ANNAS ROM GUIDE

Largo Orbitelli

Se til højre for nr. 79 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

Denne lange, smalle "Plads", som mere ligner en sidegade, ligger mellem Largo dei Fiorentini i nord og den blinde gyde Vicolo Orbitelli i syd. Den har navn efter familien Orbitelli, som i sin tid ejede huse i området, hvor der stadig på hjørnet af Largo dei Fiorentini står det såkaldte Palazzo Orbitelli Sacchetti.

Denne store bygning står på højre side af Largo Orbitelli - set fra Largo dei Fiorentini, hvorudtil den har 4-5 etager i 5 fag og med indgang i en flot portal i nr. 1. Hjørnet mod Largo Orbitelli er på 5 etager, hvoraf den øverste måske engang har været en loggia, hvis buer nu er tilmurede og forsynet med vinduer. Ud mod Largo Orbitelli har huset 3 fag. I stueetagen har det midterste engang været en høj og bred portbue, men den er nu tilmuret og forsynet med et vindue. Midt på buen sidder et udskåret skjold med Sacchetti-familiens våben (se foto fra borgato.be).

Palæet er af nyere dato, tilsyneladende bygget i 1936, og har en enkel, okkerfarvet, pudset facade med grå rammer og døre og vinduer. Går man ned ad Largo Orbitelli, fortsætter bygningen i en form for 3-længet ejendom, hvor midterlængen ligger tilbagetrukket bag en høj stenmur med gitterlåge med husnummer 32. Denne længes facade er meget skrabet, mange af vinduerne er rammeløse og der er ingen udsmykning på muren. Hovedfacaden for denne del vender tydeligvis ud mod floden og Lungotevere dei Sangallo.

Efter det tilbagetrukne parti følger en sidelænge, der mod gårdspladsen har 5 fag i 3 forskellige højder (3 fag + 1 fag + 1fag). Mod Largo'en er der 4 etager og 3 brede fag med en hovedindgang i nr. 31. Denne del af komplekset er muligvis noget ældre end de andre dele. Det antydes af det ekstremt fremspringende tagudhæng og af den smukke kvaderstensbue om hoveddøren (se foto fra borgato.be).

Denne vestside af Largo Orbitelli ender i en aflukket gårdsplads ud for en lavere tilbygning til Palazzo Orbitelli Sacchetti. Den er i 4 fag og 3 etager og ligger til dels i et lavere plan. For enden står nogle gamle mure og husrester.

Lige frem for Largo Orbitelli står her mod syd et smalt hus med 3 etager og kun ét fag - der dog bliver bredere længere mod syd. Huset er pudset i en mørk okker farve og har et kraftigt fremspringende, gammeldags tagudhæng. I stueetagen er der ingen åbning, mens der på førstesalen sidder et højt, rektangulært vindue i en enkel stukramme. På andensalen sidder en stenbalkon, båret af 2 udskårne konsoller og forsynet med smedejernsrækværk.

Den smalle ejendoms venstre side vender mod nordøst og ud til gyden Vicolo Orbitelli, hvorudtil der er 4 indgange og 4-6 fag, hvoraf nogle er tilmurede. Gyden drejer her mod øst og går ud til Via Giulia overfor Vicolo delle Palle. Huset på det sydlige hjørne er en ældre ejendom med kraftige, profilerede travertinrammer om døre og vinduer, som på førstesalen er høje og rektangulære under vandrette overliggere, mens de på andensalen er indsat i profilerede buer. Trediesalen har måske engang været en loggia, der nu er tilmuret med indsatte vinduer.

Hjørnehuset mod nord - og nu er vi tilbage på Largo Orbitelli - er nyere og har høje, rektangulære vinduer på alle 4 etager. Der er 2-3 fag og en smuk indgangsportal mod Vicolo Orbitelli, mens der mod Largo'en er 3 fag, samt i stueetagens nr. 8 en smal indgangsdør. Til højre for denne sidder en marmorplade med en indskrift til minde om Guido Rattoppatore, som blev skudt den 8. Marts 1944 sammen med 9 andre.
Teksten lyder: "L'8 Marzo 1944 - unitamente ad altri martiri - veniva fucilato barbaramente - dal furore nazi-fascista - il compagno - Rattoppatore Guido - fulgido esempio - di abnegazione e di sacrificio - i compagni del Partito Comunista Italiano - in memoria posero - Roma 22-7-1945" : "Den 8. Marts 1944 blev kammerat Rattoppatore Guido barbarisk skudt i det nazi-fascistiske galskab sammen med andre martyrer. (Han var) et strålende eksempel på afsavn og offervilje (og derfor) satte kammeraterne i Kommunistpartiet dette til minde. Rom 22-7-1945".

På hushjørnet til højre sidder 2 gamle sten med antikke indskrifter på latin. Af en eller anden grund er de vendt på hovedet, men de stammmer fra en indskrift, som engang var en del af Templet for Jupiter Optimus Maximus på Capitolhøjen. Indskriften er både på latin og græsk og blev i sin tid opsat af folk fra "Asia Minore".

Den næste ejendom er en sammenbygning af flere ældre huse, de omtales af og til som Palazzo Medici, men oftere som Palazzetto di Antonio di Sangallo il Giovane, da det var denne arkitekt, der omkring 1535-1536 lod palæet opføre. Ejendommen har hovedindgang i Via Giulia nr. 79, så det er virkelig bagsiden, der her vender ud mod Largo Orbitelli. (se foto fra borgato.be). Den første del af komplekset har fra højre 5-6 fag på andensalen, men kun én tilmuret portbue med et vindue i stueetagen til højre og et rektangulært vindue på en smal travertinkarm båret af små konsoller til venstre. Nogle små vinduer er anbragt asymmetrisk på førstesalen. Facaden er enkel og i rødligt puds, men de 5-6 fag vinduer på andensalen er indsat i høje felter, indrammet af flade rammer og toppet af andre felter. Forneden sidder en række balustrader som en slags smalle franske altaner, understøttet af brede, men udekorerede konsoller. Der er 2 fag vinduer til venstre, med et tilmuret fag i midten. Til højre er der 3 fag og i stedet for tag lader der til herover at være en tagterrasse.

Den næste del af komplekset har 7 etager og minder om en gammel tårnbygning, som er blevet inkorporeret i byggeriet. Herefter følger en smal, lavere mur og så igen en 2-fags bygning i 4 etager under et gammelt, fremspringende tagudhæng. I stueetagen er der et lille vindue til højre og en smal indgangsdør med husnummer 2 til venstre. Vinduerne på andensalen er indsat i brede, lyse stukbuer, mens øvrige vinduer er firkantede og til dels rammeløse.

HISTORIEN:

Denne noget oversete og ikke særligt indbydende "Plads" ligger i det område, der i Antikken kaldtes Trigarium og lå i det større område Tarentum. Trigarium var en plads for hestetræning og væddeløb og området var antagelig rimeligt åbent og øde. Tæt på lå jo flodbredden, hvor der senere blev forankret møller og kom færgefart. Et færgested lå lidt højere oppe, nord for Kirken som var under opførelse fra begyndelsen af 1500-tallet og en del år frem.

I 1400- og 1500-tallet opførtes de huse, som man stadig i dag kan se overfor Kirken, på begge sider af Via del Consolato.

Kirkebygningen blev opført fra begyndelsen af 1500-tallet og byggeriet stod på i en årrække derefter. Bygningerne mod Via Giulia opførtes senere, Collegio Bandinelli f.eks. i 1665.

Palazzetto di Antonio di Sangallo byggedes altså omkring 1535, men har antagelig inkorporeret nogle ældre huse i det nye kompleks.

Området ned mod floden ændrede voldsomt karakter sidst i 1800-tallet, da de høje flodmure blev rejst og afskar forbindelsen mellem bebyggelse, beboere og flod. Siden kom de brede flodboulevarder til og idag er det svært at forestille sig, hvorledes Largo Orbitelli engang har kunnet få status som torv eller plads, når den nu mere minder om en forsømt, smal gyde.

 

Litteratur om Largo Orbitelli:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 8 og 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 645.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1981.
--- Rione V Ponte, Parte 1V / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione. ------- side 24, 38.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 14 (før de nyeste fund).
borgato.be: Largo e Vicolo Orbitelli.
info.roma.it: Largo Orbitelli.
Roma Segreta: Largo Orbitelli.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.1.2022 og sidst opdateret d. 18.2.2022