ANNAS ROM GUIDE

Vicolo dei Venti

Se over nr. 54 på Bykort til den midterste del af Campo de' Fiori-turen 

Denne lille gyde, kaldet Vicolo dei Venti, løber i kvarteret Rione Regola mellem Piazza Farnese og mod sydøst til den lille Piazza della Quercia.

Gadens navn stammer fra Venti-familien, som havde ejendomme i dette kvarter. Indtil 1940'erne stod familiepalæet Palazzetto dei Venti i gadens sydøstlige del ved Piazza della Quercia før det blev revet ned for at skabe mere luft. Palæet stod frit mellem Vicolo dei Venti mod vest, nutidens Piazza Capo di Ferro, der tidligere hed Piazza di Spada, og Vicolo dei Balestrari mod syd, Piazza della Quercia mod øst og den med nedrivningen forsvundne Vicolo della Quercia mod nord.

En anden af Venti-familiens ejendomme menes bevaret idag i det smalle hus med gadenumrene Vicolo dei Venti 5 og 5A.

I Antikken løb der også en gade med næsten samme forløb som Vicolo dei Venti, den lå blot en smule forskudt i den første del af husrækken mod nord. Den fortsatte mod nordvest i en lige linie op til nutidens Via dei Banchi Vecchi og herfra videre mod floden Pons Neronianus. På denne strækning antagelig kaldet Via Triumphalis.

Mod sydøst mundede den antikke gade ud i et stort anlæg af varehuse og magasinbygninger, de såkaldte horrea, som lå langs den gamle Vicus Stablarius, der løb et stykke som nutidens Via di San Paolo alla Regola, ned mod floden og forbi Marcellus-Teatret for at nå ind i centrum.

Der er ikke gjort særlige arkæologiske fund under Vicolo dei Venti.

EN TUR GENNEM GADEN:

Hjørnehusene ved Piazza Farnese er statelige bygninger med kraftige tilhugne stenkvadre på hushjørnerne som beskyttelse af disse og markering af gadens begyndelse.

På højre side, mod sydvest, står den store ejendom Palazzo dei Cavalieri dell'Ordine Teutonico, der har en lang facade mod sidegaden Via del Mascherone og indgang herfra i nr 57. Den 3-etagers bygning i 14 fag huser idag Istituto Ecclesiastico di Maria Immacolata. Den stammer fra 1600-tallet og tilhørte Ordine Teutonico, som var en gammel ridderorden, grundlagt i 1190.
Mod Vicolo dei Venti har facaden 3 fag på etagerne og 2 indgange, en smal i nr. 7 og en bred portbue i nr. 6. På hjørnet mod Piazza Farnese sidder i førstesals højde en oval ramme med et Maria-billede. En mosaik i mange farver fra 17-1800-tallet.

Ved siden af dette imponerende palæ står et mindre og smallere hus med gadenumrene 5 og 5A. Det menes at have tilhørt Venti-familien, der har givet gaden navn og også ejede en nu nedrevet ejendom overfor, hvor Piazza della Quercia nu breder sig. Dette lille Palazzeto dei Venti har 3 fag og 4 etager under et bredt udskåret tagudhæng. Bygningen er ældre end nabohuset, der stammer fra 1600-tallet. Palazzetto'et her menes derimod at være fra 1400-tallet. Den gamle bygning med dens enkle portal i kraftige stenkvadre blev tilsyneladende på et tidspunkt opslugt af nabopalæet. På facaden sidder i førstesals højde et stort og smukt Madonna-billede i udskåret stukramme. Oliemaleriet, der forestiller Jomfru Maria med Jesus-Barnet og San Giovannino, er udført af ukendt kunstner i 1864.

Ved siden af står et stort og nyere 4-etagers hus med overbyggede tagetager og pudset facade med 7 fag mod Piazza della Quercia, hvor Palæets hovedindgang findes i nr. 2. Mod Vicolo dei Venti og Pladsen har ejendommen 7 fag med stenmønster indridset i den lyse puds. I stueetagen er der 3 store portbuer, hvor hovedindgangen er i den midterste, og 4 vinduer med en bue foroven. Første- og andensalens vinduer er høje, i profilerede rammer under vandrette overliggere, der på førstesalen bæres af udskårne konsoller. Tredieetagens vinduer under det fremspringende og smukt udskårne tagudhæng er derimod kun i rammer. Mod sidegaden Via del Polverone har bygningen hele 9 fag med i stueetagen skiftevis små vinduer i buenicher (nr. 7, 9, 11, 13 og 15) og større indgange i samme slags portåbninger (nr. 8, 10, 12 og 14).

gadens ventre hjørne ved Piazza Farnese hedder den store ejendom fra 1600-tallet Palazzo Mandosi, også kaldet Palazzo Mandosio Della Spina. Den store hovedportal findes på Piazza Farnese i nr. 51, indrammet af en meget bred række gråpudsede stenkvadre. Huset har mod Pladsen 7 fag og de 2 yderste er flankeret af lodrette rækker af hvide stenkvadre. Vinduerne på første- og fjerdesalen er små og kvadratiske, mens anden- og trediesalens er høje og rektangulære, indrammet af profilerede stukrammer og toppet af vandrette overliggere. Over portalen i midten sidder på førstesalen en række brede, udskårne stenkonsoller, som bærer en stor og massiv stenbalkon i peperinomarmor. I stueetagen er der smalle vinduer og firkantede portåbninger, som er indrettet til forretninger og restaurant.
Mod Vicolo dei Venti har ejendommen 2 fag og en meget enkel facade med vinduer i brede, flade rammer og en enkelt lav og lille dør i nr. 8.

Palazzo Mandosi blev på et tidspunkt udvidet med den gamle 1500-tals naboejendom i Vicolo dei Venti 8A, der har 3 fag i oprindeligt 2 etager, som senere er blevet forhøjet 2 gange og forsynet med en meget stor og flot portal i nummer 8A og en noget mindre til højre herfor. Både disse og det store vindue imellem dem er indrammet af kraftige travertinsøjler under friser og vandrette overliggere. Den øverste etage var oprindeligt en loggia, som senere er blevet tilmuret.

Det smalle 5-etagers hus med gadenumrene 9 og 10 er bygget i 1500-tallet. I stueetagen er der 3 åbninger, mens de øvre etager kun har hver 2 vinduer, som sidder ude i siderne af den gråpudsede facade. De brede, profilerede travertinrammer slutter i buer med sidefelter og vandrette friser og overliggere. På friserne løber en indskrift fra vindue til vindue: "Polido Beneama" - de Eug V I Doct", som tydes: "Polidoro Benamati di Gubbio dottore "in utroque" : "Polidoro Benamati fra Gubbio, Doktor i både civil og kirkelig ret". Denne Polidoro kom fra en kendt umbrisk familie. På pladsen mellem vinduerne har facaden været bemalet, som det stadig ses på nogle af Roms gamle huse. Også her har de øverste etager engang indbefattet en loggia.

Gadens sidste hus på denne side er en nyere ejendom i 4 etager med en overbygget femte etage og 3 fag mod Vicolo dei Venti og en hovedindgang i nr. 11, samt en portåbning og en butiksindgang. Mod Piazza della Quercia er der 4 brede fag med rektangulære høje vinduer i enkle stukrammer. I stueetagen er der åbninger indrettet til restaurant og forretninger.

Litteratur om Vicolo dei Venti:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 873.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte II / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1984. ----- side 7, 90, 92, 94, 112.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Claudio Rendina e Donatella Paradisi. - Roma : Newton & Compton editori, 2004. - Volume Terzo: P-Z.
- side 1336-1337.
Info.roma.it: Vicolo dei Venti, Roma.
www.borgato.be: Vicolo de' Venti.
RomaSegreta.it: Vicolo de' Venti.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 11.9.2021 og sidst opdateret d. 28.9.2021