ANNAS ROM GUIDE

Collegio Bandinelli

- Via Giulia nr. 80-81 -

Se til venstre for nr. 80 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

 

I den nordvestlige del af Via Giulia, hvor denne er del af kvarteret Rione Ponte, står - lige før gaden munder ud i Via dei Cimatori fra højre, Piazza dell'Oro midtfor, og Largo dei Fiorentini på venstre side - det såkaldte Collegio Bandinelli med gadenumrene Via Giulia 80, 81 og 81a.

Bygningen er opført i 1665 efter at et tidligere hus var revet ned. Navnet stammer fra den florentinske bager Bartolomeo Bandinelli, som i 1617 havde testamenteret sin formue til broderskabet Arciconfraternita della Misericordia til brug for oprettelsen af en skole for sønner af hans landsmænd fra Firenze.

Det er muligt, at det var Antonio Del Grande fra Salerno, der leverede tegningen til byggeriet, men det vides ikke med sikkerhed. I 1678 kunne Institutionen tages i brug og skolen fungerede indtil 1870, dog med nogle afbrydelser undervejs. Her undervistes blandt andre maleren Nino Costa. Kosteleverne behandledes som adelsmænd og havde en særlig uniform med skødefrakke, høj hat og hvidt slips.

Efter Kollegiets lukning fortsatte broderskabet Archiconfraternita di San Giovanni Decollato med at uddele stipendier til sønner af florentinere i Rom. Det er dette Broderskabs våben, som ses midt på muren (se nedenfor).

Indtil 1880 husedes i bygningen nonneordenen Piccole Suore dei Poveri, som her åbnede et hjem for trængende ældre. Dette flyttede senere til Piazza di San Pietro in Vincoli.

Mod Via Giulia har husets østfacade 7 fag, hvoraf flere er tilmuret, men forsynet med malerier af åbne og lukkede vinduer. I stueetagen er åbningerne reduceret til 3: i hver side en buet portåbning i bred travertinramme, derpå en høj indgangsportal i profileret travertinkarm under kraftige kannellerede konsoller med vandret overligger, og i midten et lille vindue i glat travertinramme. Facaden er pudset op i en lysrosa farve og toppes af et fremspringende tagudhæng.
Mod Via Giulia er der som eneste særlige pynt på facaden en oval medaljon over førstesalens midterste vindue. En oval krans indrammer et relief af Johannes Døberens hovede på et fad, samt teksten "Misericordiae - Archiconfrater" : "(Dette hus tilhører) Arciconfraternita della Misericordia". Nedenunder sidder en lille tavle med nummeret XXI = 21.

Mod Largo dei Fiorentini har huset 4 etager med 6 fag vinduer på etagerne, mens der i stueetagen kun er 2 brede portåbninger i brede travertinkarme i venstre side og 2 mindre vinduer i lignende karme til højre. Det ene af disse er delvist tilmuret og under det ses et kældervinue i travertinramme. Etagernes vinduer er i brede, let profilerede rammer over smalle vandrette, etageadskillelsesfriser på tværs af facaden.

Bagsiden af Collegio Bandinelli vender ud mod Largo dei Fiorentini, hvor denne brydes af den lange, smalle Largo Orbitelli. (se foto på borgato.be). Ejendommen har herudtil en noget sammensat facade, bestående af 3 gange 2 fag. De første 2 fag er i 4 etager og af udseende som de øvrige facader. De næste 4 rager i højden 1 etage op, men antallet af etager er forskellige i delen med de 2 første og delen med de 2 sidste fag. De første - og midterste - har 5 etager, fordelt på en stueetage med 2 ganske små, firkantede glughuller eller udluftningsskakte. Herover er der 3 etager med 2 stukbuer, som er delvist tilmurede, så der kun er vinduer i de øverste halvcirkelformede felter. Den midterste af disse etager er desuden højere end de øvrige. Øverst er der høje, rektangulære stukrammer om 2 mindre vinduer.
De sidste 2 fag er også i 5 etager, der til dels er fordelt som de første 2 fag, dog med en dør i Pladsens nr. 4, i stueetagen til venstre for et mindre, rektangulært vindue.

Litteratur om Collegio Bandinelli:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 8, 13.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1981.
--- Rione V Ponte, Parte 1V / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione. ------- side 32-34.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 14 (før de nyeste fund).
Borgato.be: Collegio Bandinelli.
----"--- : Bagsiden af Collegio Bandinelli.
Info.roma.it: Collegio Bandinelli.
Romeartlover.it: Collegio Bandinelli.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 1.2.2022