ANNAS ROM GUIDE

Casa, Vicolo dei Venti 8A

- Vicolo dei Venti 8A - i Rione Regola -

Se under nr. 53 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

 

I den lille gade Vicolo dei Venti står som gadens nummer 8A et lille, gammelt hus, som stammer fra 1500-tallet. Det kaldes nogle steder Palazzo della Spina, fordi det skal være opført af Ugone della Spina, som var auditør ved den pavelige domstol La Sacra Rota.

Det var oprindeligt en selvstændig ejendom, men blev på et tidspunkt indlemmet i nabohuset, det store Palazzo Mandosi, som står på hjørnet af gyden og Piazza Farnese.

Huset havde oprindeligt nok kun 2 etager, men senere blev det forhøjet med først en og derpå endnu en etage, så det idag fremstår med 4 etager.

Facaden, der er pudset op i mørk okker farve, har på alle etager 3 fag. Nederst til venstre sidder i nr. 8A den store og flotte, gamle indgangsportal, der nu er delvist tilmuret og fremstår som et tilgitret vindue. Den gamle indgangdør var flankeret af høje, flade søjler i travertin, stående på høje søjlebaser, hvorpå der var relieffer af ejerens våbenskjold. Idag er reliefferne delvist forsvundet. De flade søjler bærer en række smalle og bredere, fremspringende friser som en vandret overligger, der i midten også var forsynet med et våbenskjold i relief. Indenfor søjlerne er der mindre, flade søjler, som bærer en kannelleret bue med i hvert sidefelt en roset i relief.

Til højre for portalen sidder et højt, tilgitret vindue i en kraftig travertinramme af flade, let kannellerede søjler bærende en vandret overligger i let pagodeform. Den brede vindueskarm hviler på 2 udskårne travertinkonsoller og under disse er der en lav, enkel ramme med et tilgitret kældervindue.

I facadens højre side ses en anden, smallere portal med ramme i samme stil som vinduet. Her bærer konsollerne blot ingen karm, men er kun en del af dørens søjleindramning.

Stueetagen er i dette hus meget høj og svarer til nabopalæet Palazzo Mandosi's 2 underste etager, en stueetage og en lav førstesal.

Over den høje stueetage og under førstesalens vinduer har facaden på huset i nr. 8A en lys, vandret stukfrise som etageadskillelse. Vinduerne heroppe er indsat i brede, profilerede stukrammer, mens andensalens over en lignende - men meget kraftigere fremspringende - frise for de yderstes vedkommende er udformet som buer med vandrette, kraftige travertinoverliggere i stil med indgangsportalerne. Det er muligvis på denne etage, at der oprindeligt har været en loggia med buer og søjler, som senere blev tilmuret. Trediesalens vinduer er firkantede uden særlige kendetegn.

Litteratur om Casa, Vicolo dei Venti 8A:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 873.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Claudio Rendina e Donatella Paradisi. - Roma : Newton & Compton editori, 2004. - Volume Terzo: P-Z.
- side 1336-1337.
Info.roma.it: Palazzo della Spina.
www.borgato.be: Vicolo de' Venti.
RomaSegreta.it: Vicolo de' Venti.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 25.9.2021 og sidst opdateret d. 28.9.2021