ANNAS ROM GUIDE

Piazza del Teatro di Pompeo

Se over nr. 43 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

Piazza del Teatro di Pompeo er en mindre trekantet plads i kvarteret Rione Parione, hvor den breder sig mellem den aflange Piazza Pollarola i sydøst samt Vicolo de' Bovari i nordøst, og Via dei Baullari mod vest. På den anden side af denne tværgade fortsætter forløbet fra Pladsen i den lille "blindtarm" til Piazza della Cancelleria, som bærer samme navn som den større Plads.

Piazza del Teatro di Pompeo har navn efter det store Teaterkompleks, som Gnaeus Pompejus i år 55 før Kristus lod opføre på området øst for Via del Biscione, men faktisk fik Pladsen først dette navn i 1925, da den tidligere opfattedes som en del af den mod øst liggende Piazza Pollarola og derfor også bar dette navn. Dog kaldtes den i 1500-tallet for Piazza de' Pichi, efter denne familie, som lod bygge flere palæer i området. På sydsiden af Piazza del Teatro di Pompeo og hjørnet af Via dei Baullari står stadig det Palazzo di Ceccolo Pichi, som den rige handelsmand Ceccolo Pichi lod bygge i 1460'erne.

Skønt Pladsen ligger tæt på det område, hvor de gamle Teaterbygninger stod, og det faktum at mange huse ved den lidt længere mod øst liggende Piazza del Paradiso i deres kældre og fundamenter gemmer rester af de gamle Teatermure, har man tilsyneladende aldrig udgravet nogle særlige fund på Piazza del Teatro di Pompeo. Der er dog ifølge Lanciani's kort (se litt.note nedenfor) ved vejarbejde i Via dei Baullari, hvor denne krydser Pladsen, fundet nogle ikke nærmere identificerede antikke murrester.

Fra 1400-tallet opførtes langs Pladsens sider den bebyggelse, som kan ses idag. I 1460'erne var det handelsmanden Ceccolo Pichi, som ved Pladsens vestlige hjørne lod bygge sit Palazzo di Ceccolo Pichi. Pladsen kaldtes omkring denne tid for Piazza de' Pichi på grund af denne families aftryk (sønnen Girolamo Pichi opførte i slutningen af 1400-tallet sit eget palæ lidt længere mod øst ved Vicolo de' Bovari).

Senere kom Pladsen til at hedde Piazza Pollarola efter det marked for æg og fjerkræ ("pollame") som afholdtes her op til 1800-tallet. Helt til venstre på muren til Palazzo di Ceccolo Pichi sidder en indskriftstavle med oplysning om den skattefritagelse ved salg af høns og æg, som Pave Pius VI beordrede den 20. September 1775. De fritagne var "li vetturali", vognmændene, og "conduttori di uova e polli", dem der kom med æg og høns til pladserne Pollarola og Paradiso. Fritagelsen trådte i kraft den 9. Oktober 1775.

I 1858 lod arkitekten Francesco Azzurri bygge et Palæ på Pladsens østlige del, mellem Vicolo de' Bovari i nord og Piazza Pollarola i syd. Og i 1925 fik så dette vestlige område af den gamle, større Piazza Pollarola navneforandring til Piazza del Teatro di Pompeo.

EN TUR RUNDT PÅ PLADSEN:

Med udgangspunkt i Via dei Baullari mod vest:

Piazza del Teatro di Pompeo har således ingen vestlig husrække, da de bygninger, som afgrænser Pladsen mod nordvest, hører til husrækken på Via dei Baullari's vestside, og Pladsen ellers syd for denne gades nr.140 fortsætter mod nordvest som den smalle tværgående del af Piazza della Cancelleria.

Pladsens nordside:

Huset her på hjørnet af Via dei Baullari's østside og Piazza del Teatro di Pompeo's nordside er en 5-etagers høj bygning med en tilbygget overetage. Facaden er pudset op i en lys cremegul farve med lysere etageadskillelsesbånd under vinduerne i enkle stukrammer. Mod Pladsen er der 3 fag, som i stueetagen består af 2 portbuer (med numrene 1 og 3) omkring en indgangsdør i profileret karm med nr. 2.
Hushjørnet har en "søjle" i lyst puds hele vejen op. Mod Via dei Baullari er der samme slags facade og 4 meget brede fag. På hjørnet sidder ud for førstesalen et af områdets mange små gadealtre. Her en meget stor oval, udskåret, 1700-tals stukramme indeholdende et maleri af en "Madonna della Pietà" (se foto fra Info.roma.it).

Huset til højre er mere anonymt. Det har 5 etager under et kraftigt, udskåret tagudhæng, hvorover der er tilbygget en ekstra tagetage. Facaden med 4 fag er blot pudset op i en lys okker farve med en enkel dekoration i form af smalle, vandrette lister under vinduerne, der er i let profilerede rammer med vandrette overliggere på anden- og trediesalen. Indgangsdøren er til højre i nr. 5 i en profileret og malet travertinkarm, mens 2 store firkantede åbninger til virksomheder med numrene 4 og 4A flankerer et mindre vindue.

Herefter fortsætter husrækken i sidegaden Vicolo de' Bovari.

Pladsens østside:

rummer kun én ejendom, nemlig det elegante Palazzetto Azzurri, opført i 1858 af arkitekten Francesco Azzurri.
Bygningen har 2 sidemure mod Vicolo de' Bovari og Piazza Pollarola med henholdsvis 5 og 2 fag. Både sidemure og hovedfacade ud mod Piazza del Teatro di Pompeo har samme udsmykning. Palæet er et højt, 6-etagers hus med en smukt vedligeholdt og udsmykket facade og hovedindgang fra Piazza del Teatro di Pompeo, hvor den høje hovedportalbue med nr. 19 sidder i midten af de 5 fag under en marmorbalkon båret af profilerede konsoller. Stueetagen har her kun 2 fag, da der på hver side af portalen er en stor, firkantet butiksåbning. (nr.18 og 20). På hushjørnet mod Piazza Pollarola sidder i andensals højde et af de små gadealtre, som ses så hyppigt i kvarteret. Her er det en stor rund, udskåret stukramme med et 1800-tals maleri af Madonna Immacolata foran en stor solskive.

Pladsens sydside:

Huset, hvis facade knækker svagt mod Via dei Baullari er det gamle, i 1460 opførte, Palazzo di Ceccolo Pichi, som har en ret enkel og anonym 5-etagers facade, der er pudset op i en lys okker farve. Eneste udsmykning består af en bred vandret frise under andensalens vinduer og disses indramning af profilerede og udskårne karme med dekorerede lister og vandrette overliggere. Mellem listerne ses indskriften "Cecholus de Pichis" for ejerens navn: "Ceccolo Pichi" (se foto fra borgato.be).
På grund af facadens "knæk" virker det som om den består af 2 dele. Til venstre et lige stykke med 3 fag vinduer på etagerne, hvoraf førstesalens har lidt anderledes placering, og 3 åbninger i stueetagen (nr.42-44), hvor hovedindgangen findes i nr. 43 i en stor, smuk, udskåret travertinportal med relieffer af guirlander, hoveder og et nu udvisket våbenskjold (se foto fra borgato.be). - Et intakt våben kan ses over vinduerne: se foto fra borgato.be. Her ses, hvorledes 2 spætter ("pichi") hakker i en søjle. Et andet af familiens våbensmærker, rosen, ses øverst.
Over hovedportalen ses en lille indskriftstavle med navnet på ejeren i 1801. Teksten lyder: "Domus Petri Cancani - sub proprietate - Pia Domus Orphanorum Urbis - MDCCCI" : "Pietro Cancani's hus, ejet af Børnehjemmet Pia Domus Orphanorum Urbis, 1801" (se foto fra borgato.be).
Efter "knækket" består den anden del af facaden af et let skråt 1-fags stykke i højre side (nr.45), der danner hjørne med sidegaden Via dei Baullari, hvorudtil der er 4 fag med næsten samme udseende, bortset fra hovedfacadens særlige udsmykninger.

Også her stopper Pladsen altså ved Via dei Baullari, mens vejforløbet fortsætter mod vest i den smalle tværdel af Piazza della Cancelleria.

 

Litteratur om Piazza del Teatro di Pompeo:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 821-822.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1981.
--- Rione V Ponte, Parte 1V / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione. ------- side 140, 141, 142, 145.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Le strade di Roma / Claudio Rendina, Donatella Paradisi. - Roma : Newton & Compton editori, 2004.
--- Voume Terzo : P-Z. ----- side 1239.
Lombardi, Ferruccio: Le piazze storiche di Roma esistenti e scomparse. Newton & Compton, 2001.
- side 245-246.
borgato.be: Piazza Pollarola.
Info.roma.it: Piazza del Teatro di Pompeo.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.6.2023 og sidst opdateret d. 22.9.2023