ANNAS ROM GUIDE

Casa del Santissimo Sacramento di San Lorenzo in Damaso

- Piazza del Paradiso nr. 18 -
- mellem Vicolo de' Bovari og Piazza Pollarola -

Se under nr. 44 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

På vestsiden af Piazza del Paradiso står mellem Vicolo de' Bovari i nord og Piazza Pollarola i syd en karré, der består af 2 huse, som tidligere har tilhørt Kirken San Lorenzo in Damaso (hvis ejermærke ses på begge facader) og som derfor under ét omtales som "Casa del Santissimo Sacramento di San Lorenzo in Damaso" (se foto fra borgato.be).

EJENDOMMEN TIL HØJRE, der har hovedindgang fra Piazza del Paradiso nr. 18 og samtidig er hjørnehus mod Vicolo de' Bovari, er en gammel 1500-tals ejendom i 5 etager (den øverste er tilbygget senere over det profilerede og svagt fremspringene tagudhæng) og med både hoved- og sidefacaden dækket af puds i en lys okker/brun eller rødlig farve.

Mod Pladsen har hovedfacaden blot 2 fag med en smuk portal med profileret karm under en lille balkon, der bæres af 2 kraftige, udskårne og profilerede konsoller. Indgangen har her nr. 18, mens en lav dør under et kvadratisk vindue i bred, profileret ramme til højre har nr. 19. Balkondøren på førstesalen til venstre og en altandør i højre side på andensalen er ligesom de høje, rektangulære vinduer indsat i smalle profilerede rammer, mens vandrette hvide stukbånd løber over facaden flere steder.

Til venstre for indgangen og over skiltet med nr. 18 sidder en lille indskriftstavle med San Lorenzo in Damaso's ejermærke: en lille pavillon over en rist (se foto fra borgato.be).

Sidefacaden med 4-5 fag vinduer mod Vicolo de' Bovari er meget enkel, i okkerfarvet puds med let profilerede vinduesrammer og i stueetagen 3 indgangsbuer, hvoraf nogle er i marmorrammer og andre i stukrammer (se foto fra borgato.be). De bærer numrene 9, 11 og 12, mens der i nr. 10 sidder en mindre firkantet garagedør. Helt til højre for nr. 12 sidder en delvist tilmuret dørbue, der idag kun er et vindue.
Til venstre for førstesalsvinduet over nr.10 sidder en lille indskriftstavle med San Lorenzo in Damaso's ejermærke: en lille pavillon over en rist (se foto fra borgato.be).

EJENDOMMEN TIL VENSTRE har numrene 15-17 ud mod Piazza del Paradiso. I stueetagen består de 3 fag af en mindre butiksdør til venstre (nr.15), samt 2 høje og brede portbuer til højre. Bygningen er hjørnehus til Piazza Pollarola og hushjørnet har nederst en beskyttelsesrække af tilhugne stenkvadre.

Huset har her kun 4 etager og en lidt anden nuance i den okkerfarvet og pudsede facade, hvor vandrette, hvide etageadskillelsesbånd løber i et forløb over begge huses facader. Førstesalens vinduesrammer og vandrette overliggere svarer til nabohusets, mens rammerne om vinduerne på de øvre etager er bredere og kraftigere profilerede. Under tagudhænget er der i de 2 fag til højre anbragt en stukfrise, der er videreført på nabohusets facade, selvom der herover er endnu en etage tilbygget. Også de lyse bånd under vinduerne føres videre i huset til højre, hvilket giver indtryk af et på et tidspunkt fælles ejerskab. Helt til venstre på facaden, under førstesalens vinduesrække ses en lille indskriftsplade med Capitolo di San Lorenzo in Damaso's ejermærke (en grillrist og en pavillon) samt teksten S. P. CAP. - S. LAURENTII - IN DAMASO.

Mod Piazza Pollarola har bygningen ét enkelt fag, der dog er sammenbygget med 2 naboejendomme, så komplekset ialt har 6 fag med forretninger og restauranter i stueetagen. Det yderste fag har engang været et hus for sig og har en etage mere, så der her til venstre er 5 etager. Facaden er pudset op i en lys brun farve. Under rækkerne af vinduer i profilerede rammer løber vandrette, lyse stukbånd.
Husnumrene er nr. 23-28. Over nr. 24 og 27 sidder på førstesalen 2 små smedejernsaltaner.

Begge ejendomme afgrænses mod vest af det mod Piazza del Teatro di Pompeo liggende Palazzetto Azzurri fra midten af 1800-tallet.

 

Litteratur om Casa del Santissimo Sacramento di San Lorenzo in Damaso:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13 .
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
borgato.be: Piazza del Paradiso - og: Vicolo dei Bovari.
Info.roma.it: Casa del Santissimo Sacramento di San Lorenzo in Damaso.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.7.2023 og sidst opdateret d. 27.9.2023