ANNAS ROM GUIDE

Vicolo de' Bovari

Se nedenfor nr. 44 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

Vicolo de' Bovari (Vicolo dei Bovari) er en lille gyde, som i kvarteret Rione Parione forbinder Piazza del Teatro di Pompeo (mod vest) med Piazza del Paradiso (mod sydøst) og Via del Paradiso, som mod nord løber op til Corso Vittorio Emanuele II.

Navnet betyder "Kvæghyrdernes gyde", men der behøver egentlig ikke at være tale om, at der her var marked eller dyrehold, eller at røgtere og kvæghyrder særligt holdt til her. Gaden menes af nogle istedet opkaldt efter en romersk familie ved navn Bovari, som sandsynligvis havde oprindelse i handel med kvæg. Familien Bovari kendes i Rom fra 1500-tallet.

I Antikken lå dette område ganske tæt på det store Teaterkompleks, som Gnaeus Pompejus i år 55 før Kristus lod opføre øst for nutidens Via del Biscione og frem mod Largo Argentina. I Vicolo dei Bovari er der nu ikke gjort særlige antikke fund, men en gammel gade har mod øst, lige ved Piazza del Paradiso, snittet gaden i et nordøstligt forløb.

I Middelalderen byggedes der boliger og palæer på ruinerne af de gamle Teaterbygninger og mellem de større huse - og i disses stueetager - var der masser af små butikker og værksteder, og de mange håndværk gav navn til flere af kvarterets gader.

I 1470'erne lod den velhavende og agtede handelsmand Girolamo Pichi opføre et stort Palæ på nordsiden af Vicolo dei Bovari's østlige del på hjørnet af Via del Paradiso og frem til den gamle Via Papale, nutidens Corso Vittorio Emanuele II. Nogle årtier tidligere havde hans fader Ceccolo Pichi bygget sit Palæ lidt længere mod sydvest ved datidens Piazza Pollarola, på det sted hvor den idag har navnet Piazza del Teatro di Pompeo.

Fra 1500-tallet har Bovari-familien, som har givet navn til gyden, sikkert også boet her, muligvis i et hus på gydens nordside.

I 1800-tallet (ca. 1885) lod arkitekten Francesco Azzurri bygge sit eget Palæ, idag kaldet Palazzetto Azzurri, på Gydens sydside mod vest, på hjørnet af Piazza del Teatro di Pompeo, hvorudtil hovedfacade og -indgang findes.

EN TUR GENNEM VICOLO DE' BOVARI:

Mod øst munder gaden ud i krydset mellem den fra nord kommende Via del Paradiso og den mod syd liggende Piazza del Paradiso.

På nordsiden af Vicolo de' Bovari står mod Via del Paradiso det store hjørnehus, Palazzo di Girolamo Pichi, som stadig strækker sig helt op til Corso Vittorio Emanuele II, men oprindeligt var 16 meter bredere mod den gamle Via Papale, som forsvandt, da den nye, brede boulevard blev anlagt i slutningen af 1800-tallet. Ved den lejlighed blev Palazzo di Girolamo Pichi afkortet og fik ny facade mod boulevarden, mens den gamle facade mod Vicolo de' Bovari bestod og med sin smukt dekorerede og vedligeholdte mur strækker sig 9 fag (med numrene 6-8) mod gadens nordvestlige udmunding i den trekantede Piazza del Teatro di Pompeo.
Facaden (se foto fra borgato.be) er i lysebrunt puds med dekorationer i hvidt stuk, høje buer i stueetagen, mindre vinduer i kvadratiske, profilerede rammer på førstesalen, rektangulære profilerede og udskårne, samt med små relieffer dekorerede, rammer om høje vinduesbuer på andensalen, profilerede rektangulære rammer på tredie- og fjerdesalen.
Over andensalens vinduer ses indskriften "Hieronymus Picus" for: Girolamo Pichi. I felterne på hver side af vinduesbuerne sidder små relieffer med familiens våbensmærker: roser og spætter, disse sidste fordi denne fugl hentyder til familiens navn, idet den på italiensk hedder en "picchio", i flertal "picchi" eller "pichi" (se foto fra borgato.be).
Hushjørnet er dækket af en lodret række tilhugne stenkvadre, der ender oppe under en fremspringende og profileret taggesims. Over denne findes en 1800-tals overbygning med tagterrasse.

Huset til venstre er mere anonymt. Det har 5 etager under et kraftigt, udskåret tagudhæng, hvorover der er tilbygget en ekstra tagetage. Facaden med 4 fag er blot pudset op i en lys okker farve med en enkel dekoration i form af smalle, vandrette lister under vinduerne, der er i let profilerede rammer med vandrette overliggere på anden- og trediesalen. Indgangsdøren er til højre i nr. 5 i en profileret og malet travertinkarm, mens 2 store firkantede åbninger til virksomheder med numrene 4 og 4A flankerer et mindre vindue.

Det næste hus er gadens sidste hus på denne side og samtidig hjørnehus mod Via dei Baullari. Det er en 5-etagers høj bygning med en tilbygget overetage. Facaden er pudset op i en lys cremegul farve med lysere etageadskillelsesbånd under vinduerne i enkle stukrammer. De 3 fag består i stueetagen af 2 portbuer (med numrene 1 og 3) omkring en indgangsdør i profileret karm med nr. 2.
Hushjørnet har en "søjle" i lyst puds hele vejen op. Mod Via dei Baullari er der samme slags facade og 4 meget brede fag. På hjørnet sidder ud for førstesalen et af områdets mange små gadealtre. Her en meget stor oval, udskåret, 1700-tals stukramme indeholdende et maleri af en "Madonna della Pietà" (se foto fra Info.roma.it).

Mellem Via dei Baullari og Vicolo de' Bovari ligger her den trekantede Piazza del Teatro di Pompeo.

Tilbage til gadens østlige udspring:

På sydsiden af Vicolo de' Bovari er hjørnehuset mod øst - ud mod Piazza del Paradiso - en gammel 1500-tals ejendom, som har tilhørt Kirken San Lorenzo in Damaso (hvis ejermærke ses på facaden) og som derfor kaldes "Casa del Santissimo Sacramento di San Lorenzo in Damaso" (se foto fra borgato.be). Hovedfacaden med 2 fag findes ud mod Pladsen med en smuk portal i nr. 18, mens sidefacaden med 4-5 fag vinduer i 5 etager mod Vicolo de' Bovari er meget enkel, i okkerfarvet puds med let profilerede vinduesrammer og i stueetagen 3 indgangsbuer, hvoraf nogle er i marmorrammer og andre i stukrammer (se foto fra borgato.be). De bærer numrene 9, 11 og 12, mens der i nr. 10 sidder en mindre firkantet garagedør. Helt til højre for nr. 12 sidder en delvist tilmuret dørbue, der idag kun er et vindue.
Til venstre for førstesalsvinduet over nr.10 sidder en lille indskriftstavle med San Lorenzo in Damaso's ejermærke: en lille pavillon over en rist (se foto fra borgato.be).

Sidste hus på sydsiden af Vicolo de' Bovari er hjørneejendommen mod Piazza del Teatro di Pompeo. Bygningen er opført i 1800-tallet for arkitekten Francesco Azzurri og kaldes Palazzetto Azzurri. Det høje, 6-etagers hus har 5 fag i en smukt vedligeholdt og udsmykket facade mod gyden, mens hovedfacaden vender ud mod Piazza del Teatro di Pompeo, hvor den høje hovedportalbue sidder i midten af de 5 fag under en marmorbalkon båret af profilerede konsoller.
Facadens 2 nederste etager er dækket af lyst puds med smukt stenmønster over 2 baser af forskelligtfarvet lyst marmor. Under andensalens vinduer løber en bred frise med bemaling af griffer og blomsterkummer på brun bund. Vinduerne på de øverste etager er alle indsat i buer, som på anden- og trediesalen er indsat i rektangulære profilerede rammer. I stueetagen er der mod Vicolo de' Bovari 3 firkantede butiksåbninger i profilerede karme og imellem disse 2 små buer med vinduer. (Husnumerene dækker fra nr. 14 til nr. 16).
Mod Piazza Pollarola har ejendommen kun 2 fag.

 

Litteratur om Vicolo de' Bovari:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 203.
Fedi, Cristiano: Vicolario romano : tutto quello che c'è da sapere sulle piccole "grandi" vie di Roma, - Roma : Palombi Editori, 2009.
- side 42.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VI Parione, Parte 2 / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 3. edizione. ------- side 144, 146.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Le strade di Roma / Claudio Rendina, Donatella Paradisi. - Roma : Newton & Compton editori, 2004.
--- Voume Primo : A-D. ----- side 236.
borgato.be: Vicolo dei Bovari.
Info.roma.it: Vicolo de' Bovari.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.6.2023 og sidst opdateret d. 26.9.2023