevere. (C) Det er sikkert denne Curzio, som var søn af Felice Velli og Lucrezia Petroni. Han blev efter faderens død stedsøn af den brutale og voldelige Francesco Cenci, som efterstræbte ham uden at hans moder kunne stille noget op. Hans stedsøster Beatrice Cenci endte med at myrde Francesco i 1598 og blive dødsdømt derfor sammen med Curzio's moder, der blev halshugget den 11. September 1599.

Adriano Velli, som i Januar kvartal 1627 bestred hvervet som Caporione for Rione Trastevere.

Antonio Velli, der i Oktober kvartal 1633 var valgt som Priore dei Caporioni for Rione Pigna og derpå i Oktober kvartal 1637 var Caporione for samme kvarter (C) .

Giacomo Velli, som i Oktober kvartal 1633 bestred hvervet som Caporione for Rione Campitelli. For samme kvarter var han udnævnt til Conservatore i Januar kvartal 1637 og til Caporione i Januar kvartal 1639. (C)

Pietro Paolo Velli, der i April kvartal 1638 og Oktober kvartal 1643 bestred hvervet som Caporione, begge gange for Rione Trastevere. (C)

Andrea Velli, der i April kvartal 1645 bestred hvervet som Caporione for Rione Campitelli og i April kvartal 1647 valgtes til samme hverv for Rione Trastevere.

Francesco Velli, som bestred hvervet som Caporione for Rione Ripa i Juli kvartal 1646, for Rione Campitelli i Juli kvartal 1649 og i Oktober kvartal 1650, samt for Rione Ripa i Januar kvartal 1662. (C)

Pietro Velli, som i Juli kvartal 1662 bestred hvervet som Caporione for Rione Trastevere. (C)

Lorenzo di Giacomo di Andrea Velli, søn af Giacomo Velli, giftede sig i 1667 med Maria Girolama Cardelli og da parret ikke fik nogen børn, testamenterede de Palazzo VelliPiazza Margana til deres nevø Antonio Cardelli. Lorenzo døde i 1714. (A) Det var muligvis denne Lorenzo, som bestred hvervet som Caporione for Rione Colonna i Januar kvartal 1648, og for Rione Campitelli i 4 perioder, nemlig Juli kvartal 1652, Oktober kvartal 1657, Januar kvartal 1659 og Januar kvartal 1664. Samt for Rione Sant'Eustachio i Juli kvartal 1677, valgtes som Priore dei Caporioni i Oktober kvartal 1679 for Rione Monti. Da denne Lorenzo først døde i 1714, har det måske også været ham, der var valgt til Priore dei Caporioni for Rione Monti i Januar kvartal 1692, samt blev udnævnt til Conservatore for Rione Sant'Angelo i Oktober kvartal 1694. (C)

Pietro Paolo Velli, der i Oktober kvartal 1680 bestred hvervet som Caporione for Rione Regola og i Januar kvartal 1683 bestred samme embede for Castello-kvarteret.

Litteratur og links om Velli-familien:
(B) Amayden, Teodoro: La Storia delle Famiglie Romane. Arnoldo Forni Editore. Volume II.
- side 225-226.
(C) Dominicis, Claudio De: Membri del Senato della Roma Pontificia : Senatori, Conservatori, Caporioni e loro Priori e Lista d'oro delle famiglie dirigenti (secc. X-XIX).
- side 380 mm.
(A) Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 607-608.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.11.2016 og sidst opdateret d. 16.2.2018